Genåbning af Seniorklubberne

Fase 3 af genåbningen af Danmark betyder også, at foreningslivet kan åbne – godt nok under hensyntagen til coronareglerne.

Fase 3 af genåbningen af Danmark betyder også, at foreningslivet kan åbne – godt nok under hensyntagen til coronareglerne.


Seniorklubberne åbner igen fra mandag den 8. juni 2020, som følge af regeringens fase 3, hvor endnu mere af foreningslivet er omfattet. Gå til forsiden for at finde en række PDF-dokumenter med anbefalinger til klubberne og de selvorganiserede grupper i Seniorklubberne, så de kan forberede og planlægge genåbningen af deres aktiviteter med skyldig hensyntagen til coronareglerne, der fortsat er gældende.

Disse er særligt vigtige for udsatte og sårbare seniorer med kroniske sygdomme. Denne gruppe borgere risikerer alvorlige følger af coronasmitte. Derfor skal klubbernes bestyrelser gentænke alle aspekter af deres gøren og laden, når de holder åbent. 

Info om hjælpeindsatser fra Dansk Folkehjælp og Røde Kors samt en liste over frivillige hjælpemuligheder i fbm. corona-krisen til Gladsaxe-borgerne

Gladsaxe Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Folkehjælp om akuthjælp i form af 4 hjælpeindsatser til målgruppen af udsatte, sårbare ældre.

Borgere, som ønsker hjælp via Dansk Folkehjælp skal henvises via kommune – dvs. via Annette Borch og Ea Lykke Elsborg, jf. flyeren ”COVID-19 Gladsaxe Borger” og henvisningsblanketten ”COVID-19 – Gladsaxe Henvisningsblanket”, som du kan downloade herunder. Begge dele er uddelt i hjemmeplejen til videre orientering til borgere og pårørende om hjælpemulighederne.

Dansk Folkehjælps Hjælpeindsatser yder akuthjælp til udsatte, sårbare ældre:

 • Nødvendige dagligvareindkøb og udbringning af varer
 • Nødvendige medicinindkøb samt udbringning
 • Madudbringning – som fx midlertidige madpakkeordninger eller cateringvirksomheders tilbud
 • Nødvendig praktisk hjælp til akutte, mindre tekniske problemer, som fx skift af sikringer, TV eller telefoni.

Sådan får du hjælp fra Dansk Folkehjælp
Hjælp fra Dansk Folkehjælp SKAL ske via henvisning fra kommunens to kontaktpersoner:

Ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg på 39 57 55 43 eller mail: sofeel@gladsaxe.dk eller ældrekonsulent Annette Borch 39 57 55 41 eller mail: anbrbo@gladsaxe.dk 

FRIVILLIGE - Dansk Folkehjælp søger endnu flere frivillige til at yde hjælpen
Dansk Folkehjælp har frivillige til at yde hjælp under corona-krisen, men de søger endnu flere frivillige hjælpere. Interesserede skal ringe på 70 22 02 30 eller udfylde formularen på Dansk Folkehjælps hjemmeside: www.folkehjaelp.dk så kontaktes de hurtigst muligt.

Vær obs på, at de to flyers ”Dansk Folkehjælp COVID-19 - Flyer til frivillige” og ”Dansk Folkehjælp COVID-19 - Vejledning til frivillige” (en kort og en lang version) er målrettet  borgere, der er interesserede i at være frivillige i Dansk Folkehjælp og hjælpe til under corona-krisen.

Info om Røde Kors' hjælpeindsatser Corona Hjælpenetværk og SnakSammen.dk

Røde Kors tilbyder også hjælpeindsatser til udsatte, sårbare målgrupper – herunder også ældre - i form af Corona Hjælpenetværk og SnakSammen.dk (telefonven).

 • Sidstnævnte sker i samarbejde med www.Boblberg.dk  
 • Materialet kan også downloades som de to flyers/pjecer ”Røde Kors Få Hjælp Corona Hjælpenetværk” og ”Røde Kors SnakSammen”. Begge dele er uddelt i hjemmeplejen til videre orientering til borgere og pårørende om hjælpemulighederne.

Røde Kors Corona Hjælpenetværk yder hjælp til:

 • Indkøb
 • hundeluftning
 • pakke- og medicinafhentning eller
 • andre praktiske gøremål.
 • Hjælpen omfatter IKKE børnepasning.  

Hjælpenetværket er åbnet pga. det stigende behov for hjælp til alle dem, som enten er syge, er i karantæne eller særlig udsat for at blive smittet med coronavirus. 

Man kan få hjælp via Hjælpenetværket, hvis man kan svar ja til ét af følgende spørgsmål:

 • Er ældre og føler sig i risiko for at blive smittet.
 • Er særlig udsat fx pga. sygdom (fx hjertekarsygdom, lungesygdom, nedsat immunforsvar og kræft) og derfor har valgt at gå i selvisolation.
 • Er mistænkt for at være smittet og er derfor i hjemmekarantæne.
 • Er syg af coronavirus og er derfor i hjemmekarantæne.

Hjælp fra Røde Kors Corona Hjælpenetværket
Hjælp fra Røde Kors Corona Hjælpenetværk kan man få ved at udfylde formularen på Røde Kors' hjemmeside: www.rodekors.dk/corona/hjælp så kontakter de borgeren hurtigst muligt. Eller ved at ringe til Røde Kors på 35 29 96 60. Telefonerne er åbne mellem kl. 9-19 mandag til søndag. 

Røde Kors - SnakSammen.dk
SnakSammen.dk er for borgere, der har lyst til en snak? Og til at få ”besøg” af en frivillig samtaleven på mobilen, tabletten eller computeren via www.SnakSammen.dk

SnakSammen er en snak mellem to mennesker. En frivillig fra Røde Kors og så borgeren. Man kan snakke om alt: om fælles interesser, om dagens begivenheder og dagens nyheder. Samtalerne varer 15-60 minutter og det er helt gratis. Man sidder hver især hjemme hos sig selv, men man kan se hinanden på video, mens man snakker sammen. Helt uden at man skal installere besværlige programmer. For at kunne bruge SnakSammen skal man have en nyere mobiltelefon, iPad/tablet eller computer med kamera. Røde Kors har etableret SnakSammen.dk i samarbejde med Boblberg.dk

FRIVILLIGE - Røde Kors søger flere frivillige 
Røde Kors søger frivillige hjælpere til at hjælpe til under corona-krisen. Interesserede skal ringe på 35 29 96 60 eller udfylde formularen på Røde Kors´ hjemmeside www.rodekors.dk/corona/hjælp så kontaktes de hurtigst muligt.

Liste over frivillige hjælpemuligheder og tilbud til Gladsaxe-borgerne
Endelig er der her en downloadbar liste over de hjælpemuligheder, vi kan tilbyde ældre borgerne i Gladsaxe Kommune, og/eller udsatte sårbare borgere i Gladsaxe under corona-krisen. Tjek lige listen – den er god at blive klogere på. Der findes rigtig mange muligheder – og ikke alene for ældre, men også for mange andre målgrupper. Det kan være rart at vide, hvis man står og skal rådgive. På listen findes fx Ældre Sagens gode tilbud om Ældretelefonen, og via Seniorklubberne i Høje Gladsaxe bringer vi info og instruktion om, hvordan man kan få hjælp til at mødes socialt - digitalt (i disse corona-tider) via FaceTime, Messenger og Skype – ja, eller får hjælp til at købe ind over nettet og betale med MobilePay.

Listen bringer også info om små online-kurser med e-læringsvideoer, som Kommunernes Landsforening har sendt ud til for at lette presset på kommunernes kapacitet – for i takt med presset stiger under coronaen på sundhedsfagligt personale, er der i stigende grad behov for at mobilisere og kompetenceudvikle sundhedsfaglige og frivillige ressourcer i kommunernes sundhedsberedskab. De små kurser/videoer favner alt fra hygiejne til værnemidler, grundlæggende pleje, forflytning og lejring, medicinhåndtering, omsorg for borgere med demens, hjerte-lungeudredning og akut sygepleje: KL - Digital kompetenceudvikling af frivillige borgere og medarbejdere: 

Link: www.kl.dk/tema/covid-19-coronavirus/kompetenceudvikling-ifm-covid-19/

Vi forsøger at opdatere hjælpemuligheds-listen løbende i takt med, at nye tilbud og hjælpemuligheder dukker op og udvikles. Listen er også offentligt tilgængeligt på kommunens corona-hjemmeside (www.gladsaxe.dk/corona) samt på De Frivilliges Hus' hjemmeside på gladsaxe.dk/kommunen/frivillighed/frivillige-hjaelpemuligheder ligesom info også bringes løbende i lokalavisen og i 60+bladet, som udkommer i uge 18 (bladet er desværre forsinket i sin udsendelse).

Disse var ordene og budskaberne. Der er en del at holde styr på.

Har I tvivlsspørgsmål – så endelig ring til en af os:
Annette Borch på 39 57 55 41 eller Ea Lykke Elsborg på tlf. 39 57 55 43.

Tak for jeres store og ihærdige indsats – på forhånd.

Pas fortsat rigtig godt på jer selv og hinanden og bliv ved med at udvise forsigtighed, agtpågivenhed og følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejneråd.   

Du kan downloade ovennævnte dokumenter herunder. 

COVID-19 - Gladsaxe Borger - Flyer

Oplysning: Udsatte ældre kan nu tilbydes 4 forskellige hjælpeindsatser, der har til hensigt at minimere smitterisiko ifm. COVID-19. Hjælpen leveres af Dansk Folkehjælps frivillige.

COVID-19 - Gladsaxe Henvisning

Ansøg om hjælpen: Udsatte ældre kan nu tilbydes 4 forskellige hjælpeindsatser, der har til hensigt at minimere smitterisiko ifm. COVID19. Hjælpen leveres af Dansk Folkehjælps frivillige.

Dansk Folkehjælp COVID-19 - Tilbud om akuthjælp - samarbejde med Gladsaxe

Vejledning på 4 sider: AKUTHJÆLP TIL SÅRBARE ÆLDRE
Dansk Folkehjælp tilbyder nu et samarbejde til landets kommuner med at yde en indsats for at hjælpe udsatte ældre gennem tiden med COVID-19.

Dansk Folkehjælp COVID-19 - Flyer til Frivillige

Opfordring: Vil du hjælpe sårbare ældre under corona-krisen?

Dansk Folkehjælp COVID-19 - DFH - Vejledning til frivillige

I dette 6-sidede dokument finder du en beskrivelse af ”Dansk Folkehjælp-Covid-19 - akuthjælp til sårbare ældre” samt en vejledning til dig som frivillig.

Røde Kors - Få hjælp - Corona Hjælpenetværk - den korte

FÅ HJÆLP GENNEM RØDE KORS-HJÆLPENETVÆRK
Er du syg, ældre eller særligt sårbar over for corona, så kan vi hjælpe.

Røde Kors SnakSammen-guide

HAR DU LYST TIL EN SNAK?
Få ”besøg” af en frivillig samtaleven på din mobil, tablet eller computer.

Samlet oversigt over frivillige hjælpemuligheder i forbindelse med corona 2. april 2020

Download og læs det 4-sidede PDF-dokument om de mange muligheder for hjælp i Gladsaxe Kommune. Her er klikbare links til mulighederne.

Seniorklubberne er lukket frem til 10. maj

Grafik af kunstner og grafiker Lotte Lambæk.

Grafik af kunstner og grafiker Lotte Lambæk.

Statsminister Mette Frederiksen trådte frem på pressemødet mandag den 6. april og forlængede perioden for foreningers lukning frem til den 10. maj. Dermed holder Seniorklubberne også lukket foreløbigt indtil den dato.

Endvidere udtalte hun, at større forsamlinger først kan finde sted til august. Det har betydning for Gladsaxedagen 2020, som en eller flere klubber i Seniorklubberne gerne vil deltage i. Den dag kan muligvis afholdes - under forudsætning af, at vi alle overholder regeringens påbud om at holde afstand, vaske hænder og isolere os.

Det kan lyde hårdt for mange ældre, der savner det aktive liv i klubberne. Det er noget, der sker især af hensyn til den ældre del af befolkningen, af hvilke en del er i den udsatte gruppe pga. andre sygdommes svækkelse af immunforsvaret.

Der skete også en lempelse for børnehavebørn og skolebørn op til 5. klassetrin, der nu vil få mulighed for at gå i skole igen. Dermed kan flere forældre koncentrere sig om deres arbejde i dagtimerne.

Nogle havde forventet større lempelser. Statsministeren sagde ikke, at der ikke vil kunne ske flere lempelser inden august. Det afhænger meget af smitteudviklingen. Lige nu smitter hver smittet person ca. 0,9 andre personer. Med de nye lempelser forventes, at dette tal vil stige til 1,2. Det finder regeringen acceptabelt, fordi sundhedsvæsenet menes at være i stand til at håndtere den ekstra mængde nye patienter. Lempelsen finder også sted for, at 100.000-vis af vore virksomheder og mindre erhvervsdrivende, der tjener pengene hjem til os alle og også til velfærdssystemet, ikke skal gå konkurs. Det er således en afvejning.

Der er forlydender om, at nogle ældre nu i nogen grad lider af, hvad der kan kaldes "corona-kuller": at dagene flyder ud i hinanden, uden at man kan huske, hvilken dato eller ugedag det er; at man falder hen i inaktivitet; at hukommelsen bliver dårligere; at man bliver deprimeret.

Dette kan imødegås ved i klubberne dagligt at ringe til hinanden, løse kryds-og-tværser og sudoku'er, spille spil sammen via smartphonen - f.eks. WordFeud (en slags krible-kryds), Tetris, backgammon, kortspil via nettet med dine venner eller helt fremmede, m.m.

Du synes måske allerede nu, at livet er svært at udholde uden kontakt med særligt mange mennesker – du føler dig måske meget isoleret og understimuleret? Har du fået ”corona-kuller”? Hvad kan vi gøre ved det?

Hold kontakten i klubben
Det kan der faktisk gøres noget ved. Vi har alle en telefon. Formanden og andre bestyrelsesmedlemmer i din klub eller selvorganiserede gruppe kan ringe til medlemmerne jævnligt for at høre, hvordan det går, og om de har brug for hjælp. Din klub kan arrangere en såkaldt telefonkæde, hvor et medlem ringer til to andre, der så ringer til to andre og så videre.

Der er sikkert medlemmer af din klub, der taler bedre sammen end andre. Lad dem tale sammen over telefonen. Men glem ikke nogen – ingen skal være ladt i stikken i denne tid.

Klubbens bestyrelse har alle telefonnumre på medlemmerne, men ifølge persondataloven skal hvert enkelt medlem give samtykke til, at vedkommendes telefonnummer deles med andre. Derfor opfordres jeres formand til at ringe rundt til alle medlemmerne og bede om deres samtykke til at dele jeres telefonnumre mellem jer. I kan sende en liste med navne og telefonnumre til medlemmerne per e-mail eller SMS.

Hvis du ikke synes, at det er tilstrækkeligt kun at tale med hinanden, kan du læse mere herunder.

Vær sammen elektronisk på video i denne tid

Benyt gruppevideosamtaler til at være sammen i denne coronavirustid!

Benyt gruppevideosamtaler til at være sammen i denne coronavirustid!

I disse for vort land så usædvanlige tider, hvor vi opfordres til mere eller mindre selvvalgt karantæne i eget hjem, finder mange, at de savner det daglige fællesskab med andre mennesker. Vi skal helst forblive indendørs og undgå kontakt med mange mennesker, især hvis vi selv er ramte af forkølelse, influenza eller endda den berygtede coronavirus.

For mange er dens følgesygdom, covid-19, heldigvis blot som en mild influenza, men for en del mennesker, der er noget oppe i årene, kan den blive mere alvorlig og endda være dødelig. Den er angiveligt meget smittefarlig. Vi er derfor af Sundhedsstyrelsen og statsministeren blevet opfordret til at holde afstand, at undgå offentlig transport og forsamlinger på 10 personer eller derover, vaske hænder, bruge håndsprit, hoste i ærmet og holde 3 meters afstand. Mange kan blive rastløse af at skulle være derhjemme i længere tid uden ret megen kontakt med andre – ja, nogle er måske endda ved at ”gå i spåner” over det – for dem er kontakt og samvær med andre næsten livsvigtig.

Nu hvor vi ikke så godt kan mødes fysisk i samme omfang som før, kan du selvfølgelig altid benytte telefonen til både at ringe og SMSe til andre – og det gør mange sikkert allerede i stor stil for tiden.

Vi kan også mødes i Facebook-gruppen med navnet Seniorklubberne i Høje Gladsaxe.

Men der er også indtil flere måder, hvorpå man kan se hinanden (to eller flere) via video – både på smartphonen, tabletten og via pc’en. Jeg har beskrevet nogle få af mulighederne, som ikke koster ekstra at benytte:

FaceTime på Apple-udstyr som iPhone, iPad og Mac-computere – kræver at alle har Apple-udstyr.

Facebooks Messenger på smartphones, tablets og pc’er – alle kan være med.

Skype på smartphones, tablets og pc’er – alle kan være med.

Klik på et af linkene herover for at se en video om emnet. Du kan også herunder downloade et PDF-dokument om disse emner.

Videomøder mellem to eller flere i disse coronavirustider

Download og læs dette 8-siders PDF-dokument om, hvordan man foretager videomøder mellem to eller flere personer på én gang.

Indkøb af dagligvarer, når man isolerer sig/er i karantæne

Har du en kronisk sygdom og dermed svækket immunforsvar, kan det komme på tale at få andre til at købe ind for sig, for at mindske risikoen for at blive smittet. 

Familie, venner og naboer kan være behjælpelig med dette. Men det er også muligt at få leveret varer til døren ved bestilling i visse netbutikker. Du kan læse om fem sådanne netbutikker ved at klikke her

Forholdsregler og oplysning vedrørende coronavirus/covid-19 i Seniorklubberne

Du og din klub kan læse mere om regeringens og sundhedsmyndighederne tiltag, forholdsregler og opfordringer til befolkningen på websiden www.politi.dk/corona.

Du vil løbende kunne følge med i forholdsreglerne i Seniorklubberne på forsiden af Seniorklubbernes hjemmeside og mere udførligt på denne side.

Det er vigtigt at undgå at smitte andre. Har du en luftvejsinfektion, som du mener, at du sagtens kan udholde og overkomme, tænk da på, at ældre mennesker (50+) med nedsat immunforsvar kan blive meget alvorligt påvirket af sygdommen – den kan endda være dødelig. Vis derfor hensyn over for andre, der vanskeligt kan klare at blive smittet.

Du kan på denne side læse om:

 • Forholdsregler mod smitte, du selv kan gøre
 • Kommunens opfordringer til klubber og deres medlemmer
 • Forholdsregler mod smitte, hvis du benytter offentlig transport
 • En dansksproget video fra DR om hvad coronavirus er.
 • En video fra pressemødet med statsministeren om nedlukning af det offentlige Danmark
 • En video om det hårdt ramte Italien med baggrunden for regeringens tiltag til begrænsning af smitte og sikring af sygehusenes kapacitet
 • Hvordan du afgør, om du er smittet med coronavirus
 • En video med en amerikansk patient, der overlevede covid-19
 • En video med en italiensk læge, der siger, at coronavirus er værre end en bombe
 • Forskelle mellem almindelig influenza og covid-19
 • Spørgsmål og svar om coronavirus - bl.a. om hvem der er særligt sårbare og om at blive sat i karantæne.

Forholdsregler du selv kan gøre

Du kan læse mere om almindelige forholdsregler for klubber/foreninger/selvorganiserede grupper herover.

Du kan læse mere om almindelige forholdsregler for klubber/foreninger/selvorganiserede grupper herover.


Hvis din klub holder åbent torsdag den 12. eller fredag den 13. marts, bed da alle fremmødte om at benytte håndsprit ved ankomst og når I går igen – for at mindske smittefaren.

Der er opsat dispensere med håndsprit ude på alle toiletter i Seniorklubberne. Benyt dem. Undgå kram, kindkys og håndtryk. Ved nysen, host da i stedet i et ærme fremfor ud i luften eller i hånden.

Opfordring fra kommunen

Tirsdag den 10. marts 2020 udsendte Gladsaxe Kommune denne opfordring til alle klubber/ foreninger/selvorganiserede grupper i kommunen:

Kære alle foreninger,

Gladsaxe Kommune har i brev udsendt til alle kommunens institutioner opstillet en række retningslinjer for arrangementer under 1000 deltagere. Disse vil vi også gerne opfordre jer til at følge:

Skal I afholde arrangementer med færre end 1000 deltagere, opfordres I til følgende:

 1. At udsende eller opsætte informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne og hosteetikette samt adfærd). Informationsplakater kan hentes på http://coronasmitte.dk
 2. At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller vådservietter.
 3. At placere stole med større afstand end normalt, og sikre, at deltagerne forlader arrangementet under mere kontrollerede forhold end normalt.
 4. At holde øje med, om der findes personer, som har udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet.

Venlig hilsen

Søren Nabe-Nielsen

Afdelingsleder

Den 12. marts kom påbuddet om at holde helt lukket: 

Kære alle foreninger,

Regeringen har besluttet, at den offentlige sektor sættes på nødblus for at begrænse og afbøde konsekvenserne af spredning af coronavirus. Formålet er at forhindre, at kapaciteten i vores sundhedsvæsen ikke kan følge med behovet.

Det betyder, at for kultur- fritids-, idræts- og ungeområdet lukkes alt ned frem til og med 29. marts 2020. For foreninger og borgere betyder det at alle kommunale bygninger, lokaler og institutioner er lukket.

Venlig hilsen

Søren Nabe-Nielsen

Afdelingsleder

For de rejsende i disse coronavirustider

Forholdsregler for de rejsende i den offentlige trafik med hensyn til at undgå smitte med coronavirus. Pas godt på hinanden!

Forholdsregler for de rejsende i den offentlige trafik med hensyn til at undgå smitte med coronavirus. Pas godt på hinanden!

Hvad er coronavirus?

Her i denne video forklares på dansk, hvad coronavirussen er, hvor den stammer fra, og hvor smitsom den er. Varighed: 5½ minut.

Nedlukning af det offentlige Danmark - fra statsminister Mette Frederiksens pressemøde

Fra statsministerens pressemøde den 11. marts om regeringens dekret om coronavirustiltag. For en opsummering af mødet og statsministerens anbefalinger, spol frem til 19:55 minutter. Videoen er på dansk og varer ca. 1 time og 40 minutter.

Forstå den danske regerings dekreter på baggrund af, hvad der er sket i Italien

Den danske regerings dekret om lukningen af det offentlige Danmark den 11. marts kommer efter stærke appeller fra Italien til andre landes regeringer om at reagere hurtigere og mere effektivt, end Italiens gjorde - for at undgå en lige så slem situation som dér, hvor hospitalsvæsenet næsten er kollapset. Denne 2 minutter lange video, der illustrerer den italienske situation, er på engelsk uden undertekster.

Hvordan afgør du, om du eller en af dine kære har coronavirus/covid-19?

Borgerne kan blive tjekket for coronavirusinfektion i eget hjem.

Borgerne kan blive tjekket for coronavirusinfektion i eget hjem.


Der har i over en måneds tid floreret en luftvejsinfektion, der for flere personers vedkommende har taget indtil flere uger at komme sig over. Det er ikke det samme som coronavirus.

Coronavirustilfældene i Danmark synes på nuværende tidspunkt (11. marts) hovedsageligt at stamme fra danskeres ferie i Norditalien og Østrig. Nu er der også tilfælde, der er blevet smittet her i Danmark. Har du været i kontakt med en person, der den seneste måned har været i Norditalien og har symptomerne, bør du først ringe til din læge og ikke møde op i venteværelset.  

Hvis du har mistanke om, at du er smittet

 • Ny coronavirus/covid-19 kan vise sig med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær.
 • Symptomerne ses op til 14 dage efter, man er udsat for smitte.
 • Hvis du inden for de sidste 14 dage har været i et land/område med coronavirus/covid-19 med betydende smittespredning i samfundet, eller hvis du har været i tæt kontakt med en person med ny coronavirus/covid-19, så ring til lægen, hvis du er syg.
 • Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.
 • Uden for åbningstid skal du ringe til lægevagt eller akuttelefon i din region (Find nummer).

En coronavirusramt patients oplevelse af covid-19

Amerikaneren Carl Goldman, der var i karantæne ombord på krydstogtskibet Diamond Princess, fortæller her på engelsk (uden undertekster), hvordan han oplevede sit sygdomsforløb. Videoen varer lidt over 3 minutter.

Coronavirus er "værre end en bombe" for Italien, siger læge, der koordinerer reaktionen på den

Giacomo Grasselli - en ledende regeringssundhedsembedsmand, der koordinerer netværket af intensivafdelinger i Lombardiet - forklarer den "kritiske" situation i Italien, som covid-19-udbruddet har ført til. Den 11 minutter lange video er på engelsk uden undertekster.

Forskelle mellem almindelig influenza og covid-19


Coronavirus er langsommere

Coronavirus ser ud til at sprede sig langsommere end influenza. Dette er sandsynligvis den største forskel mellem de to. Influenzaen har en kortere inkubationstid (den tid det tager for en smittet person at vise symptomer) og et kortere serieinterval (tiden mellem de opståede tilfælde). Coronavirus' serielle interval er omkring fem til seks dage, mens influenzas af WHO vurderes til omkring tre dage. Altså: Influenza spreder sig hurtigere.

Coronaramte smitter i længere tid

Nogle mennesker begynder at sprede coronavirus inden for to dage efter at have fået det, og før de viser symptomer. Influenzavirussen spreder sig typisk i de første to dage, efter at symptomerne starter. Det kan vare i op til en uge. En undersøgelse i det videnskabelige tidsskrift The Lancet denne uge antyder, at coronaviruspatienter forbliver smitsomme i meget længere tid end patienter med influenza.

Coronasmittede får ofte to ekstra infektioner

Som om coronavirus ikke er slem nok i sig selv, kan den føre til yderligere to sekundære infektioner i gennemsnit. En influenza kan nogle gange forårsage én sekundær infektion, der som regel er lungebetændelse. Det er sjældent, at en influenzapatient får to ekstra infektioner.

Giv ikke snottede børn skylden

Det er voksne, der spreder covid-19. Ikke børn. Børn spreder og overfører i overvejende grad influenza. Det betyder, at voksne bliver hårdest ramt – især ældre og svækkede. Eksperter er i vildrede over, hvorfor børn ser ud til at være beskyttet mod de værste virkninger af coronavirus. Nogle mener, at børn måske allerede har en vis immunitet over for andre versioner af den coronavirus, der findes i influenza. En anden teori er, at børnenes immunforsvar altid er i alarmberedskab og måske er hurtigere end voksnes immunforsvar til at bekæmpe covid-19.

Coronavirus er mere dødelig end influenza

Indtil videre er dødeligheden af covid-19 smittede i dansk sammenhæng mellem 0,3 og 0,9 pct., mens den for en ”almindelig” influenza er på omkring 0,1 pct. Tallene under en epidemi er altid foreløbige, omtrentlige og justeres løbende.

Ingen kur mod coronavirus

Der er endnu ingen kur eller vaccine mod coronavirus. Det vil tage mellem et og halvandet år. Der er dog en vaccine mod influenza – og alle bør få en, ikke mindst fordi vaccination kan hjælpe med at mindske trykket på det belastede sundhedssystem i de kommende uger.

Kilder: MIT Technology Review, WHO 

SPØRGSMÅL OG SVAR

Personer smittet med coronavirus kan blive sat i karantæne. Men hvad vil det sige?

Personer smittet med coronavirus kan blive sat i karantæne. Men hvad vil det sige?


Hvem er i særlig risiko og sårbare for smitte og alvorlig sygdom?

Du kan være i særlig risiko for smitte og for at blive alvorligt syg med covid-19, hvis du er:

 • Ældre, særligt ældre over 80 år
 • Kronisk syge med moderat eller svær sygdom, f.eks. kronisk lungesygdom, hjertekarsygdom, kræftsygdom og diabetes 1 og 2 samt nedsat immunforsvar (medfødt eller på grund af immunhæmmende medicin eller sygdom, som hæmmer immunsystemet, f.eks. AIDS)
 • Gravide (ud fra et forsigtighedsprincip)
 • Børn, der lider af kroniske sygdomme (ud fra forsigtighedsprincip)

Covid-19 er en ny sygdom, og derfor er der stadig mange ting, som vi ikke ved.

Vores aktuelle viden fra Kina om covid-19 har vist, at ældre, især ældre over 80 år, er i særlig risiko for at få alvorlig sygdom med behov for indlæggelse. Det samme gælder personer med moderat og svær grad af visse kroniske sygdomme som nævnt ovenfor. Der er ikke rapporteret om, at astma, lever eller nyresygdomme giver øget risiko.

Fordi der er så meget, vi endnu ikke ved om den ny coronavirus, anbefaler vi ud fra et forsigtighedsprincip, at du generelt betragter dig selv som værende i særlig risiko, hvis du har kronisk sygdom i moderat eller svær grad, f.eks. meget forhøjet blodtryk eller astma, som ikke er velreguleret på medicin.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko i forhold til netop din sygdom, anbefaler vi, at du taler med den læge, som behandler dig.

Selv om det ikke ser ud til, at gravide har særlig risiko for smitte og alvorlig sygdom ift. den ny coronavirus betragtes gravide også som en værende i særlig risiko ud fra et forsigtighedsprincip. Det skyldes, at man ved, at gravide generelt er mere modtagelige for infektioner, som almindeligvis giver øvre luftvejsinfektion, f.eks. influenza.

Det ser ud til, at børn oftest påvirkes mindre og har mildere sygdom, hvis de smittes med den ny coronavirus.

Der er på nuværende tidspunkt heller ikke rapporteret om, at børn med kroniske sygdomme får mere alvorlig sygdom. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler vi dog, at børn der lider af moderat eller svært kronisk sygdom, også betragtes som værende i særlig risiko.

Børn kan også være smittespredere, hvis de bliver syge, og vi anbefaler, at man hjælper sine børn med at overholde de generelle hygiejneråd, så smittespredning begrænses. Se rådene ovenfor.

Hvad er forskellen på at være i karantæne, i isolation og hjemmeophold?

Karantæne er en foranstaltning, som Styrelsen for Patientsikkerhed sætter i værk. Karantæne anvendes typisk hos personer, som ikke har symptomer, men som vurderes at have været i høj risiko for at være blevet smittet. Karantæne foregår typisk i eget hjem.

Isolation er en foranstaltning, som iværksættes af lægerne, når en person er konstateret smittet. Dette kan foregå under indlæggelse, hvis der er behov for dette, eller i hjemmet, hvis personen ikke er meget syg. Lægerne vil så sørge for den fornødne kontakt til patienten.

Hvis du har været ude at rejse i særlige risikoområder anbefales det, at du bliver hjemme i to uger efter, at du har forladt området, såkaldt hjemmeophold. Hvis du er medarbejder i sundheds- eller ældresektoren og har borger- og/eller patientkontakt, stilles der krav om, at du bliver hjemme. At du skal blive hjemme betyder ikke, at du er i karantæne eller i isolation. Læs mere om hjemmeophold på www.politi.dk/corona.

Hvad betyder det at være sat i karantæne af Styrelsen for Patientsikkerhed?

Karantæne er en foranstaltning, som Styrelsen for Patientsikkerhed sætter i værk. Karantæne anvendes hos personer, som ikke har symptomer, men som vurderes at have været i høj risiko for at være smittet. Det vil sige, at du har været i tæt kontakt med en eller flere smittede personer. Karantæne foregår typisk i eget hjem.

Karantæne anvendes, hvis man efter en konkret vurdering af den enkelte vurderer, at der er en høj risiko for, at den pågældende kan være udsat for smitte. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som foretager den konkrete vurdering af, om der skal iværksættes karantæne ved kontakt til en smittet person og i så fald under hvilke forhold. Oftest vil der, hvis der er tale om et mindre antal personer, iværksættes hjemmekarantæne.

Ved hjemmekarantæne laver Styrelsen for Patientsikkerhed en aftale med den enkelte om at blive hjemme og undgå tæt kontakt med andre personer i 14 dage. Styrelsen for Patientsikkerhed sørger for, at sundhedspersonale er i daglig kontakt med personer i hjemmekarantæne. Deler man husstand med andre i perioden, vil de være omfattet af de samme forholdsregler som den person, der er i hjemmekarantæne.

Hvordan skal man forholde sig, hvis man er i karantæne efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed?

Du må ikke have tæt kontakt med andre mennesker, og derfor skal du opholde dig på den aftalte adresse. Du må ikke forlade adressen, og du må ikke få besøg af andre.

Hvis du får et uopsætteligt behov for at forlade adressen, skal du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed. Ved akut livstruende sygdom, skal du ringe 112 og huske at oplyse, at du er i karantæne, fordi du kan have været udsat for smitte med ny coronavirus.

Hvad vil det sige at være i tæt kontakt en smittet?

Med tæt kontakt med en smittet person menes:

 • At I bor sammen, dvs. at I har delt køkken og/eller toilet/bad inden for 48 timer før den smittede fik symptomer.
 • At I har kysset eller overnattet sammen inden for 48 timer før den smittede fik symptomer.
 • Direkte fysisk kontakt, dvs. kindkys, kram og håndtryk inden for 48 timer før den smittede fik symptomer.
 • At I har været tæt på hinanden, fx ved samtale ansigt til ansigt, eller har været sammen i et lukket miljø, fx et klasselokale, mødelokale eller lign. inden for 2 meter i mere end 15 minutter
 • At den smittede har nyst eller hostet på dig, eller at du har rørt ved brugte lommetørklæder, som den smittede har anvendt.

Hvordan får jeg mad og andre fornødenheder mens jeg er i karantæne?

Undersøg, om du kan få hjælp til levering af dagligvarer og andre fornødenheder af familie, venner, naboer eller med bud. Ved levering af fornødenheder i forbindelse med hjemmekarantænen anbefales det, at varerne stilles uden for døren og tages ind efter bud/familie/andre har forladt stedet. Hvis det ikke er muligt at arrangere forsyning af fornødenheder, kan du kontakte din kommune med henblik på at få hjælp.

Dagligvarer kan bestilles via nettet, således at du får dem leveret til døren. Læs mere her.

Hvad skal ens samboende/familie gøre, når man er i karantæne efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed?

Hvis I vælger at bo sammen, når en person i husstanden skal i karantæne, er det en konkret vurdering, om resten af husstanden skal i karantæne eller ej. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der foretager vurderingen. Den afhænger bl.a. af, om der er separate toiletfaciliteter til den person, der skal i karantæne, og den øvrige familie/samboende, og om man i øvrigt kan leve adskilt under karantænen.

Hvad med min hund?

Har du hund eller andre kæledyr, som kræver luftning, så overvej at få dem passet i perioden. Du må ikke gå udenfor for at få dem luftet, og du kan heller ikke få dem luftet af andre, da de kan bringe smitten videre.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg mens jeg er i karantæne?

Du skal være opmærksom på, om du får symptomer i form af:

 • Feber: Mål din temperatur 2 gange daglig, og undlad at tage febersænkende medicin som fx paracetamol (Panodil ®) eller ibuprofen (Ipren ® og lign.) 6 timer inden temperaturmåling.
 • Luftvejssymptomer som hoste og åndenød.
 • Andre tidlige sygdomstegn som kulderystelser, muskelsmerter, ondt i halsen, hovedpine, diarré, kvalme/opkastning.

Hvis du får nogen af ovenstående symptomer, skal du:

 • Undgå kontakt med eventuelle andre personer i karantæne, så du ikke smitter dem.
 • Ring øjeblikkeligt til læge eller lægevagt/1813 og informere om, at du har været udsat for smitte med ny coronavirus, er i karantæne og har fået symptomer. Du må ikke møde op hos lægen uden en forudgående aftale.

Hvor lang tid går der fra man bliver smittet, til man bliver syg?

Det tager mellem 2 og 12 dage, fra man bliver smittet, til man bliver syg.

Fem tips til karantæneramte:

 • Bestil mad på nettet (læs mere her)
 • Hav daglig, telefonisk kontakt med familien, så de ved, hvordan du har det
 • Få passet dine husdyr
 • Kontakt hurtigt læge, hvis du begynder at få symptomer
 • Læs nogle bøger, se en god serie og forkæl dig selv

Med venlig hilsen

Seniorklubbernes bestyrelse.

Seneste kommentarer

16.09 | 14:45

Ja, og hvor kan man dog ønske at langt flere russere fik VPN-tilgang til verden uden for de putinstyrede kanaler. -

01.06 | 09:36

Lyt til Danmarks bedste radiostationer og podcasts gratis på https://www.megaradio.dk/

01.05 | 11:41

God funktionel beskrivelse.
Appen Flyt til Ios har dog fået rigtig dårlig kritik, men heldigvis har jeg gode erfaringer med Samsungs Smart Switch.

30.12 | 10:15

glædelig jul og godt nytår
til jer alle
hilsen kurt

Del siden