26-06-2021

Red din pc og din sjæl

Som frivillig i PC-mødestedet og andre steder har jeg oplevet, at borgerne undertiden har haft underlige og uforklarlige problemer med deres Windows-pc. Hvad kan gøres?

Billede: Colourbox. 

Blandt problemerne har været:

 • At pc’en er (for) langsom til at starte op. Du er så træt af det, at du har mest lyst til at smide den ud og købe en ny.
 • Der er apps, som ikke længere kan starte. Selvom du klikker på dem i Start-menuen eller ved søgning, sker der ikke noget som helst. De vises aldrig på skærmen.
 • Af og til kan Windows vise blå skærm, hvorefter systemet genstarter. Fænomenet kaldes på engelsk for BSoD (Blue Screen of Death – eller den blå dødsskærm). Denne slags fejl gør det temmeligt usikkert at benytte pc’en. Du overvejer måske endda, om du skal købe en ny.
 • Nogle har oplevet, at de ikke engang kan åbne Start-menuen. Computeren vil ingenting – de føler sig magtesløse eller dybt frustrerede.

Disse og mange andre svært definerbare problemer kan enten skyldes, at et stykke software, der håndterer noget hardware, ikke virker, eller at filsystemet eller styresystemet er blevet beskadiget – uvist af hvilken grund.

Årsagerne til disse problemer er ofte ukendte. Og en pc er ikke en isoleret entitet i verden. Den er forbundet med omverdenen via bl.a. Internettet. Det komplicerer tingene væsentligt. 

Mange giver Windows og Microsoft skylden for deres problemer med pc’en. Andre it-hjælpere siger nærmest for sjov, at det er Fejl 40, der er problemet. Med det mener de, at problemet befinder sig 40 cm foran skærmen – altså hos brugeren.

Som frivillig med en del erfaring må jeg nok også konkludere, at også den enkelte pc-brugers følelser, tanker, udtalte ord, handlinger, opførsel og behov direkte eller indirekte har indflydelse på hans eller hendes pc.

Nogle mennesker har erfaret, at visse personer kan få planter til at blomstre op med deres positive sind, kærlige tale og indstilling over dem. Andre har tænkt og sagt negative og direkte skadelige ting om og til deres planter, som har fået dem til nærmest at sygne hen. Til sidst synes personen så dårligt om planten, at den bliver smidt i skraldespanden. Du kender uden tvivl allerede det samme forhold fra mellemmenneskelige forhold. 

Hvis noget sådant kan gælde i menneske- og planteriget, hvordan er det så ikke mellem mennesker og mineralriget – til hvilket pc’en og dens komponenter kan henregnes?

Jeg har selv over 1½ års tid set en bekendts pc nærmest fysisk begynde at smuldre og forvitre for til sidste at ophøre med at fungere. Først var der en tast, han ikke længere kunne trykke på, og som var ved at falde af – eller en anden repeterede, når han trykkede på den. Pc’ens plastikkabinet syntes at smuldre mere og mere og vise tegn på fysiske skader, som om den var ved at gå i fysisk opløsning. Denne persons livsførelse og det, han foretog sig med sin pc og den måde, han omtalte den på, vil mange nok misbillige.

På den anden side har jeg også mødt og hørt om personer, der er så positive, optimistiske, kærlige og ukuelige, at deres pc altid virker. De har ingen pc-problemer. Det synes i en eller anden grad at være således, at i den grad du i dit indre og din væremåde selv er fuldkommen, er dine omgivelser det også – og dermed dit udstyr. Men det er krævende at leve op til.

Mange er ikke klar over, at deres omgivelser dermed på en måde afspejler deres indre tilstand og reagerer på den – også uden at de er direkte bevidste om det. Vi er alle forbundne med vores omgivelser i en eller anden grad.

Nogle mener endda, at deres problemer med pc'en (og andre problemer) skyldes andre mennesker eller organisationer. Flere er uvidende om deres egen kraft og dens karakter til at påvirke deres omgivelser - i positiv eller negativ forstand.

De mener, at deres sindstilstand, væremåde og følelser ikke påvirker deres omgivelser på den mindste måde, heller ikke deres kære, kolleger, dyr, planter eller ejendele, og de står uforstående overfor problemernes egentlige årsag og kan blive nødsaget til at henvende sig til en mere erfaren person, der kan bistå dem og løse deres problemer.

Og når denne så med succes har klaret det på indimellem nærmest mirakuløs vis, er de SÅ taknemmelige og erkender, at de aldrig kunne have løst det selv. Men de har faktisk medvirket til løsningen. De har søgt hjælp og fået den. De har endda vist taknemmelighed. Sindstilstanden er nu ganske forandret, og problemet er løst.

Ovenstående kan i nogles ører lyde meget mærkeligt. Selv computereksperter er måske ude af stand til at finde årsagen til et givet mystisk pc-problem. Han eller hun mumler måske, at pc’er og deres styresystemer i dag er så komplekse, at der næppe er mange, der fatter dem i deres helhed – hverken borgerne med problemet, de frivillige IT-hjælpere og ej heller professionelle IT-eksperter med mange års erfaring eller de oprindelige udviklere af softwaren.

Men det, at man ikke ved, hvorfor et problem er opstået, betyder ikke, at der ikke er noget at gøre ved det! For det er der i praksis altid.

Du har måske selv oplevet, at du af den ene eller anden grund pludselig tænker på at købe en ny PC. Nå, du er en travl person, som er optaget af mange ting og har mange gøremål. Du får ikke gjort noget ved det. Men pludselig en dag strejker din PC. Og al hjælp fra andre til at få den til at virke igen er forgæves. Du udtrykker måske endda flere gange over for den person, der prøver at redde PC'en, at du ikke selv tror på, at det vil lykkes - du har måske et bevidst eller ubevidst ønske om en ny PC.

Kun den stærkeste IT-hjælper vil kunne modstå dit pres og få den til at virke igen under disse omstændigheder. IT-hjælperen må ofte til sidst krybe til korset og erkende, at han/hun ikke er stand til at klare problemet. Anbefalingen lyder måske, at den er kaput, og du må investere i en ny. Det kan også være fint nok, men den tanke, at PC-ejeren selv har skabt problemet ved ikke at vogte sin PC's fejlfrie funktion ved på det nærmeste fejlfrit at kunne bevare sin sjælefred eller rettidigt bede om hjælp eller højt at udtale sig om sine problemer med PC'en over for andre, kan gøre, at den ikke står til at redde. 

Herunder finder du en række forslag, som en IT-hjælper kan benytte til at redde PC'en fra selv de vanskeligste problemer - helt uden at vedkommende behøver at have noget detailkendskab til problemets virkelige årsag. Det er tilstrækkeligt at kæmpe for løsningen med disse meget grundlæggende og automatiske værktøjer.

Microsoft har gennem mange år måttet høre på deres brugeres beklagelser via brugergrupper og internetfora. Der er også indbygget faciliteter i Windows, der sender fejlrapporter tilbage til Microsoft, så deres teknikere såvel som automatiseret software kan udrede fejlene, og derved medvirke til forbedring af styresystemets kvalitet. Det er fra disse og ikke så meget fra deres telefonhotline, at softwarefirmaet hører om problemer, for ellers ville det blive overvældet af de mange henvendelser. Med over 2 milliarder kunder kan der forekomme mange henvendelser – især hvis man tager mine betragtninger ovenfor for gode varer.

Derfor er der med tiden og især fra Windows 8 og senere udgaver af styresystemet blevet indbygget en række værktøjer i styresystemet til at redde brugeren ud af den slags problemer, der er uforståelige men alligevel løsbare fra et softwaresynspunkt. Værktøjerne klarer dog som regel ikke hardwareorienterede problemer.

Jeg vil her komme ind på nogle få løsningsmuligheder, der klarer nogle af de mest nævenyttige og svære problemer, som en pc-bruger kan komme ud for, og som kan være direkte livreddende for en pc og brugerens velbefindende.

Problemer, hvor ting ikke længere virker

Den første ting, der er værd at prøve ved denne problemstilling, og som nogle også allerede praktiserer, er:

 • Sluk for pc’en – altså sluk den helt, så den ikke er i slumretilstand, men virkeligt er fuldstændigt slukket. Dvs. hold tænd/sluk-knappen nede i mere end 5 sekunder. Vent 10 sekunder, og start pc’en igen. Mange problemer klares på denne måde, og ofte virker pc’en upåklageligt igen.

Hvis dette ikke klarer problemet, er der andre virkemidler.

 • Ofte kan et problem klares med installering af den seneste halvårlige Windows 10-udgave. En sådan kaldes officielt en funktionsopdatering, men er i virkeligheden ofte en stor opgradering, der kan give ny funktionalitet til styresystemet. Der er altid rettet en mængde fejl og lukket en del sikkerhedsbrister, så pc-brugeren kan leve et mere trygt liv i en forbundet verden. Undertiden bliver systemet også lidt hurtigere.

 • Du kan altid se, hvilken udgave af Windows, du anvender således: Tryk på Windows-tasten og R samtidigt. Tast winver og afslut med tryk på enter-tasten. Så vises den oplysning.

 • Ofte kan du hente den seneste halvårlige opdatering her: Start > Indstillinger > Opdatering og sikkerhed > Windows Update. Klik Hent og installér.

 • Er der ingen funktionsopdatering, kan du selv hente den her:

  www.microsoft.com/da-dk/software-download/windows10

  Klik derefter på den blå knap Opdater nu og følg instruktionerne.

DISM og SFC - genetabler integritet

Er dette heller ikke tilstrækkeligt, kan det være nødvendigt at gribe til nogle for de fleste ganske ukendte værktøjer i Windows.

Du kan tjekke styresystemets filer for, om de beskadigede, og få Windows til selv at erstatte fejlbehæftede systemfiler med fejlfrie udgaver hentet fra nettet. Nemmere kan det næsten ikke være.

Og hvis du er kommet til at slukke din pc på en ureglementeret måde, så filsystemet på din harddisk har lidt skade, er der også en måde at genoprette dets integritet på, så det fungerer fejlfrit.

Hvis du kan engelsk tilstrækkeligt godt, kan du læse mere om de to Windows-hjælpeprogrammer DISM og SFC ved at klikke herunder:

Men du kan også på dansk følge nedenstående procedure.

 1. Åbn kommandoprompten ved i søgefeltet på proceslinjen at søge efter cmd.

 2. Højreklik ovenpå den fundne kommando i dialogboksen og klik derefter på Kør som administrator i den fremdukkende menu. Det giver dig rettigheder til at foretage ændringer, der berører styresystemet, ved at indtaste og køre hjælpeprogrammer i Windows.

 3. Du bliver spurgt, om du vil tillade Windows Command Processor at foretage ændringer på din enhed. Hertil skal du blot trykke Ja.

Nu kan du indtaste disse kommandoer og lad hver enkelt køre færdig, førend du indtaster den næste.

Indtast og afslut med tryk på enter-tasten:

   DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth

CheckHealth-parameteren sammen med DISM (Deployment Image Servicing and Management) gør det muligt hurtigt at afgøre, om der nogen skader inden i det lokale Windows 10-filsystem. Men der udføres dog ingen reparationer – kun et tjek.

Indtast og afslut med tryk på enter-tasten:

   DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

ScanHealth-parameteren udfører en mere avanceret scanning for at afgøre, om der er problemer med nogen af styresystemets filer.

Indtast og afslut med tryk på enter-tasten:

   DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Hvis der skulle vise sig at være problemer med styresystemets filer og integritet, så kør DISM med RestoreHealth-parameteren for automatisk at genetablere systemets sundhed. Vær ikke bekymret, hvis kommandoen synes at gå i stå. Det er helt normalt. Vent blot på, at den fortsætter.

Bemærk, at det kan tage op til flere minutter at køre hver kommando.

Til sidst kan du køre kommandoen SFC. Førnævnte instruktion klarer kun problemer med filsystemet og dets filer, men ikke med den faktiske Windows 10-installation. Efter at filsystemets sundhed er genoprettet, kan du benytte System File Checker (SFC – systemfiltjekker) til at reparere din installation af Windows 10.

Indtast og afslut med tryk på enter-tasten:

   SFC /scannow

Mange uforklarlige problemer kan løses ved kørsel af disse fire kommandoer.

Hvis du ikke kan starte på dit drev

Jeg har flere gange været ude for, at en PC ikke kan starte på boot-drevet. Det kan skyldes, at der er hardwarefejl, men af og til kan drevet repareres via brug af nogle hjælpeprogrammer. 

Vær først og fremmest opmærksom på, at blot fordi du ikke kan boote på et drev, betyder det ikke, at dine filer er gået tabt. Ofte vil du kunne tage drevet ud af PC'en (både på stationære såvel som bærbare PC'er) og flytte det over i et harddiskkabinet (eller et NVMe/M.2 SSD-kabinet (søg efter sådanne kabinetter på www.av-cables.dk). Herfra kan du som regel opnå direkte adgang til dine filer ved almindelig tilslutning via en USB-port til en anden PC - og dermed kopiere dem på almindelig vis. 

Bemærk: Hvis du vil tage drevet ud af din PC, så tag strømkablet fra. Er det en stationær PC, så hold på tænd/sluk-knappen nede i 30 sekunder for at aflade alle komponenter i den - ellers risikerer du måske at futte komponenter af, når du fjerner drevet. 

Er det en bærbar PC, er det vigtigt først at søge efter din PC-model på YouTube. Her er masser af instruktionsvideoer om, hvordan du på en sikker måde kan åbne den bærbare PCs kabinet uden at beskadige dens kabinet såvel som følsomme komponenter.

Vær opmærksom på, at bærbare PC'er kan være opbygget ret forskelligt - derfor er det nødvendigt og vigtigt på video først at iagttage, hvordan adskillelsesprocessen foregår. Du kan på YouTube søge efter noget i retning af "Upgrade xxxx", hvor xxxx er din PC-model. PC-modelbetegnelsen kan findes på undersiden af en bærbar PC på en lille printet etiket. 

Vær også opmærksom på - før du adskiller PC'en - at tage strømkablet fra - og når du har åbnet kabinettet, skal du først enten tage batteriet ud (er det ikke muligt, så tag det indre strømførende kabel mellem batteriet og hovedprintkortet fra). Når der ikke længere er strøm på PC'en, hold da tænd/sluk-knappen nede i 30 sekunder for at aflade alle komponenter i den. 

Sørg for selv at være afladet ved at røre ved metal, før du fjerner en harddisk, SSD eller NVMe/M.2 SSD. Så er du ikke ladet med statisk elektricitet, der kan risikere at futte følsomme komponenter af. 

Har du tilsluttet drevet, kan du også prøve at benytte DISM og SFC-kommandoerne på det tilsluttede eksterne drev. Har drevet bogstavet D:, kan det ske via kommandoerne:

  DISM /Image:D:\ /Cleanup-Image /CheckHealth

  DISM /Image:D:\ /Cleanup-Image /ScanHealth

  DISM /Image:D:\ /Cleanup-Image /RestoreHealth

  SFC /SCANNOW /OFFWINDIR=D:\Windows /OFFBOOTDIR=D:\

Bemærk herover forskellen for DISM-kommandoerne: der skal IKKE angives parameteren /Online, der betyder dit aktuelle boot-drev. Derimod angives dit eksterne drev - i dette tilfælde D:\.

Skub herefter det eksterne drev D:\-drev ud og sæt det i PC'en igen.

Driverproblemer

Dengang vi benyttede PC/MS-DOS i 80’erne og begyndelsen af 90-erne var styresystemet på en måde meget enkelt. Men det betød også, at hvis et softwareudviklingsfirma ønskede, at deres programsystem skulle kunne printe uanset, hvilken printer brugeren havde anskaffet sig, stod dette overfor en kæmpe opgave – for der var ikke nogen standardmåde at printe formateret tekst, fotos eller grafik på en printer.

Forskellige printerfabrikanter udviklede hver deres egen måde til på deres printere at beskrive, hvad der skulle gøres for at formatere tekst, foto og grafik – og forskellige printere fra samme fabrikant skulle endda ofte programmeres på forskellige måder. Det var et kæmpearbejde at få dette op at stå og var klart med til at fordyre programmer.

Og det gælder ikke kun printere, men også forskellige typer lagermedier fra flere fabrikanter, behandling af lyd og video og mange andre ting. I praksis er der titusindvis af forskellige slags udstyr derude, som en pc-bruger kan anskaffe sig og benytte, som alle kan være vidt forskellige hardwaremæssigt, men som dog falder inden for et forholdsvis begrænset antal kategorier. Derfor kan der også udvikles styresoftware til dem, der får dem til at se ens ud for programmøren - inden for hver kategori.

Løsningen på dette problem har været at indføre et lag mellem selve hardwaren i og omkring pc’en og brugerprogrammerne på pc’en.

Software til styring af en bestemt type ydre enhed kan behandle den faktiske fysiske enhed på sin egen særlige måde, mens den stiller en ensartet programmeringsgrænseflade til rådighed for styresystemet og brugerprogrammer uanset model og fabrikat – så længe det er en bestemt slags ydre enhed. En enhed kan være en pc-skærm, et lagermedium som en harddisk, en printer fra Canon, HP, Samsung, Brother, Epson m.m., et grafiksystem fra Intel, AMD eller Nvidea – alle ser de ens ud for et brugerprogram, som således ikke skal bekymre sig om forskellige implementeringsdetaljer – for en printer er en printer uanset, hvem der har produceret den – set fra en programmørs synspunkt er de alle helt ens og kan næsten det samme.

Det er et rigtigt smart princip, som letter alle programmørers job i fantastisk grad.

Denne slags software kaldes på engelsk for en driver (dansk: draiver). En mulig dansk oversættelse kunne være drivsoftware eller drivprogrammel.

Men ikke alle problemer er løst ved at have en driver til et bestemt stykke isenkram. For styresystemer som Windows udvikler sig med tiden. Det gør, at det med mellemrum kan være nødvendigt at redefinere, hvad en driver for en bestemt type ydre eller indre enhed er. Derfor kan en driver holde op med at fungere, når du installerer en nyere udgave af styresystemet. Heldigvis er Microsoft klar over vigtigheden af dette (og er blevet det på den hårde måde!). Microsoft leverer nu (ofte skjulte) driveropdateringer til dine ydre enheder og elektroniske mikrochips i din pc, så dens udstyr også virker efter en opgradering. Men det er dog ikke altid, at det sker.

Det kan være én grund til, at nogle oplever den såkaldte blå dødsskærm. En ting at gøre er at opdatere sine drivere. Som frivillig har jeg ofte oplevet, at dette klarer problemet.

Hvordan opdaterer man så sine drivere?

En måde er at gå ud på nettet og finde dem til sin enhed. Men det er faktisk blevet sværere i Windows’ tilfælde, fordi Windows ofte selv kan levere dem, og firmaerne dermed ikke længere stiller dem til rådighed via nettet. Microsoft er afhængig af, at fabrikanterne indsender nye drivere til firmaet. Ikke alle fabrikanter gør dette.

En anden måde er at købe abonnement på et såkaldt driver-opdateringsprogram. Mange antiviruspakker tilbyder denne service mod ekstrabetaling.

Men der findes også en tredje og gratis måde, hvor du kan opdatere de fleste kritiske drivere ganske gratis. Og firmaet bag lever derfor af betalte abonnementer, hvis du vil have driveropdateringer til at opnå den ypperste spilleoplevelse på din pc. Spiller du ikke krævende videospil på din pc, behøver du strengt taget ikke et betalt abonnement.

Et godt driveropdateringsprogram er Driver Booster, der kan downloades i en gratis udgave herfra:

Programmet er på dansk. Under installeringen bør du være opmærksom på nogle detaljer:

 1. Undlad at sige ja til ekstra software, der følger med programmet. Klik derfor de rette flueben væk.
 2. Du behøver heller ikke at lade dig registrere.
 3. Installér det blot,
 4. og lad det scanne din pc
 5. og installere de drivere, programmet finder nyere udgaver til.
 6. Til slut kan du genstarte din pc, og voila! Ofte vil dit problem være fuldstændigt løst!

Når du har kørt programmet, kan du afinstallere det igen. Det kan gøres via Windows' Kontrolpanel.

Hvis PC'en stadig er meget langsom, hvad så?

Hvis din PC er udstyret med en mekanisk harddisk med roterende glasskiver med en magnetisk belægning til permanent lagring af dine filer, kan du opleve, at den er umanerlig langsom. 

Et løsning på dette problem kan være at investere i en ny PC, som er udstyret med lynhurtigt SSD-lager i stedet for den gamle med den mekaniske harddisk. Introduktionen af SSD-lager, som udelukkende er elektronisk og uden bevægelige dele, er den enkeltfaktor, der har betydet mest for øgningen af PC'ers hastighed i de seneste 5 år. En gammel PC kan også for et relativt lavt beløb udstyres med et lynhurtigt SSD-lagermedie.  

Køber du en ny PC, er du ude over problemet med, om den gamle PC kan køre den nye Windows 11, der stiller særlige krav, som PC'er fra før 2018 måske ikke kan honorere. Læs mere om, hvad Windows 11 kræver af din PC her

Men måske kan den godt køre Windows 11, og så kan du få en lynhurtig PC for ganske få hundrede kroner ved at opgradere den med et nyt SSD-drev. Det kan du også gøre, hvis du er nødt til at blive ved med Windows 10 - det understøttes trods alt af Microsoft frem til 14. oktober 2025. Læs mere om SSD-lager, og hvordan du kan teste om din PC kan benytte et sådant drev, her

Med venlig hilsen

Lars Laursen, frivillig i PC-mødestedet i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe.

Web: PC-mødestedet og blog om smartphones.
Er også spirituelt aktiv i The Summit Lighthouse.

Kommentarer

Christian

01.08.2021 16:56

Seneste kommentarer

16.09 | 14:45

Ja, og hvor kan man dog ønske at langt flere russere fik VPN-tilgang til verden uden for de putinstyrede kanaler. -

01.06 | 09:36

Lyt til Danmarks bedste radiostationer og podcasts gratis på https://www.megaradio.dk/

01.05 | 11:41

God funktionel beskrivelse.
Appen Flyt til Ios har dog fået rigtig dårlig kritik, men heldigvis har jeg gode erfaringer med Samsungs Smart Switch.

30.12 | 10:15

glædelig jul og godt nytår
til jer alle
hilsen kurt

Del siden