Her ses medlemmer af klubberne under Seniorklubberne i Høje Gladsaxe udenfor lokalerne.

Seniorklubberne i Høje Gladsaxe

Seniorklubbernes folder 2019

Seniorklubberne er et tilbud til Gladsaxe Kommunes pensionister, unge som gamle uanset etnisk baggrund. Lokalerne er handicapvenlige og egnet til kørestolsbrugere. Der er bl.a. et handicaptoilet. 

Seniorklubberne er et brugerstyret sted, som de 8 grupper/foreninger/klubber og den daglige brugervalgte ledelse styrer i fællesskab.

Henvendelse kan ske til de enkelte klubber.

Der er mulighed for at søge kørsel med Harbirk.

Flere buslinjer standser ved Høje Gladsaxe Centret: 4A, 68 og 160. Der er desuden gode parkeringsmuligheder

Kom og se om vi er noget for dig! Du kan møde op i en af klubberne nogle få gange, få en kop kaffe eller the og tale med de frivillige og medlemmerne. Det er uforpligtende.

Hvis du synes om os, kan du blive medlem ved at betale kontingent til en af klubberne. Ikke alle aktiviteter kræver medlemskab eller kontingent. 

Seniorklubbernes fællesfolder 2019

Klik, download og læs folderen med beskrivelser af de 8 aktiviteter.
Måske er der også en eller flere klubber for dig! Tryk Ctrl og "+" samtidigt for at få vist den downloadede folder større.

Unødvendigt med mundbind eller visir fra mandag den 14. juni

Foto: Lars Laursen: "Kravet om mundbind eller visir falder bort."


Folketinget er den 10. juni blevet enige om nye lettelser af coronarestriktionerne.
 
Gæster og frivillige i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe behøver ikke længere at benytte mundbind - men du må stadig godt, hvis du ønsker det!
 
Hav stadig coronapas med dig - det kan være nødvendigt at vise det.
 
Alle vaccinerede må sidde lige så tæt sammen, som før coronanedlukningerne. Er du ikke vaccineret, kan du holde afstand.
 
Fra mandag den 14. juni gælder således en række lettelser, som gør, at mundbind eller visir ikke længere behøves.
 
Det har betydning – ikke mindst for foreningslivet såsom klubberne og de selvorganiserede grupper i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe og andre aktiviteter i kommunen og ude i det ganske land.
 
Du skal stadig være enten vaccineret, immun eller have en gyldig coronatest, men:

 • Der vil ikke længere gælde krav om mundbind eller visir for indendørs kulturaktiviteter og på biblioteker og arkiver samt ved andre fritids- og foreningsaktiviteter end idræt.

 • Kravet om mundbind/visir i den kollektive trafik bortfalder på rejser, hvor man sidder ned. Står man op, gælder det stadig.

 • Der vil ikke længere være krav om mundbind eller visir i supermarkeder, butikker og detailhandlen.

 • Det anbefales, at man i private hjem overholder de generelle sundhedsfaglige råd om bl.a. afstand, god rengøring og udluftning.

 • Der vil ikke længere gælde krav om mundbind eller visir ved indendørsservering på serveringssteder, som tilmed må holde åbent til kl. 24.

 • Der vil ikke længere være krav om brug af mundbind/visir på grundskoler, efterskoler, ungdoms- og voksenuddannelser. Det gælder ligeledes SFO, klubtilbud mv.

 • Grundskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og voksenuddannelser vender tilbage til en normal hverdag, dog med undtagelse af en fortsat kraftig opfordring til to ugentlige test i grundskolen, frie fagskoler og på folkehøjskoler i august og september 2021. Opfordringen gælder ikke for tidligere smittede eller personer, der har opnået beskyttelse fra første vaccinestik.

 • Der vil ikke længere være krav om brug af mundbind/visir på videregående uddannelser.

 • Aflevering og afhentning af børn i dagtilbud kan igen foregå indendørs. Der er fortsat fokus på hygiejne og rengøring.

 • Der ikke længere være krav om brug af mundbind/visir i forlystelsesparker.

 • Der vil ikke længere gælde krav om mundbind eller visir for kunder i liberale serviceerhverv som frisører.

 • Det indendørs forsamlingsforbud hæves til 100 personer allerede fra fredag den 11. juni (det lille forsamlingsforbud).

 • Det udendørs forsamlingsforbud afskaffes fra den 11. juni.

 • Gudstjenester og religiøse handlinger i folkekirkens og andre trossamfunds lokaler er undtaget fra det lille forsamlingsforbud (100 personer).

 • Der er – med coronapas – mulighed for også større menighedsaktiviteter i Folkekirken og andre trossamfund, hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene eller lignende.

 • Det anbefales, at alle, der møder fysisk ind på arbejde og omgås andre, testes én gang ugentligt. Opfordringen gælder ikke for tidligere smittede eller personer, der har opnået beskyttelse fra første vaccinestik. Dog opfordres ansatte i sundhedsvæsenet, plejesektoren og visse botilbud fortsat at lade sig teste to gange ugentligt indtil 14 dage efter andet vaccinationsstik.

 • Anbefaling om fysisk fremmøde på arbejdspladser for medarbejdere, der i dag arbejder hjemme, på 20 pct.

 • I forbindelse med europamesterskabet i fodbold i Danmark, der starter den 11. juni, kan der samles op til 25.000 tilskuere i stadionet Parken i København. Men de skal have gyldigt coronapas – det gælder også gæster fra udlandet.
Fra 1. juli vil en PCR-coronatest være gyldig i 96 i stedet for 72 timer (4 i stedet for 3 døgn), mens en lyntest stadig gælder i 72 timer.
 
Kilde: www.coronasmitte.dk den 10. juni 2021.
 
Se aftalen om lettelserne i sin helhed her.
 
Der kan findes mange flere oplysninger på Seniorklubbernes Facebook-gruppe (eller søg efter "Seniorklubberne i Høje Gladsaxe" på Facebook).
 
Læs her om, hvordan din klub kan tjekke de fremmødtes coronastatus.

Seniorklubberne i Høje Gladsaxe

Seniorklubberne består i dag af 8 aktivitetsgrupper for seniorer og førtidspensionister. Det er et brugerstyret sted for borgere fra Gladsaxe Kommune og omegn - uanset etnicitet. Klik herover for at starte videoen.

Husk at overholde coronarestriktionerne i klubberne!

Også kendte personer benytter værnemidler! Og det skal vi stadig i Seniorklubberne. De nye regler tillader en delvis åbning, hvor vi er nødt til at passe på hinanden.

Photoshoppede malerier og fotos: Genevieve Brais. Collage: Lars Laursen.

Visirer i Seniorklubberne


Ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg har afleveret et antal visirer til brug af frivillige i Seniorklubberne, som kommer i kontakt med flere i løbet af en mødedag. Det kan være IT-hjælpere eller frivillige, der laver eller serverer mad og drikke.

Visiret er personligt og genbruges. Det skal rengøres efter den daglige brug i husholdningssprit, som også findes i Seniorklubberne.
 
Hun har også givet os renseservietter til bl.a. tastatur, mus og kontakter samt til rensning af hænder.

Oversatte materialer om COVID-19 og coronavirus


Udlændinge- og integrationsministeren er gået sammen med boligministeren om en oplysningsindsats målrettet udlændinge, der ikke kan forstå myndighedernes dansksprogede retningslinjer om coronavirus/COVID-19.

Generelle anbefalinger

De centrale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet er derfor oversat til en lang række sprog. Du kan klikke dig ind på digitale materialer på forskellige sprog nedenfor.

Oplysningsindsatsen består af oversættelse af plakater, pjecer og film. Du kan finde links til de digitale materialer ved klik på de henvisende links. Websiderne med materialer opdateres løbende med links til nye oversatte materialer. Der bliver også trykt materialer, der bliver delt ud i de boligområder, hvor der bor mange udlændinge.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration er ansvarlig for indsatsen og arbejder tæt sammen med Sundhedsstyrelsen og Mino Danmark, som har stået for oversættelsen.

KL, foreningen BL Danmarks Almene Boliger, Fagbevægelsens Hovedorganisation og en række relevante civilsamfundsorganisationer understøtter indsatsen ved at distribuere og videreformidle materialet.

Vælg sprog for plakater, pjecer og film om coronaforholdsregler:

Seniorklubberne har en Facebook-gruppe

Du er velkommen til at blive medlem af Seniorklubbernes nye Facebook-gruppe kaldet Seniorklubberne i Høje Gladsaxe.

Den er åben for alle, men der kræves medlemskab (gratis) for at kunne lægge kommentarer, meddelelser, fotos, videoer og dokumenter ud i den.

Alle frivillige, medlemmer og gæster i Seniorklubberne kan her lægge opslag ud om aktiviteter, meddelelser, kommentarer, billeder og opslag, der er relevante.

Her findes også seneste nyt om genåbning af klubberne, generalforsamlinger og coronaforholdsregler m.m. i Seniorklubberne. 

Klik her for at åbne Facebook-gruppen.

Nyt om PC-mødestedet - Kom til workshops om smartphones


PC-mødestedet
, der er en datastue for seniorer og førtidspensionister, er i oktober 2019 startet på en række workshops og ny undervisning i smartphones. Du kan læse mere om dette og undervisningen på deres blog


Opslag om Seniorklubberne på side 2 i beboerbladet Høje Gladsaxe Bladet for juni 2021, der udkommer 15. juni 2021. Du kan læse om de nævnte klubber ved at klikke på Se klubberne her! i menulinjen øverst på denne webside.

Ellers få et hurtigt kig på dem herunder. Klik på linket for klubben for at få mere at vide. 

Seniorklub for 60+ Kvinder

Vi er et socialt mødested for kvinder med fokus på fællesskab og aktiviteter som samvær, hygge, snak, frokost, syning, strikning, håndarbejde, ture og udflugter, foredrag og ud at spise sammen på café og restaurant.

Henvendelse

Ashraf Tejani, tlf. 26 11 51 15
E-mail: ashraftejani@hotmail.com

Læs mere om Seniorklub for 60+ Kvinder her.

Café Vera

Café Vera er en ny klub i Seniorklubberne, der startede onsdag den 11. oktober 2017 kl. 10-14, hvor der var Åbent Hus. 

Caféen er for seniorer i Gladsaxe Kommune i alderen 50+. Hvis du ønsker at møde andre mennesker, hygge dig og være med til snak, brød og kaffe eller te, så kom og mød os. 

Det besluttes fra gang til gang blandt de fremmødte, hvad vi skal bruge tiden til. Det kan være at tale sammen, lytte til hinanden, gå en tur eller lave mad sammen. 

Henvendelse

Kirsten Christensen
Tlf.nr. 25 85 13 43 (telefontid: mandag kl. 10-12)

Læs mere om Café Vera her.

Aktivitetskredsen i Høje Gladsaxe

Klubben har mange grupper, der hygger sig med gåture – håndarbejde (strik, broderi, syning m.m.) - litteratur - maleri – bankospil – skovture.

Mandag kl. 10-13 Litteraturen - vi diskuterer skønlitteratur. Denne aktivitet er fra den 31. maj i det nye Bibliotek+.

Men de andre aktiviteter er stadig i Senioklubberne:
Tirsdag kl. 10-12:30 Flittige Hænder - vi strikker, hækler m.m.
Torsdag kl. 10-12:30 Det Kreative Værksted - kom og mal med os!
Torsdag kl. 10 Gåtursholdet - Vi går ture sammen i Gladsaxe

Læs om Aktivitetskredsen her.

Ældrestyrken i Gladsaxe

Ældrestyrken blev oprettet i 2011 for ældre over 60 år med interesse for sociale forhold, ældrepolitik, kulturelle og lokalhistoriske emner og international politik. Vi mødes i Seniorklubberne sidste torsdag i hver måned kl. 12:00-15:00, hvor vi spiser frokost sammen, hvorfor tilmelding er nødvendig mindst tre dage før.

Henvendelse

Vil du vide mere om vores aktiviteter eller tilmelde dig, kan du ringe og høre nærmere via Ole Nielsen på tlf. 20 47 68 90 eller på e-mail: odor@tdcadsl.dk eller gå ind på vores hjemmeside: aeldre.enhedslisten.dk

Læs om Ældrestyrken her.

Seniorfoto- og Videoklub

Kom til digital video- og fotobehandling samt socialt samvær. Vi holder med mellemrum foto-, video-, redigerings- og relaterede kurser, kærlig og konstruktiv billedkritik og fototure for medlemmerne.

Mandag kl. 10-14 Fotodag
Torsdag kl. 15-17 Videodag

Henvendelse

Lars Laursen, tlf. 24 83 16 96.
E-mail: lars.laursen1961@gmail.com
Klubbens egen hjemmeside: www.seniorfotovideo.dk 

Læs om Seniorfoto- og Videoklub her.

Filmklubbens Venner af 2012

Vi er en klub for folke-, førtidspensionister og efterlønsmodtagere i Gladsaxe Kommune og omegn. Hvis du har interesse for at arbejde med videofilm - optage og redigere - er vi måske noget for dig! 

Vi benytter også tid på filmforestillinger, som er åbne for både medlemmer og udefra kommende gæster. Vi viser film, som medlemmerne har optaget og redigeret. Det kan være fra de årlige skovture, som Gladsaxe Kommune arrangerer for de ældre på Sjælland og andre steder. Det kan også være optagelser af koncerter og foredrag rundt omkring. 

Når vi har filmvisningsdage, serverer vi kaffe, the og kage til en beskeden pris. 

Henvendelse

Du kan henvende dig til formand Johnny Bjørnestad på tlf. 24 85 20 92 eller e-mail bjornestadsol@gmail.com.  

Læs mere om Filmklubbens Venner af 2012 her. 

PC-mødestedet

Har du problemer med din pc? Er der noget, der driller? Behøver du hjælp til en opgave? Kom som du er og få hjælp fra flere dygtige frivillige. Medbring bare din bærbare pc, smartphone eller tablet-pc. Du kan også benytte de stationære pc’er på stedet. Der er trådløst og kablet Internet. Der er desuden socialt samvær med en kaffepause.

Alle onsdage kl. 13-16 undtagen helligdage.

Henvendelse

Poul Søgaard, tlf. 22 26 27 04
E-mail: poulksoegaard@gmail.com   

Læs mere om PC-mødestedet her

7 klubber er flyttet

Foto: Lars Laursen.


Fra sidste i maj 2021 er 7 klubber og selvorganiserede grupper i Seniorklubberne flyttet til nye lokaler i Bibliotek+, der ligger på forsiden af Høje Gladsaxe Center. De 7 aktiviteter er:

 1. Seniorfoto- og Videoklub
 2. Verdens Kvinder i Gladsaxe
 3. Aktivitetskredsens "Litteraturen"
 4. Tirsdagklubben
 5. Malergruppen
 6. Krea-klubben
 7. Mad & Mænd

Det sker efter, at Gladsaxe Bibliotekerne i 2020 tilbød klubber i Seniorklubberne at flytte ind i nye lokaler i Bibliotek+, der ikke blot er et bibliotek men nærmest et kulturhus. Flere af klubberne har fået indflydelse på indretningen af det nye smukke bibliotek, der har kostet Gladsaxe Kommune i omegnen af 4 millioner kr. at indrette.

De 7 klubber ønskes held og lykke i det nye bydelshus og bibliotek! 😊

Filmen om Høje GladsaxeLiv

Der er blevet lavet en film på 6 minutter og 42 sekunder om Høje GladsaxeLiv-projektet, der fandt sted i maj/juni 2018 på Kirketorvet i Høje Gladsaxe. En af Seniorklubbernes klubber, Seniorfoto- og Videoklub og dens fotoudstilling om projektet, bliver nævnt i den. Fotoudstillingen er blevet vist på Gladsaxe Hovedbibliotek i august, Gladsaxe Rådhus i september 2018 og i Haraldskirken i Høje Gladsaxe i november 2018. Seniorklubbernes formand Ulla Reitz og Seniorfoto- og Videoklubbens formand Lars Laursen er med et par gange i løbet af filmen. Se om der er andre, du kender fra området, som er med. Den kommer ikke rundt om alt - f.eks. har den meget lidt om Haraldskirkens aktiviteter i løbet af projektet men derimod en hel del om Grønnemose Skoles projekter. Det er Oliver Benameur, der har lavet filmen. Tag et kig på den. Du kan også få den vist i fuldskærmstørrelse.

Omtale af Ældreprisen 2017 i seniorbladet 60+

Gladsaxe Kommunes seniorblad "60+" havde i marts 2018-nummeret en artikel om uddelingen af kommunens Ældrepris 2017 til Lars Laursen, der er sekretær for Seniorklubberne i Høje Gladsaxe, formand for Hjemmevideo- og Fotoklubben i Gladsaxe (nu Seniorfoto- og Videoklubben) og frivillig og med i ledelsen af PC-mødestedet - alt sammen i Seniorklubberne. Her kan du læse den. Klik på billedet for at få det vist stort. 

Lars Laursen, frivillig i Seniorklubberne, modtager Gladsaxe Kommunes Ældrepris 2017

Der var et diplom og en buket blomster og ikke mindst 10.000 kr. til prismodtageren, der takkede og sagde, at han var en stolt prismodtager, til borgmester Trine Græse, Seniorrådet og de mennesker der har indstillet ham til Ældreprisen. Videoen herover viser uddelingen onsdag den 13. december 2017 til en julefrokost i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe. Klik på videoen for at afspille den. Optagelse: Johnny Bjørnestad. Varighed: 12:35 minutter.

Gladsaxe Kommunes Ældrepris uddelt til en person i Seniorklubberne


Onsdag den 13. december 2017 blev Gladsaxe Kommunes Ældrepris uddelt endnu engang. 

Tidligere er den gået til Kirsten Christophersen, der var formand for Seniorklubberne og formand for OK-Klubben samme steds. Siden er den gået til den nuværende formand for Seniorklubberne, Ulla Reitz, der også er formand for Aktivitetskredsen, som er en af Seniorklubberne, og som har flere forskellige aktive grupper. 

I år er den gået til Lars Laursen fra Bagsværd, der er aktiv i Seniorklubberne. 

Ældreprisen gives til en ildsjæl, der har gjort sig særligt gældende inden for det frivillige arbejde for seniorer i kommunen. 

Ud over æren følger der et diplom og 10.000 kr. med som gave og tak for indsatsen. 

Mens Lars Laursen sad og spiste til PC-mødestedets julefrokost i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe (han er frivillig i datastuen dér), trådte Gladsaxe Kommunes borgmester Trine Græse sammen med flere medlemmer af Seniorudvalget, Seniorrådet inklusive den kommende formand for det, sundhedsdirektøren i kommunen, ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg, Johnny Bjørnestad med filmkamera fra Hjemmevideo- og Fotoklubben i Gladsaxe (nu Seniorfoto- og Videoklubben), en fotograf fra Gladsaxe Bladet og flere andre personer fra Seniorklubberne, ind i lokalet.

Borgmesteren nærmede sig, hvor Lars sad. Pludselig titulerede hun ham, "Kære Lars..." og holdt til hans store overraskelse en tale for ham. 
 
Lars var blevet indstillet til at modtage og havde fået Gladsaxe Kommunes Ældrepris 2017, som går til en ildsjæl for det frivillige arbejde for seniorer i kommunen. Han har udført frivilligt arbejde i en årrække som underviser på IT-kurser for pensionister; som sekretær for Seniorklubberne; som frivillig i datastuen PC-mødestedet, som er for pensionister; og endelig som formand og medstifter af Hjemmevideo- og Fotoklubben i Gladsaxe, der som bekendt også er for pensionister. 

Borgmester Trine Græses tale lød således:
 
Kære Lars,
 
Vi er samlet her i dag af én eneste grund. Og det er på grund af dig. For du skal have Gladsaxe Kommunes Ældrepris 2017. Det skal du, fordi du i en årrække har brugt rigtigt meget tid og energi til gavn og glæde for andre her i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe.
 
Gladsaxe Kommune giver Ældreprisen til borgere, der yder en ekstraordinær indsats til glæde for kommunens ældre. Og det er der mange, der er enige med os i, at det gør du. For hele 55 mennesker har indstillet dig til årets Ældrepris. Det er meget imponerende.
 
Det er 12 år siden, at Ældreprisen blev uddelt første gang. Og rent faktisk gik prisen dengang til en, som har betydet rigtigt meget for dig - nemlig Kirsten Christophersen - den tidligere formand for OK-Klubben, som desværre ikke er hos os mere.
 
Hun var den, der - om jeg så må sige - ”opdagede” dig. Hun opfordrede dig til at tage herned i Seniorklubberne for at se, om ikke det var noget for dig. Og det gjorde hun klogt i. For nu står vi så her 9 år senere og hædrer dig for din indsats.
 
Du har involveret dig i det meste her. Du kan slet ikke lade være. Og du gør det med stor indsigt, klogskab, dygtighed og rolighed.
 
Du er sekretær for husmødet, en styregruppe for alle brugerne i Seniorklubberne. Og du har lagt kræfter i bestyrelsen for PC-mødestedet.
 
Du har også været formand for Hjemmevideo- og Fotoklubben i Gladsaxe. Ja, rent faktisk var du med til at starte Fotoklubben i 2012. Og når Fotoklubben er så stor en succes, så er det fordi, du har en særlig evne til at sætte dig ind i - og hjælpe - med alle mulige foto- og videoprogrammer. Nye programmer bliver omhyggeligt studeret, inden du laver undervisningsmaterialer og selv underviser klubbens medlemmer.
 
Nu er det nok ikke en tilfældighed, at du er så god til alt det, du har kastet dig ud i. For du har studeret pædagogik og er IT-uddannet.
 
Og så er du jo også forfatter. For du har udgivet flere bøger bl.a.: ”Lær Digital Post at kende”, ”Bogen om Nem-ID” og mange flere - til gavn for ældre medborgere.
 
Du er også husets webmaster og redaktør for jeres velbesøgte hjemmeside. Her kan man få alt at vide om de 7 klubber, der holder til i huset. På grund af din indsats med hjemmesiden er Seniorklubberne i Høje Gladsaxe blevet kendt i vide kredse, og I tiltrækker stadig flere medlemmer til jeres aktiviteter.
 
Ja, man bliver helt forpustet, når man hører om alt det, du har haft fingrene i. Og når man så læser begrundelserne fra de mange medlemmer, der har indstillet dig, så bliver man glad. Glad og taknemmelig over, at der findes mennesker som dig. Derfor vil jeg også lige læse lidt op fra nogle af de mange indstillinger, som har gjort, at det blev dig, der står her i dag og skal modtage årets ældrepris.
 
”Hver uge, året rundt, yder han en utrættelig og aldrig svigtende indsats. Hvis Lars påtager sig en opgave i Seniorklubberne, kan man regne med, at den bliver udført til punkt og prikke - og selvfølgelig frivilligt og ulønnet.
 
Uanset hvem, der kommer til Lars, er han altid indstillet på at bruge sin viden og sin indsigt til at hjælpe. Ingen går forgæves til ham, hvis et PC-problem skal løses, en hjemmeside rettes, teksten på en plakat eller folder formuleres lidt fiksere, eller et fremvisningsudstyr volder kvaler midt under et møde.
 
Lars stiller sin viden og dygtighed til rådighed, altid med et venligt smil og en engleblid tålmodighed. Og ingen har nogensinde hørt ham udtale sig negativt om andre - en egenskab, der har stor værdi i et hus med så mange, forskelligartede mennesker og temperamenter.
 
En person, der yder en så værdifuld indsats for sine medmennesker og for sin kommune, fortjener at blive værdsat og synliggjort. Og derfor synes vi, at Gladsaxe Kommunes Ældrepris 2017 bør gives til Lars, som den ildsjæl han er, og som et inspirerende eksempel for andre.”
 
Jeg synes ikke, det kan siges meget bedre. Du har virkelig fortjent det.
 
Så på Byrådets vegne overrækker jeg dig hermed Gladsaxe Kommunes Ældrepris 2017 i anerkendelse af din fantastiske indsats for de ældre her i Gladsaxe. Hjertelig tillykke med prisen, Lars.
 
Prisen er på 10.000 kr., et diplom og blomster.   
 
Lars takkede selv mange gange for denne ære og pris over for borgmesteren og de fremmødte  og alle de 55, der havde indstillet ham.

På billedet herover ses Lars sammen med borgmester Trine Græse, der udover at overrække prisen også gav ham et kram. Foto: Ole Nielsen, Ældrestyrken.
 
 
 

Lars modtog et diplom af borgmesteren som bevis på tildelingen af Gladsaxe Kommunes Ældrepris 2017.

Gladsaxe Kommunes Ældrepris er nu gået til tre personer i Seniorklubberne

Ældreprisen er nu blevet uddelt til hele tre personer i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe: Formand Kirsten Christophersen fra OK-klubben i 1995. Kirsten er ikke mere iblandt os. Derefter fik formand Ulla Reitz den i 2014 og nu i 2017 fik sekretær, formand og frivillig Lars Laursen den. Godt gået!
Optaget og redigeret af Johnny Bjørnestad og Inger Schleicher fra Filmklubbens Venner af 2012. Varighed: 10 minutter.

Mere om Ældreprisen 2014 til Aktivitetskredsens Ulla Reitz

Side 6 i det kommunale seniorblad 60+ nr. 1 fra 2015.


Der blev skrevet på nettet om overrækkelsen af Ældreprisen 2014 til Ulla Reitz:

På Gladsaxe Kommunes hjemmeside: Gladsaxe Ældrepris 2014 til omsorgsfuld ildsjæl

På Gladsaxebladets hjemmeside: Prismodtager blev lokket til møde

På Gladsaxebladets hjemmeside: En ildsjæl fra Høje Gladsaxe

3B's (et af boligselskaberne i Høje Gladsaxe) beboerblad fra maj 2015 omtaler også Gladsaxe Kommunes overrækkelse af Ældreprisen 2014 til Aktivitetskredsens formand Ulla Reitz som en del af et tema om frivillighed.

Webmaster

Lars Laursen

E-mail: lars.laursen1961@gmail.com 
Tlf. 24 83 16 96.