Deltagere i Ældrestyrkens møde torsdag den 27. oktober 2016 i Seniorklubberne.
Foto: Carl Christian Lauridsen.

Ældrestyrken blev oprettet i 2011 for medlemmer over 60 år af Enhedslisten i Gladsaxe og andre ældre med interesse for sociale forhold, ældrepolitik, kulturelle og lokalhistoriske emner og international politik.

Vi mødes kl. 12.00 til ca. 15.00 den sidste torsdag i hver måned, hvor vi spiser frokost sammen, synger og drøfter aktuelle, politiske emner med vægt på dialog og debat.

Møderne er åbne for alle interesserede, men tilmelding er nødvendig senest 3 dage før mødets afholdelse af hensyn til frokosten, og fordi vi max kan være 25 deltagere.  

Vil du vide mere om vores aktiviteter, kan du ringe og høre nærmere via Ole Nielsen på tlf. 20 47 68 90, på e-mail odor@tdcadsl.dk eller gå ind på vores to hjemmesider Enhedslisten Gladsaxe og Ældrepolitisk Udvalg Enhedslisten.

Ældrestyrken inviterer ofte en oplægsholder til at fortælle om faglige eller politiske emner. Her er det Lars Iversen, der fortalte om Aktionsgruppen Arbejdere og Akademikere.

Aktiviteter

Tilmeld dig senest 3 dage inden mødets afholdelse via Ole Nielsen på tlf. 20 47 68 90 eller e-mail odor@tdcadsl.dk

Ældrestyrkens møder afholdes altid fra kl.12.00 til ca.15.00.

Møderne i Ældrestyrken er også åbne for andre interesserede end medlemmer af Enhedslisten, men tilmelding er nødvendig senest 3 dage før et mødes afholdelse, af hensyn til frokosten, og fordi vi maks. kan være 25 deltagere.

Mødeaktiviteter i Ældrestyrken i 2018

Vi har et fantastisk program for 2018 i Ældrestyrken. Der kommer en række foredragsholdere, som er vist herover. Se programmet herunder. 

22. februar 2018: Enhedslistens grønne profil i Folketinget

Folketingsmedlem for Enhedslisten, Maria Reumert Gjerding, kommer og fortæller om Enhedslistens visioner for den grønne omstilling. Hvordan omstillingen både kan betyde en medvirken til at løse de aktuelle klima- og biodiversitetskriser, og også bidrage til at skabe et langt bedre liv for os mennesker.

22. marts 2018: Min far var modstandsmand

Ester Christiansen er cand. phil. i historie og bor i dag i Aalborg. Hendes far var modstandsmand i Aarhus under krigen, blev arresteret af Gestapo og sendt i tysk koncentrationslejr. Ester fortæller om faderens historie og også om, hvordan det har været at vokse op i en torturramt familie og ikke mindst om konsekvenserne af krig i det hele taget.

26. april 2018: Kurderne og deres kamp for frihed

Ibrahim Benli er projektleder og opstillet som kandidat til kommunalvalget i Herlev. Ibrahims familie er kurdisk, og han vil fortælle om den historiske baggrund for det kurdiske folks frihedskamp de sidste 100 år - den største befolkningsgruppe i verden uden eget land.

18. maj 2018: Skovtur til Gladsaxe kommunes mødeaktivitetscenter Søgården

Musikeren Arne Würgler kommer og underholder. 

6. september 2018: Ældrestyrken mødes med grønlandsk folketingsmedlem

Torsdag den 6. september 2018 er Ældrestyrken inviteret ind til Christiansborg for at mødes med Inuit Ataqatigiits (IAs) folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen. Hun vil orientere om Grønland og de ældres forhold og besvare spørgsmål om sit folketingsarbejde. Efter mødet med Aaja viser Enhedslistens folketingsmedlem Stine Brix deltagerne rundt på Christiansborg.

27. september 2018: Psykisk arbejdsmiljø – hvad er det, og hvad kan man gøre ved det?

Tage Søndergård Kristensen har arbejdet med psykisk arbejdsmiljø som forsker, konsulent og oplægsholder i over 40 år. Han har haft et stort antal samarbejdsprojekter med fagbevægelsen og arbejder i dag som selvstændig konsulent og forsker. Alle taler om psykisk arbejdsmiljø – Tage om nogen ved, hvad der kan gøres for at forbedre det.

25. oktober 2018: Arbejdslivet set ud fra det perspektiv, som skiftet til pensionistlivet giver anledning til

Sociolog Niels Møller, lektor ved Aalborg Universitet, stiller spørgsmålet: Hvorfor går vi på arbejde, og hvordan ser vi på arbejdslivet, når vi går på pension og kigger tilbage? Pensionisttilværelsen giver et andet ståsted for at belyse det vedkommende spørgsmål. Man kan også formulere det sådan: Arbejdet forstået baglæns!

29. november 2018: Afslutning på årets aktiviteter i Ældrestyrken med gløgg og æbleskiver + en overraskelse

Afholdte foredrag og mødeaktiviteter i 2018

Herunder kan du se billeder og beskrivelser fra de afholdte foredrag og andre aktiviteter, der er foregået tidligere i 2018 i Ældrestyrken.

Ældrestyrken havde besøg af en borgerrådgiver

Hvad er en borgerrådgiver? Det spørgsmål fik deltagerne i Ældrestyrkens første møde i denne sæson, torsdag den 25. januar 2018, et omfattende og grundigt svar på, da jurist Preben Rohde holdt sit oplæg. Gladsaxe Kommune ansatte i 2016 Preben Rohde i stillingen som en 2-årig forsøgsordning, men den blev en sådan succes med over 500 henvendelser fra borgerne om året, at byrådet i 2017 gjorde den permanent.

Forskellen mellem en ombudsmand og en rådgiver
Preben Rohde forklarede, at for ombudsmanden er kommunikationen mellem det offentlig meget skriftligt orienteret, og derfor ofte af længere varighed, mens borgerrådgiveren i kontrast hertil er langt mere mundtlig og dermed også ofte hurtigere.

Borgerrådgiverens opgave er at ”få syn for sagen”, se hvad de foretager sig i forvaltningen og få genskabt kontakten mellem forvaltningerne og borgerne og at stå vagt om retssikkerheden. Når kommunikation er mundtlig, er det også langt hurtigere at få rettet op, hvis der er begået fejl i forvaltningen. ”Metoden fungerer og giver fremdrift i tingene”, konstaterede Preben Rohde, ”og også borgerne er tilfredse.”

Borgerrådgiveren har ikke med forvaltningernes afgørelser at gøre. Her har han en begrænsning, men han kan gå ind og afgøre, om forløbet i en sag har været korrekt. Han kan heller ikke gå ind i retslige spørgsmål om erstatninger, men må her henvise til Retshjælpen. Påviser han mangler i en sag, og er de væsentlige for rigtigheden, kan afgørelsen erklæres ugyldig af Ankestyrelsen.

”Der er blevet et tillidsforhold mellem forvaltningerne og mig. De anser mig ikke længere for værende så farlig, som de gjorde i begyndelsen, og jeg udleverer heller ikke forvaltningerne til borgerne”, sagde Preben Rohde, og han tilføjede: ”Men forvaltningerne er ikke gode nok til at sige undskyld til borgerne, og det er jeg ærgerlig over. For man lærer ikke noget af at bortforklare fejl.”

Preben Rohde har et ønske om, at flere af de allerdårligst stillede i kommunen også vil henvende sig. Dem hører han sjældent fra. Han håber, at kendskabet til ordningen vil blive mere udbredt, og så anbefaler han borgere at tage en bisidder med, når de skal henvende sig til forvaltningen – eller til ham selv. En bisidder giver tryghed og er ikke en mistillid til forvaltningerne. Har man ikke en i sin nærhed, der kan være bisidder, stiller Ældresagen gerne en person til rådighed, fik vi oplyst på mødet.

Tovholderne i Ældrestyrken

Kort over kommuner, der har en borgerrådgiver

Borgerrådgiverordningen begyndt omkring år 2000, hvor de første kommuner fik denne funktion. Det er frivilligt om en kommune skal have en borgerrådgiver. Mange kommuner har siden fået en sådan. I 2018 overvejer bl.a. Ballerup kommune, om de skal have én.

På kortet vises med rødt de kommuner, der i september 2016 havde en borgerrådgiverfunktion. Fra Gladsaxe Kommunes rapport for 2017 fra borgerrådgiver Preben Rohde.

Ældrestyrkens foredragsholdere og mødeaktiviteter i 2017

Herover vises billeder af foredragsholderne i 2017 og herunder fra de afholdte møder i 2017.

Jette Gottlieb - Udsendt som nødhjælpsarbejder i verdens brændpunkter

Den 26. januar 2017: Udsendt som nødhjælpsarbejder i verdens brændpunkter. Oplægsholder var Jette Gottlieb, udlært tømrer, cand.scient. i geografi og samfundsfag. For Enhedslisten i Folketinget 1994-2001 og i Københavns Borgerrepræsentation i perioden 2006-2009. Hun holdte et meget spændende og lærerigt oplæg om kurdiske flygtningelejre 1991 efter 1. Golfkrig (mellem Iran og Irak) og om Afghanistan 2001–2003 med hjemvendende flygtninge. Det udløste en livlig dialog og debat blandt deltagerne på mødet. Der var fuldt hus.
Her ses et diasshow med uddrag af foredraget fra dagen og nogle af Jettes fotos fra nødhjælpsmissioner, hun har deltaget i. De andre fotos og optagelsen af lyden har Johnny Bjørnestad stået for. Redigeret og publiceret af Lars Laursen.
Klik på ovenstående diasshow for at høre en del af foredraget!

Mødet om Enhedslistens nye sundhedsprogram

Torsdag den 23. februar 2017 havde Ældrestyrken besøg af oplægsholderne Margit Velsing Groth, forfatter, seniorforsker, mag.scient.soc., og Mogens Elmer, praktiserende læge på Nørrebro, for at fortælle om Enhedslistens nye sundhedsprogram. De fortalte om, hvilke udfordringer sundhedspolitikken står med i dag, og om hvordan vi kan løse dem. Der udspandt sig en livlig debat og dialog blandt mødedeltagerne om dette meget spændende sundhedspolitiske emne, hvor målet er, at der i det offentlige sundhedsvæsen skal være lige adgang for alle. Interessen var stor blandt mødedeltagere, og der var ”fuldt hus” - vi kunne ikke være flere i lokalet.

Min mor var tyskertøs

Ældrestyrken holdt sit martsmøde 2017 den 30., hvor 25 deltagere hørte Willi Bjerregaard fortælle om nogle af de menneskelige omkostninger under og efter 2. Verdenskrig. Han er selv et krigsbarn med en dansk mor og en far, der var tysk, menig soldat. Faderen omkom tragisk under rydning af miner ved den jyske vestkyst i juli 1945 -  2 uger efter Willis fødsel. På mødet fejrede deltagerne i øvrigt Jenny Pedersens 90 års fødselsdag ved at udnævne hende til æresmedlem af Ældrestyrken.  

Verdens madspild

Et sent afbud fra en oplægsholder slår ikke Ældrestyrken af pinden. Det skete på dens sidste møde i sæsonen, den 27. april i år, så i stedet for at høre om kurdernes historie og kamp for selvstændighed, blev det et oplæg om verdens madspild. Philip Nørvig, der er en af tovholderne i Ældrestyrken, trådte til og fortalte om Folkekirkens Nødhjælps butikker, Wefood, hvor han selv er frivillig. Det kolossale madspild i verden kan føde verdens sultende millioner, fortalte Philip. Dagens program omfattede bl.a også en omtale af Gladsaxe kommunes tilbud til ældre om højskoleophold, hvortil kommunen giver tilskud. Et gode, som bør bevares, og som deltagerne i mødet varmt blev anbefalet at gøre brug af. Ældrestyrkens næste møde bliver den 28. september. God sommer til alle.

Læs mere her.

Ældrestyrkens skovtur til Brede Værk

Den 18. maj 2017 oprandt med strålende solskin, varme og vindstille. Et helt igennem pragtfuldt vejr til en skovtur, da Ældrestyrken satte kursen mod Brede Værk i Mølleådalen i Lyngby. Mødestedet var haven ud for Brede Spisehus, der for et halvt århundrede siden var en vigtig del af Brede Værk. I Spisehuset kunne arbejderne med deres familier gå hen og spise eller hente et måltid mad til en billig penge efter endt arbejdstid. I dag er det en populær restaurant, og her havde Ældrestyrken valgt at slå sig ned for dels at høre et oplæg om livet på Brede Værk for en menneskealder siden og dels for at spise frokost sammen.

Det blev et autentisk og unikt oplæg om forholdene i et lille hjørne af Danmark, som vores 94-årige oplægsholder erindrede det. Hun kom til værket som 9-årig med sin familie, hvor faderen var værkfører, og hun kunne fortælle om det patriarkalske samfund, som Brede Værk udgjorde, med klædefabrikken, alle de ansatte, egen børneinstitution, skole, læge, spisehus, arbejderboliger med nyttehaver, bank og købmandsbutik og oven over det hele stedets direktør med statelig bolig, park og herskabsgartneri.

For at vi kunne komme ind i både direktørboligen og en arbejderbolig måtte yderligere en guide med fra Frilandsmuseet. Også han bidrog med interessante oplysninger om stedet, bl.a. at hovedbygningen blev bygget i 1795 for penge tjent på slavehandelen og i slavekolonierne. Dengang fungerede bygningen som landsted for den daværende ejer, da værket var et kobber- og messingværk.

Parken bød hverken på borde eller bænke, men guiden forbarmede sig over os og lukkede os ind i en herlig gård, hvor der var mulighed for at kunne sidde ned og indtage en kop kaffe og Emilcekage, som traditionen byder i Ældrestyrken.

Hele Mølleådalen er det ældste industriområde i Danmark og udpeget som nationalt industriminde. Det kaldes også ”Industriens Vugge”.

Ældrestyrken mødes igen den 28. september 2017 i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe. God sommer!

Tovholderne

Brian Rasmussen: Cuba før og nu

Flere end lokalet kunne rumme havde tilmeldt sig Ældrestyrkens møde om CUBA før og nu den 28.09.17. Journalist og rejsearrangør Brian Rasmussen holdt et to timer langt oplæg om det land, der i mere end 55 år frem for noget andet har stået for sundhed og uddannelse. Vi ville gerne have hørt ham fortælle yderligere om Cuba, der helt igennem er økologisk, og som er gået fra en monokultur med udelukkende dyrkning af sukkerrør til nu at være selvforsynende med landbrugsvarer. Men tiden rakte ikke til mere, fordi også andre emner var på dagsordenen, da mødet var Ældrestyrkens første her i vintersæsonen.

Folketingsmedlem Stine Brix holdt foredrag

Ældrestyrken holdt den 26. oktober 2017 et møde med folketingsmedlem for Enhedslisten, Stine Brix. Emnet var den aktuelle politik på ældreområdet, og der var stor debat- og spørgelyst, og et fremmøde, der var ved at sprænge rammerne. 

Se mere på Ældrestyrkens side hos Enhedslisten. 

Ældrestyrken sluttede året af med trommer og højt humør

Man bliver ikke ældre af at deltage i Ældrestyrken – men man kan risikere at blive klogere. Og så kan man også blive i rigtig godt humør. Det skete den 30. november 2017, hvor Ældrestyrken holdt sæsonens sidste møde i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe, og her blev der både talt kinesisk og slået på tromme. Dagens ”hemmelige” gæst var Tom McEwan, som Ældrestyrken har haft et rigtig fint samarbejde med i vores kamp for at bevare Borgernes Hus tilbage i 2013 og -14. Vi havde bedt Tom om ikke blot at underholde, men også at fortælle lidt om, hvordan det er at være ”nydansker”, og der var sjove erindringer fra Toms første tid i Danmark, hvor sproget kunne være svært at kode.

Ældrestyrken ønsker alle i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe en rigtig god jul og et godt nytår. Vi siger tak for det fine samarbejde i det forløbne år og glæder os til aktiviteterne i 2018.

Klik på videoen herover for at opleve Tom McEwan synge, spille trommer og optræde med en sketch. Optagelser: Birgit Bjerregaard. Varighed: 2:16 minutter.

Tovholderne i Ældrestyrken

Det skete i 2016

Herunder kan du se, hvad Ældrestyrken foretog sig på møderne i løbet af 2016. 

Arbejdsmiljø / Flygtning fra Iran

På mødet den 28. januar 2016 var Lars Iversen, professor i forebyggelse og sundhedsfremme, oplægsholder om tiden, hvor mange arbejdsmiljørapporter i 1970'erne så dagens lys. De fleste rapporter blev lavet i et samarbejdet mellem Aktionsgruppen Arbejdere og Akademikere (AAA), som fik stor betydning for arbejdsmiljøet i Danmark.

27. februar 2016 havde Nahid Razi, integrationskonsulent og kvindeaktivist, et oplæg om Iran. Hun måtte som ganske ung flygte fra præstestyret og kom med mange interessante og oplysende informationer om det udemokratiske styre.

Samfundets behandling af syge mennesker i det sociale system

28. april 2016 kom praktiserende læge og socialmediciner Ellen Ryg Olsen og fortalte om samfundets behandling af syge og udsatte i det sociale system. Ellen har været lægefaglig konsulent på Kofoed Skole på Amager, beskæftiget sig med følgerne af dårligt arbejdsmiljø og er bl.a. forfatter til bogen "Syge på tvangsarbejde". Det er et meget interessant samfundsemne, der lægges op til, og vi havde en livlig debat og dialog.

Ældrestyrkens skovtur til Frilandsmuseet 19. maj 2016

Den 19. maj 2016 drog deltagerne på Ældrestyrkens skovtur til Frilandsmuseet ved Lyngby. Klik på videoen herover for at se et diasshow fra dagen. Varighed: 4:18 minutter. Fotograf: Otto Jarl. Musik: Thomas Koppel. Redigeret og publiceret af Philip Nørvig.

Velfærdens pris

29. september 2016 fortalte Kurt Jacobsen, professor i virksomhedshistorie og dr. phil., i et oplæg om sin bog “Velfærdens pris”, der handler om baggrunden for arbejderbeskyttelse og arbejdsmiljøproblemer gennem 150 år fra den første arbejderbeskyttelseslov i 1873 til i dag, samt vores nutid om det psykiske arbejdsmiljø. 

Fælles eje og velfærd set i et historisk perspektiv

27. oktober 2016 kom forfatter og forsker, byrådsmedlem for Enhedslisten i Lollands kommune, Søren Kolstrup, og satte fokus på kooperationens første år sammenholdt med 1990'ernes store forandringer i velfærd og synet på fælleseje. Forfatteren talte blandt andet ud fra sin bog “Den danske velfærdsmodel fra 1891 til 2011“.

Juleafslutning 2016

Ældrestyrkens sidste møde den 24. november 2016 var juleafslutningen med gløgg og sang. Sangeren og foredragsholderen Ole Sterndorff holdt et oplæg om og sang sange af Halfdan Rasmussen, fortalte om hans liv og forfatterskab samt spillede op til fællessang med nogle af Halfdans meget inspirerende sange. 

Der blev også i 2016 skrevet om Ældrestyrken i det kommunale seniorblad "60+".

Et møde en torsdag i Seniorklubberne.

Afskedsfesten for Borgernes Hus blev uforglemmelig

Ovenstående film fra afskedsfesten ved lukningen af Borgernes Hus i Søborg, hvor Ældrestyrken tidligere havde til huse, er optaget af Johnny Bjørnestad med flere og redigeret af Otto Jarl. Copyright © Otto Jarl - www.jarl.dk. Varighed: 38 minutter.

Der var lidt panik kl. 12.00 den 19. april 2015, da Initiativgruppen Bevar Borgernes Hus ville ind for at holde afskedsfest med huset. Nøglen virkede ikke uvist af hvilken grund, og først da kommunens vagtmand kom til, blev arrangører og gæster lukket ind. Ventetiden blev brugt til at pynte huset med det kendte banner "Bevar Borgernes Hus" og med masser af balloner med samme tekst. Sorte tøjstrimler fra gelændere og fra vinduerne markerede, at det var en sorgens dag, og tegningen med den hængte bysvale og de grinende byrådsgribbe hang i vinduerne og på træerne omkring huset, og der blev tændt fakler ved indgangen.

Men da alle endelig var lukket ind, kom der ellers gang i festlighederne, og skønt baggrunden er den triste, at Borgernes Hus nu lukkede efter at have tjent som Søborgs forsamlingshus i snart 30 år, så endte det med en afskedsfest, der sent vil blive glemt af de mellem 80 og 100, der deltog.

Orkestret "Natbussen" satte fuld styrke på fra starten og fik hele salen til at svinge til jazzmusik, og hertil kom optræden både af Daimi Gentle, af Tom McEwan og af folk fra salen. Nogle sang, og andre kom til mikrofonen og fortalte om, hvad huset havde betydet for dem. Også Initiativgruppens egne fire "kampsange" blev sunget af deltagerne, alt imens der blev drukket vin og spist snacks, og programmet bare udviklede sig helt spontant. Humor og godt humør har hele vejen igennem præget Initiativgruppens arrangementer, og det skortede heller ikke på grinet og de satiriske indslag den dag, gruppen nedlagde sig selv i erkendelse af at have tabt kampen.

Alle byrådsmedlemmer havde fået en invitation til afskedsfesten, men kun de tre fra Enhedslisten deltog. Flemming Holst holdt en lille tale og sagde bl.a., at det havde haft betydning, at Initiativgruppen havde kæmpet imod lukningen af huset, selv om den havde tabt, fordi den havde været med til at sætte fokus på byrådsflertallets stædige holden fast ved beslutningen fra 2010. Selv om lukningen slet ikke er nødvendig på grund af økonomien, og selv om kommunen mangler mødelokaler. Borgernes Hus lukkede officielt i juni 2015, men de fleste selvorganiserede grupper, der har holdt til i huset, er nu borte , spredt for alle vinde ud i lokaler i hele kommunen. Ældrestyrken, der hele tiden har støttet Initiativgruppen Bevar Borgernes Hus, fik lokaler i pensionisternes center, Seniorklubberne i Høje Gladsaxe. Ældrestyrken har kunnet fastholde den sædvanlige mødedag, den sidste torsdag i hver måned.

Tekst: Mogens Steenbuch og Dorthe E. Harvest, der har været med i Initiativgruppen Bevar Borgernes Hus.