Café Vera

Bankospil i Café Vera onsdag den 25. september 2019. Foto: Lars Laursen.


Café Vera
er en klub i Seniorklubberne, der startede onsdag den 11. oktober 2017. 

Caféen er for seniorer i Gladsaxe Kommune i alderen 50+. Hvis du ønsker at møde andre mennesker, hygge dig og samtale, få noget brød og kaffe eller te, så kom og mød os. 

Det besluttes fra gang til gang blandt de fremmødte, hvad vi skal bruge tiden til. Det kan være at tale sammen, lytte til hinanden, gå en tur eller lave mad sammen. 

Henvendelse

Kirsten Lyshøj Nielsen, tlf. 20 43 70 10.

Åbningstid

Onsdag kl. 10-13. Lukket i juli.

Aktiviteter

Vil blive beskrevet her. 

Sted

Seniorklubberne
Høje Gladsaxe Torv 2G
2860 Søborg


Fra 1-års jubilæet den 17. oktober 2018. Her mødtes gæsterne i Café Vera med flag for at fejre begivenheden og hinanden. Foto: Lars Laursen.

Billeder fra Åbent Hus-dagen


Gennem Åbent Hus-dagen kom der besøgende, som talte sammen og med café-mutter Jane Bartolin og fik en kop kaffe, the og brød. Vi sad omkring bordet med den orange dug. Kom igen og vær med i caféen! Den ikke kun for borgere i Høje Gladsaxe, men for alle 50+ere i Gladsaxe Kommune. Ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg fra Gladsaxe Kommune kom også og trykkede hænder.

Fotos: Lars Laursen.

Kurt sang til Åbent Hus-dagen

Video: De besøgende gæster fik lejlighed til at høre Kurt synge. Den kommunale ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg kom også forbi og hilste på gæsterne. Optagelse og redigering: Lars Laursen. Varighed: 1:26 minutter.

Den anden åbningsdag

Foto: Lars Laursen.


Der var en velbesøgt café den onsdag den 18. oktober 2017. Det var anden gang caféen holdt åbent.

Borgmesteren besøgte Café Vera 1. november 2017

Onsdag den 1. november 2017 var en hyggelig dag for de fremmødte gæster i Café Vera. Hvor hyggelig kan du se i ovenstående video. Gladsaxe Kommunes nye borgmester, Trine Græse, var mødt op sammen med kommunens ældrekonsulent, Ea Lykke Elsborg. Der afsluttes med, at Kurt giver en sang. Varighed: 7:14 minutter. Optagelse og redigering: Lars Laursen.