Restriktionerne fortsætter frem til 28. februar 2021

Statsminister Mette Frederiksen ved pressemødet den 24. februar 2021. Fra DRTV.


Statsministeren, sundhedsmyndighederne og politiet meddelte på et pressemøde den 24. februar 2021, at de nuværende coronarestriktioner med national nedlukning forlænges frem til søndag den 5. marts - dog med enkelte lempelser. 

Seniorklubberne er fortsat nedlukket frem til den 5. marts 2021

Seniorklubberne må forblive i vinterhi endnu et stykke tid. Vi venter på optøningen og foråret, hvor vi igen kan åbne. Foto: Lars Laursen.

 
Dette er de officielle bekendtgørelser fra Gladsaxe Kommune om coronarestriktioner og genåbningen fra mandag den 1. marts.
 
--- BREV 1 FRA EA LYKKE ELSBORG:
 
Kære alle
 
Til jeres videre information.
 
Hermed seneste melding fra Regeringen pr. 24. februar 2021, udsendt af Gladsaxe Kommunes Kulturforvaltning vedr. genåbning af udendørs idræts- og fritidsliv igen fra 1. marts og frem til foreløbigt 5. april 2021, men med restriktioner.
 
Udendørs idræts-, fritidsaktiviteter og foreningsaktivitet kan foregå - forsamlingsforbuddet for udendørs idræts-, fritidsaktiviteter og foreningsaktivitet i organiseret regi hæves fra 5 til 25 personer.
Indendørs fritidsaktiviteter og indendørs idræts- og kulturanlæg er fortsat lukket – gælder alle offentlige lokaler, sale, skoler, foreningslokaler og haller, hvor der udøves idræts-, forenings-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 
Udendørs kulturinstitutioner genåbnes for offentligheden - med krav om negativ test som er højst 72 timer gammel.
 
Indendørs kulturinstitutioner er fortsat lukket – gælder teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.
 
Gladsaxe Bibliotekerne – vil der fortsat være åbent for ”click ’n’ collect” til lån af litteratur til studiebrug. Udlevering af materialer sker ud ad vinduet i Bibliotekshaven på Gladsaxe Hovedbibliotek. Se mere på: www.gladbib.dk.
 
Forsamlingsloftet – i ikke organiseret regi – er fastholdte på 5 personer. Forsamlingsloftet – i organiseret regi – er hævet fra 5 til 25 personer.
 
Læs mere nedenfor.
 
Pas fortsat godt på hinanden.
 
Kh. Ea
 
 
--- BREV 2 FRA SØREN NABE-NIELSEN:
 
Kære foreninger
 
Regeringen har 24. februar 2021 meddelt planen for genåbningen fra 1. marts og frem og den omfatter bl.a., at forsamlingsforbuddet for udendørs idræts- og fritidsaktiviteter i organiseret regi hæves fra 5 til 25 personer og udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om negativ test som er højst 72 timer gammel. Alle indendørs fritidsaktiviteter er fortsat lukket ned.
 
I første omgang gælder restriktioner til og med 5. april 2021, hvilket betyder at alle øvrige coronarestriktioner forlænges i perioden, herunder
 • Fortsat lukning af alle indendørs idræts- og kulturanlæg. Gælder alle offentlige lokaler, sale, skoler, foreningslokaler og haller, hvor der udøves idræts-, forenings-, kultur-, og fritidsaktiviteter.
 • Professionel-/eliteidræt er fortsat undtaget.
 • Forsamlingsloftet på fem personer er fastholdt – i ikke organiseret regi.
 • Fortsat forbud mod tilskuere: Tilladelsen til 500 tilskuere inkl. deltagere er stadig ikke tilladt hverken udendørs eller indendørs.
Foreningsaktivitet kan foregå udendørs
 • Forsamlingsforbuddet er hævet og er fra 1. marts på max 25 personer. Gælder uanset alder og inklusiv ansvarlige (trænere og ledere).
 • Toiletter vil på udvalgte idrætslokaliteter være tilgængelige, herunder på Bagsværd stadion og Gladsaxe idrætscenter ved både den grå bygning og toiletterne i campinghuset ved Isbanevej. WC’erne vil være åbne i tidsrummet kl. 7-22.30.
 • For wc-adgang på andre kulturelle- og fritidsanlæg, bedes I forespørge adgang pr. mail til lokaler@gladsaxe.dk.
 • Kontakt idrætsanlæggene og servicelederen på den enkelte skole for nærmere aftale, hvis I har udstyr, der skal afhentes i fx depoter og indendørslokaler.
 • Ophold på toiletter og i opbevaringsrum mv. skal være kortvarigt. Ved afhentning af udstyr i fx depoter og indendørslokaler skal I sørge for at minimere antallet af dem, der afhenter og aflevere. Udpeg evt. en ansvarlig person på holdet eller i foreningen til at koordinere.
Udendørs kulturinstitutioner åbnes for offentligheden
 • Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om negativ test som er højst 72 timer gammel.
 • Restriktionerne betyder, at der fortsat er lukket på alle indendørs kulturinstitutioner, herunder teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.
 • På Gladsaxe Bibliotek vil der fortsat være åbent for ”click ’n’ collect” til lån af litteratur til studiebrug. Udlevering af materialer sker ud ad vinduet i bibliotekshaven. For yderligere oplysninger se www.gladbib.dk.
Bestyrelsens ansvar at overholde alle retningslinjer
 • Husk, at det er bestyrelsens ansvar at ovennævnte og alle øvrige retningslinjer for at hindre smittespredning overholdes. Vi anbefaler, at I holder jer opdateret på retningslinjer fra jeres landsorganisationer og specialforbund, der kan have særlige anbefalinger i forhold til jeres aktivitet.
 • DIF har bl.a. udarbejdet 7 spørgsmål og svar vedr. udendørsidræt i en coronatid se dem her: www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2021/2/udendorsidreat-s-aabner-s-igen 
Bookinger
 • Indendørs lokaler: Alle fritidsbrugere der har bookede tider i indendørs lokaler, sale, haller vil i perioden frem til 5. april 2021 automatisk blive aflyst.
 • Kunstgræsbaner: Sæsonfordelingen på kunstgræs fortsætter fra mandag 1 marts 2021. Hvis man ikke ønsker at bruge de aktive bookinger man har, skal man huske at afbooke i WFP, så andre evt. kan benytte sig af tiderne.
 • Naturgræsbaner: Naturgræsområderne er lukkede indtil den nye sæson starter efter Påske (uge 14).
 • Skolebaner: Er lukkede indtil den nye sæson starter efter Påske (uge 14).
 • Øvrige udendørsanlæg: Fritidsbrugere der har bookede tider i WFP på øvrige udendørs idrætsanlæg er aktive fra 1. marts.
Har I spørgsmål eller er i tvivl om retningslinjerne?
Hvis I har brug for yderligere oplysninger eller er i tvivl om retningslinjerne, så er I velkomne til at kontakte:
 • Konsulent Kasper Pedersen på mail: kajunp@gladsaxe.dk eller telefon: 5119 4341.
 • Fritidskonsulent Rikke Clausen på mail: bkfrcl@gladsaxe.dk eller telefon: 3957 5339.
 • Booking ved at sende en mail til lokaler@gladsaxe.dk, så får I svar retur snarest muligt om hvad der kan lade sig gøre.
 • Idrætsanlæggene ved at sende mail til idraet@gladsaxe.dk, eller telefonisk på 3957 6202 mandag til fredag mellem kl. 9-14.
De generelle råd gælder naturligvis fortsat: Hold afstand, vask hænder, sprit af, host i albuen - og bliv hjemme hvis du føler dig syg.
 
For god ordens skyld skal det præciseres, at kravet om en negativ coronatest ikke gælder udendørsidrætten og øvrige udendørs fritidsaktiviteter (foreninger).
 
Venlig hilsen
 
Søren Nabe-Nielsen Afdelingsleder
Kultur, Fritid og Unge Rådhus Allé 7 2860 Søborg

Seniorklubberne er lukket ned

Fra onsdag den 9. december 2020 holder Seniorklubberne i Høje Gladsaxe coronalukket - indtil videre frem til 5. marts 2021.


Kære husmødedeltager eller gæst i en af Seniorklubbernes grupper,

Der er hængt nedenstående opslag i A4-størrelse på begge døre til Seniorklubberne. QR-koderne kan via en smartphone’s kamera-app vise de tre nedennævnte websider, som indeholder yderligere oplysninger om nedlukningen samt fremover nye informationer om myndighedernes tiltag vedrørende nedlukning og lempelser af restriktionerne.

Alle klubbers bestyrelser bedes gøre deres medlemmer og gæster opmærksomme på, at Seniorklubberne er lukket for gæster indtil videre. Bestyrelserne kan sende denne besked videre per e-mail, de kan ringe til deres medlemmer. De kan eventuelt fordele opgaven med henvendelser mellem sig, så de ikke bliver overbebyrdede.

Har bestyrelserne eller gruppernes medlemmer brug for at mødes, kan det i stedet for et fysisk møde ske via et videomøde, som PC-mødestedet på kommunens opfordring har tilbudt undervisning i i 2-3 måneder nu. Da PC-mødestedet også er lukket, kan du finde en mængde oplysninger om videomøder på PC-mødestedets blog om smartphones - også til brug på PC'er.

På ovenstående webside er listet blog-indlæg om en række forskellige måder at klare videomøder.

Med venlig hilsen

Lars Laursen, sekretær for Seniorklubberne i Høje Gladsaxe på vegne af Seniorklubbernes bestyrelse.

Seniorklubberne i Høje Gladsaxe

Seniorklubberne består i dag af 16 aktivitetsgrupper for seniorer og førtidspensionister. Det er et brugerstyret sted for borgere fra Gladsaxe Kommune og omegn - uanset etnicitet. Klik herover for at starte videoen.

Nye coronarestriktioner fra onsdag den 9. december 2020

Statsminister Mette Frederiksen på pressemødet den 7. december 2020.


Statsminister Mette Frederiksen, sundhedsminister Magnus Heunicke og sundhedsstyrelsens leder Søren Brostrøm meddelte, at fra onsdag den 9. december 2020 gælder følgende nye påbud - bl.a. i Gladsaxe Kommune:

 • Alle børn fra 5. klasse og op, på gymnasier og videregående uddannelser skal blive hjemme og modtage digital undervisning.

 • Vuggestuer og børnehaver kan stadig holde åbne.

 • Idrætslivet, fitnesscentre og barer lukkes. Restauranter og caféer lukker for gæster bortset fra take-away.

 • Steder for udsatte og sårbare børn og voksne holder fortsat åbent.

 • De offentlige ansatte, der ikke udfører kritiske funktioner, sendes hjem. Det samme opfordres det private erhvervsliv til at gøre.

Der fremkom IKKE noget påbud om lukning af kulturelle foreninger eller seniorforeninger. Men Seniorfoto- og Videoklubbens bestyrelse har alligevel vedtaget, at klubben holder lukket indtil begyndelsen af januar. Der er derfor ikke åbent i klubben mandag den 14. december og året ud. Dermed er der kun 4 af Seniorklubbernes 13 klubber, der fortsat holder åbne. Det er op til de enkelte klubber at afgøre, om de fortsat vil holde åbent. Der har ikke efter genåbningen i august 2020 været noget tilfælde af COVID-19 blandt Seniorklubbernes gæster - Gud ske tak og lov!

Du kan læse mere om de nye lokale restriktioner, der gælder frem til 3. januar herunder.

Myndighedernes påbud:

https://coronasmitte.dk/lokale-tiltag

Danmarks Radios artikel om påbuddene:

https://www.dr.dk/.../skoleelever-restauranter-og-fitness...

Organisationer advarer om, at de unge er trætte af restriktionerne:

https://www.dr.dk/.../skolefolk-undrer-sig-over-skrappe...

Se uddrag fra statsministerens pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet den 7. december 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=08Z9pZ4YY2U

De nationale restriktioner, der gælder for alle kommuner, er blevet forlænget frem til 28. februar 2021.

Nye COVID-19 restriktioner forlænges og udvides

Kendte bruger også mundbind - værker modificeret af Genevieve Blais.

Ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg har henvendt sig til Seniorklubberne med denne meddelelse:

Kære alle
Hermed info til jer om, at de nye COVID-19-restriktioner forlænges og udvides.
Hvis I vil dele info videre ud i jeres respektive foreningshuse og medlemmer.
kh. Ea

Hun har vedhæftet nedenstående brev fra afdelingslederen for Kultur, Fritid og Unge i Gladsaxe Kommune. 

---

Kære alle foreninger i Gladsaxe

På baggrund af den øgede smitte i 38 kommuner, har Regeringen 7. december udsendt nye COVID-19 restriktioner og forlænget de nuværende. De nye og forlængede tiltag gælder fra onsdag 9. december til lørdag 2. januar 2021. Se de nye og forlængede tiltag her: Nye og forlængede COVID-19 tiltag. Læs også en række spørgsmål og svar fra kulturministeriet her: Corona spørgsmål og svar.

Det er ikke noget krav, men vi opfordrer jer til at gå tidligt på juleferie, hvis det er muligt i forhold til jeres foreningsaktiviteter.

Regeringen har besluttet at:

 • Forlænge de allerede gældende nationale tiltag til og med 28. februar 2021.
 • Indføre en række nye skærpede tiltag i form af en samlet ’storby- og Sjællandspakke’, der omfatter 38 kommuner.

Indendørsfritidsaktiviteter lukker ned:

 • På baggrund af det høje smittetal i de 38 kommuner lukkes alle offentlige lokaler, sale, skoler, foreningslokaler og haller ned, hvor der udøves idræts-, forenings-, kultur-, og fritidsaktiviteter. Professionel-/eliteidræt er fortsat undtaget.

Udendørsforeningsaktivitet kan foregå udendørs:

 • Forsamlingsforbuddet på max 10 personer. Gælder uanset alder og inklusiv ansvarlige (trænere og ledere).
 • Husk, at det er bestyrelsens ansvar at ovennævnte og alle øvrige retningslinjer for at hindre smittespredning overholdes. Vi anbefaler, at I holder jer opdateret på retningslinjer fra jeres landsorganisationer og specialforbund, der kan have særlige anbefalinger i forhold til jeres aktivitet.

Kulturinstitutioner lukker for offentligheden:

 • Restriktionerne for de 38 kommuner betyder lukning af teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug undtages), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.

Bookinger:

 • Alle fritidsbrugere der har bookede tider i lokaler, sale, haller vil i perioden blive aflyst automatisk.

Har I spørgsmål eller er i tvivl om retningslinjerne?

Hvis I har brug for yderligere oplysninger eller er i tvivl om retningslinjerne, så er I velkomne til at kontakte:

De generelle råd gælder naturligvis fortsat: Hold afstand, vask hænder, sprit af, host i albuen - og bliv hjemme hvis du føler dig syg.

Venlig hilsen

Søren Nabe-Nielsen

Afdelingsleder

Corona: Appel fra borgmesteren til foreninger og borgere

Gladsaxe Kommunes borgmester Trine Græse har to videobudskaber til foreningerne i Gladsaxe Kommune. Klik på de to videolinks længere nede i teksten for at se dem.


Børne- og Kulturdirektøren
Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle 7, 2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 00
Mail: bkf@gladsaxe.dk

Dato: 16-11-2020
J. nr. 20-1-29.08.12-A21

Kære alle foreninger i Gladsaxe Kommune

I lyset af, at vi i øjeblikket oplever en meget stor smittespredning i vestegnskommunerne, har Regeringen nedsat ”Taskforce Vestegnen”, som bl.a. skal se på yderligere tiltag og restriktioner, fx for foreningslivet. Samtidig oplever vi, at vores børn og unge, som holdes adskilt i skoletiden, bliver smittet i foreningslivet og herefter smitter deres klassekammerater i skolerne. Derfor sender vores borgmester Trine Græse denne appel til alle jer i foreningerne i håb om, at vi sammen kan få inddæmmet smitten mest muligt og derved sikre, at foreningerne ikke bliver lukket ned, som det skete i foråret.

Du kan se videohilsenen fra Trine Græse her.
(https://dreambroker.com/channel/70qn3r3p/klxnb966)

For at bakke indsatsen op i foreningerne sender Trine Græse denne hilsen til Gladsaxes borgere, herunder medlemmer og forældre til medlemmer af foreningslivet. Vi håber, at I vil lægge videoen på jeres hjemmeside og dele den via mail til medlemmer og sociale medier.

Her har du linket, som du gerne må sprede så bredt ud som muligt.
(https://dreambroker.com/channel/70qn3r3p/xdsizcvx)

Vi håber, at disse videoer og budskaberne i dem kan hjælpe til, at vi alle gør en fælles indsats for at få smittetallet ned i Gladsaxe, så vi fortsat kan leve et liv med så få restriktioner som muligt.

Tak for jeres store indsats.

Venlig hilsen

Thomas Berlin Hovmand

PS: Læs fakta om smittede og nære kontakter herunder.

 

Fakta om smittede og nære kontakter i foreningslivet

Vi har derfor brug for jeres hjælp til at holde jeres medlemmer hjemme, når de eller I får besked om, at de har været i nær kontakt med en smittet i familien, blandt venner, i fritidslivet eller i andre sammenhænge.  

Der er mange spørgsmål og dilemmaer i forhold til korrekt håndtering af smittede og nære kontakter. Derfor er det vigtigt, at I som forening er meget tydelige i forhold til retningslinjerne, når I har fået melding om smittede eller personer, der har været i nær kontakt med smittede med coronavirus. 

Hvis et medlem bliver smittet eller har været i nær kontakt med en smittet

 • Så må personen ikke deltage i foreningsaktiviteter eller gå i skole.
 • Personen skal blive hjemme fra foreningens aktiviteter, indtil hans eller hendes første test er negativ.
 • I skal hjælpe med at identificere og kontakte andre, der kan have været i nær kontakt med den smittede og derfor skal være hjemme i isolation. Se forslag til brev på sidste side til medlemmer, hvis I får smitte indenfor i foreningen.

Hvad er nær kontakt med en smittet?

 • Du bor sammen med en smittet person.
 • Du har været tæt på en smittet person i perioden fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer er ophørt.
 • Du har været tæt ”ansigt til ansigt” kontakt, hvis du har være inden for 1 meters afstand af personen i mere end 15 minutter.
 • Du har fået at vide fra skole, arbejdsplads, eller andre, at du har været i nær kontakt med en smittet. Fx en person, du har krammet eller på anden måde været i direkte fysisk kontakt med. Læs om at være ”nær kontakt” i Sundhedsstyrelsens pjece her: 
  www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-tilperson-med-ny-coronavirus

Du skal testes to gange, hvis du har været i nær kontakt til en smittet

 • Når du har været i tæt kontakt til en smittet, skal du blive hjemme og først få taget testen på 4. dagen efter kontakten. Er den testen negativ, må du vende tilbage, men du skal stadig havde taget en test på 6. dagen. Er den også negativ, så skal du ikke testes igen. Er testen positiv på 4. dagen, skal du blive hjemme til 48 timer efter, dine symptomer er ophørt, eller hvis man er symptomfri til 7 dage efter testen.   

Selvisolation

 • Det er meget vigtigt, at jeres medlem, der kan have været udsat for COVID-19 smitte, isolerer sig derhjemme. Det betyder, at man skal blive hjemme og undgå nær kontakt til resten af familien, blive på eget værelse hvis muligt, og hvis det ikke er muligt, skal der tørres af på de steder, hvor den smittede har rørt – babyservietter kan bruges eller vand og sæbe – ikke håndsprit, da der kan være stoffer i, som ødelægger overflader. Aftørring gælder også ved hvert toiletbesøg.
 • Selvisolation betyder også, at man ikke må komme ud og lege med venner.  

Hvornår kan jeres medlem deltage i foreningen igen?

 • Hvis det første testresultat er negativt, kan jeres medlem deltage i foreningsaktivitet igen derefter. Jeres medlem skal stadig testes i alt to gange. Næste gang skal være tidligst to dage efter første test. 

Information til jeres medlemmer

 • Send besked til nære kontakter ved smitte, se forslag til tekst på næste side.
 • Læg denne information på jeres hjemmeside eller i nyhedsbrev til medlemmer.


Forslag til brev til medlemmer, hvis I får smitte indenfor i foreningen:

Kære xx

Vi har modtaget besked om, at en person med tilknytning til foreningen er testet positiv for COVID-19. Den smittede har været med i foreningens aktivitet samtidig med dig. Derfor kan du have været udsat for COVID-19-smitte. 

Vi har set på hvilke medlemmer, der kan have været i nær kontakt med den smittede, og som vi derfor anbefaler bliver testet. Du er vurderet til at være en af dem, der har været i nær kontakt og derfor kan have været udsat for smitte. Derfor skal du blive hjemme, indtil du er testet negativ. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er sikkert, at de, der vurderes at være nære kontakter, er smittede. Men det er vigtigt, at du lader dig teste.

Selvisolation

Det er meget vigtigt, at personer, der kan have været udsat for COVID-19-smitte, med det samme isolerer sig hjemme og undgår kontakt til resten af familien. Det er også vigtigt, personer, der kan være smittet, enten har et særskilt toilet, eller at toilet, vandhane mm. tørres af babyservietter eller vand og sæbe efter brug. 

Resten af husstanden kan stadig gå i skole eller på arbejde. Det er kun, hvis andre i husstanden får symptomer på smitte, at de også skal blive hjemme. Vi håber selvfølgelig at undgå den situation, og det kan isolation hjælpe til med. 

Hvornår kan du komme tilbage i foreningen?

Hvis det første testresultat er negativt, kan du komme tilbage derefter. Men du skal stadig testes to gange for at sikre, at du ikke er smittet. Anden test skal være tidligst to dage efter første test. Er testen fortsat negativ er alt godt. Er testen positiv og har du symptomer, skal du blive hjemme til 48 timer efter symptomerne er ophørt. Hvis du er testet positiv, men er symptomfri, skal du blive hjemme, indtil du har været symptomfri i 7 dage efter testen.

Du kan bestille tid til test på www.coronaprover.dk.   

Læs om at være ”nær kontakt” i Sundhedsstyrelsens pjece her:

www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-nycoronavirus

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Følgebrev fra børne- og kulturdirektør med link til borgmestertale - til foreninger

Download det originale brev på 4 sider med ovenstående tekst og links. Så kan du printe det eller sende det videre til din klubs bestyrelse og medlemmer.

Nye regler for samvær i klubberne fra den 29. oktober

"Pas på hinanden" af grafiker og kunstner Lotte Lambæk

Der gælder nye cornaforholdsregler for klubberne i Seniorklubberne fra den 29. oktober. 

 1. I et klublokale må der ikke være flere, end at der er mindst 4 kvadratmeter for hver fremmødt – dog højst 10 personer – det gælder hvis de fremmødte sidder omkring et bord og kigger på hinanden.
 2. Dog gælder også, at hvis de fremmødte alle sidder ned med næsen rettet mod en foredragsholder eller skærm på væggen, må de godt være flere – og kravet er her kun 2 kvadratmeter per person.
 3. Der gælder desuden, at de fremmødte skal bære mundbind eller visir, når de er til stede i klubben - siddende eller ej. Det må dog tages af for at indtage drikkevarer og mad. 
 4. De fremmødte må ikke betjene sig selv med mad og drikke – der skal være en eller to personer, der har som opgave at servere for de andre med handsker på.

Den 1. regel kan dog gradbøjes på følgende måde:

 • Hvis der er flere end 10 fremmødte, kan klubben beslutte at benytte mere end ét lokale, således at der højst er 10 personer i hvert lokale.
 • Alternativt kan klubben gennemføre 2- eller 3-holdskift, så forskellige medlemmer er til stede på forskellige tidspunkter af dagen. Det sidste er lettere at gennemføre for tiden, hvor nogle klubber holder lukket, hvorved flere lokaler er tilgængelige for andre klubber.
 • En måde at sikre at ikke flere møder op til en klubdag, kan være at modtage tilmeldinger – enten ved at lade en frivillig tage imod tilmeldinger – eller ved at benytte internettjenesten www.NemTilmeld.dk, der er gratis at benytte for klubberne i Seniorklubberne. Tjenesten NemTilmeld er beskrevet i et opslag i Facebook-gruppen Seniorklubberne i Høje Gladsaxe.

Disse regler bliver vi nødt til at overholde indtil den 23. november – eller måske endda længere.

Vær også opmærksom på en række andre forholdsregler:

 1. Hvis du er forkølet, har influenza eller hoster, så bliv hjemme.
 2. Undlad at give hånd, kysse og kramme.
 3. Sørg for at holde afstand.
 4. Afsprit dine hænder, når du kommer, og når du har været på toilettet.

Vær opmærksom på, at lokaler og toiletter kun gøres rene tirsdag og fredag formiddag.

Visirer i Seniorklubberne


Ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg har afleveret et antal visirer til brug af frivillige i Seniorklubberne, som kommer i kontakt med flere i løbet af en mødedag. Det kan være IT-hjælpere eller frivillige, der laver eller serverer mad og drikke.

Visiret er personligt og genbruges. Det skal rengøres efter den daglige brug i husholdningssprit, som også findes i Seniorklubberne.
 
Hun har også givet os renseservietter til bl.a. tastatur, mus og kontakter samt til rensning af hænder.

Oversatte materialer om COVID-19 og coronavirus


Udlændinge- og integrationsministeren er gået sammen med boligministeren om en oplysningsindsats målrettet udlændinge, der ikke kan forstå myndighedernes dansksprogede retningslinjer om coronavirus/COVID-19.

Generelle anbefalinger

De centrale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet er derfor oversat til en lang række sprog. Du kan klikke dig ind på digitale materialer på forskellige sprog nedenfor.

Oplysningsindsatsen består af oversættelse af plakater, pjecer og film. Du kan finde links til de digitale materialer ved klik på de henvisende links. Websiderne med materialer opdateres løbende med links til nye oversatte materialer. Der bliver også trykt materialer, der bliver delt ud i de boligområder, hvor der bor mange udlændinge.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration er ansvarlig for indsatsen og arbejder tæt sammen med Sundhedsstyrelsen og Mino Danmark, som har stået for oversættelsen.

KL, foreningen BL Danmarks Almene Boliger, Fagbevægelsens Hovedorganisation og en række relevante civilsamfundsorganisationer understøtter indsatsen ved at distribuere og videreformidle materialet.

Vælg sprog for plakater, pjecer og film om coronaforholdsregler:

Det nye bydelshus i Høje Gladsaxe Center

Det nye bydelshus, der ligger i Høje Gladsaxe Center mellem boligbutikken My Home og Netto, åbner i februar 2021 med det nye Høje Gladsaxe Bibliotek samt aktivitetslokaler for klubber og selvorganiserede grupper. Klubberne i Seniorklubberne er inviteret til at få nye lokaler dér.

Plantegning over det nye bydelshus

Herover vises inddelingen af det nye bydelshus. Aktivitetslokalerne er de lyserøde rum samt foredragslokalet. Desuden er der to depotrum til fælles afbenyttelse. Der er et handicaptoilet og et almindeligt toilet i stueplan. Lokalerne er handicapvenlige. Der er indgang fra forsiden af Høje Gladsaxe Center.

Se billeder fra det nye bydelshus taget 5. november 2020

Seniorfoto- og Videoklubben har fremstillet en præsentation af de nye aktivitetslokaler i bydelshuset, som de så ud 5. november. Download den og kig den igennem.

Referat af bestyrelsens møde om Bydelshuset den 26. maj 2020

Kommunen har forelagt Seniorklubbernes bestyrelse, hvordan vore klubber også kan få et lokale i det nye Bydelshus i Høje Gladsaxe Centret. Læs også om konkrete forholdsregler for åbning af jeres klub.

Seniorklubberne har en Facebook-gruppe

Du er velkommen til at blive medlem af Seniorklubbernes nye Facebook-gruppe kaldet Seniorklubberne i Høje Gladsaxe.

Den er åben for alle, men der kræves medlemskab (gratis) for at kunne lægge meddelelser, fotos, videoer og dokumenter ud i den.

Alle frivillige, medlemmer og gæster i Seniorklubberne kan her lægge opslag ud om aktiviteter, meddelelser, kommentarer, billeder og opslag, der er relevante.

Her findes også seneste nyt om genåbning af klubberne, generalforsamlinger og coronaforholdsregler m.m. i Seniorklubberne. 

Klik her for at åbne Facebook-gruppen.

Her ses medlemmer af klubberne under Seniorklubberne i Høje Gladsaxe udenfor lokalerne.

Seniorklubberne i Høje Gladsaxe

Seniorklubbernes folder 2019

Seniorklubberne er et tilbud til Gladsaxe Kommunes pensionister, unge som gamle uanset etnisk baggrund. Lokalerne er handicapvenlige og egnet til kørestolsbrugere. Der er bl.a. et handicaptoilet. 

Seniorklubberne er et brugerstyret sted, som de 11 grupper/foreninger/klubber og den daglige brugervalgte ledelse styrer i fællesskab.

Henvendelse kan ske til de enkelte klubber.

Der er mulighed for at søge kørsel med Harbirk.

Flere buslinjer standser ved Høje Gladsaxe Centret: 4A, 68 og 160. Der er desuden gode parkeringsmuligheder

Kom og se om vi er noget for dig! Du kan møde op i en af klubberne nogle få gange, få en kop kaffe eller the og tale med de frivillige og medlemmerne. Det er uforpligtende.

Hvis du synes om os, kan du blive medlem ved at betale kontingent til en af klubberne. Ikke alle aktiviteter kræver medlemskab eller kontingent. 

Seniorklubbernes fællesfolder 2019

Klik, download og læs folderen med beskrivelser af de 10 klubber. Måske er der også en eller flere klubber for dig! Tryk Ctrl og "+" samtidigt for at få vist den downloadede folder større.

Mimrekortet forsvinder - alligevel ikke!

Mange pensionister er bekymrede over, at offentlig transport bliver dyrere med udfasning af mimrekortet.

Opdateret: Pensionistkortet, der tillader fri rejse med offentlig transport for folke- og førtidspensionister, forsvinder alligevel ikke. Læs mere her:

TV2Lorry: Ældreorganisationer glæder sig over skrinlagt udfasning af mimrekortet

Dette er i januar 2020 det helt store samtaleemne blandt pensionister.

Fra juni 2020 udfaser DSB, Movia og Metroselskabet 3-måneders pensionistkortet, der også kaldes mimrekortet. Med pensionistkortets udfasning forsvinder de sidste analoge rejsedokumenter fra den offentlige transport. Det sker for at modernisere den offentlige trafik. Selskaberne har bemærket, at nogle pensionister benytter både pensionistkortet og rejsekortet. DOT vurderer, at 150.000 brugere af pensionistkortet ikke vil få stigninger i deres transportudgifter, mens 60.000 vil skulle betale 50 procent eller mere end nu.

Hvad koster rejsen?

For at sætte prisen på rejser i perspektiv, kan man beregne den således: hvis en 2-zoners rejse med køb af billet koster 24 kr., er der plads til 1 ugentlig tur ud og hjem i løbet af tre måneder – for prisen på 595 kr. for et pensionistkort.

Med de hidtidige priser på pensionistrejsekort er der råd til to rejser ud og hjem om ugen for den pris. Med den nye rabat bliver det til tre rejser frem og tilbage om ugen.

Til sammenligning kunne du med det gamle pensionistkort rejse ubegrænset alle ugens dage indtil flere gange om dagen – og det endda over mere end to zoner. Pensionistkortet kostede således 6,50 kr. om dagen – uanset hvor meget du rejste.

Pensionisterne skal i stedet benytte rejsekortet, som vil give 40 procent ekstra rabat på enkeltrejser og 25 procent på pendlerkort. I Hovedstadsområdet ophæves til gengæld også spærretiden i myldretiden, så pensionister frit kan rejse med rabat på alle tidspunkter.

Utilsigtede virkninger ved omlægning til rejsekortet

En del pensionister vil opleve virkninger ved omlægningen til rejsekortet, som måske ikke var tilsigtet.

 • De frivillige seniorers engagement kan blive ramt med færre frivillige til følge, da det hidtil ikke har kostet ekstra at lade sig transportere til aktiviteter med det offentlige. Nu er det pludselig en udgift.

 • De gangbesværede kan få deres livskvalitet forringet, da de kan blive tvunget til at begrænse antallet af rejser med offentlig transport til det absolut nødvendige – uden plads til det sjove og fornøjelserne.

 • Den følelse af frihed, som pensionistkortet gav ved, at der var en fast 3-måneders udgift uanset rejsernes antal og længde, kan mistes, fordi pensionisterne skal til at tænke på, at rejser koster.

 • Aktive pensionister med mange aktiviteter, som de rejser til indtil flere gange om dagen, vil få en flere gange højere transportudgift end hidtil – og en del pensionister har ikke så mange penge at rutte med.

 • En del pensionister skal vænne sig til, at der med rejsekortet skal checkes ud, når de forlader bus eller tog. Det har de ikke skullet med pensionistkortet. Resultatet kan være, at de ofte får en bøde på 25 kr. for manglende udcheckning. Glemmer man det tre gange i træk, kan rejsekortet blive lukket. En løsning på dette problem er at have en smartphone med appen Checkudvej, hvor man ved manglende udcheckning kan fortælle, hvor man skulle hen. Har man ikke en smartphone med appen, kan resultatet blive, at rejsekortet bliver lukket med, hvad deraf følger.

 • Der kan også siges noget godt om omlægningen:
  • De pensionister, der rejser meget lidt, får lavere rejseudgifter.
  • Dette er måske også en lejlighed til at ruske op i magelige pensionister, der måske tilmed er blevet overvægtige, så de fremover benytter cyklen eller gåben på kortere strækninger på kun få kilometer.

 • Alternativer til den almindelige offentlige transport:
  • Du kan benytte Flextrafik som giver dig årligt 2 x 52 rejser direkte mellem dit hjem og en anden destination til rimelige penge.
  • Du kan også benytte Flextur på tilsvarende måde, hvor du betaler for det antal kilometer, der køres. Det er billigere end taxa.

Hvad pensionisterne siger

Her er hvad brugerne af pensionistkortet har sagt i medierne om omlægning til udelukkende at benytte rejsekortet:

En af dem er 79-årige Dan Sterup fra Hillerød, der til Ekstrabladet har sagt:

- Jeg kommer til at komme mindre ud.

En gang om ugen underviser den tidligere folkeskolelærer andre ældre i it i en datastue i Emdrup.

Derfor tager han fire gange om måneden turen frem og tilbage fra hjemmet i Hillerød til datastuen i Emdrup med offentlig transport. Dan Sterup har et mimrekort, der gælder alle zoner i Movia Hovedstaden.

Kortet koster 595 kroner for tre måneder. For den pris kan han køre ni dobbelt ture mellem hjemmet og datastuen. Derfor mangler han med det nye system at finansiere tre dages transport frem og tilbage.

- Dertil kommer de private ture jeg også tager, siger Dan Sterup.

Han frygter, at han efter sommerferien ikke længere kan undervise sine medpensionister i Emdrup.

- Det virker fuldstændig uforståeligt, at man skal begynde at ændre på det her. Det er en katastrofe for os, siger han.

- I øjeblikket overvejer jeg overhovedet ikke, om jeg skal tage bus eller tog. Men det vil jeg nok komme til at skære ned på, og hvad med dem der ikke magter hele den her digitalisering? Det virker uigennemtænkt, siger en tydeligt frustreret Dan Sterup.

Frans Luja Madsen, 67, pensionist, København V, siger:

- Det er noget svineri. Jeg bruger kortet flere gange dagligt, men med den nye ordning bliver det alt for dyrt for mig. Jeg tager for eksempel ofte en spontan tur ud og går en tur ved vandet, men den frihed kommer jeg til at miste. Det betyder utroligt meget for mig. Desuden bliver det sværere at lægge et budget, når prisen per måned ikke længere er fast.

Christa Pedersen, 73, pensionist, Roskilde, siger:

- Det er rigtig ærgerligt, for det har givet mig en masse muligheder, som er nemmere og hurtigere, når man har kortet. Det kommer til at gå ud over mobiliteten. Jeg bruger det meget sammen med mine venner, til bare at "stikke af," på ture, som vi pludselig finder på kan være spændende. Det er simpelthen bare surt.

Jan Bendix, 72, pensionist, Frederikssund, siger:

- Det er synd for mange af pensionisterne. Der er jo mange af de ældre, som har problemer med de digitale løsninger. Det har jeg ikke selv, men jeg ved, at det gælder mange andre. Desuden er det uholdbart for en pensionist, at der kan komme uforudsete udgifter, når man skal til at betale for den enkelte tur. Hvorfor kan vi ikke få en fast pris, som vi kan forholde os til?

Ældre Sagen er bekymrede

TV2 Lorry fortæller, at hos Ældre Sagen har telefonerne været rødglødende på det seneste med opkald fra ængstelige borgere. Her er de blevet kontaktet af flere, der stiller spørgsmålstegn ved den kommende løsning.

- Folk er bekymrede for de her prisstigninger. De ser dem som en stor indskrænkning i deres muligheder for at tage rundt, siger Rikke Hamfeldt, der er seniorkonsulent hos ÆldreSagen.

For især de 12 procent af pensionisterne, der vil opleve en meget stor prisstigning, er det for dårligt, mener Ældre Sagen.

- Vi er bekymrede for den her gruppe pensionister, som vil opleve det her som et voldsomt indgreb i deres dagligdag.  Så lige nu er vi i gang med at kigge på, hvad det har af betydning for de her 12 procent, og kunne man finde en løsning, siger Rikke Hamfeldt.

Hvis du er villig til at reagere

Hvis du ønsker at diskutere emnet med nogen, er der oprettet en Facebook-gruppe med over 5.397 medlemmer, som bl.a. arbejder for at få et borgerforslag op i Folketinget, har iværksat en demonstration foran Christiansborg samt samler underskrifter ind.

Meld dig ind i Facebook-gruppen Fingrene væk fra mimrekortet 

TV2 Lorry: Minister i kovending: Transportselskaber skal forklare sig om mimrekort

TV2Lorry: Politikere kræver handling fra minister efter udfasning af pensionistkort

 
Med venlig hilsen
 
Lars Laursen, sekretær for Seniorklubberne i Høje Gladsaxe, 12. januar 2020.

Omlægningen af buslinjerne til Seniorklubberne fra den 13. oktober 2019

Åbningen af Cityringen omkring København har medført store forandringer i buslinjernes ruter i Hovedstadsområdet - og også i Gladsaxe Kommune. Se ændringerne, der gælder fra den 13. oktober 2019, for kommunen og busserne til Høje Gladsaxe Center, som er stoppestedet nærmest Seniorklubberne i Høje Gladsaxe. 

Der er fra den 23. oktober 2019 trykt flere eksemplarer af det 12-sidede hæfte Nyt Bynet om omlægningerne af buslinjerne i Gladsaxe Kommune tilgængelige på kontormøblet i Seniorklubberne. Det koster 10 kr. for et eksemplar. 

Nyt om PC-mødestedet - Kom til workshops om smartphones


PC-mødestedet
, der er en datastue for seniorer og førtidspensionister, er i oktober 2019 startet på en række workshops og ny undervisning i smartphones. Du kan læse mere om dette og undervisningen på deres blog


Opslag om Seniorklubberne på side 2 i beboerbladet Høje Gladsaxe Bladet for juni 2020. Der er flere klubber i Seniorklubberne, end de herover nævnte. Du kan se dem ved at klikke på Se klubberne her! i menulinjen øverst på denne webside.

Ellers få et hurtigt kig på dem herunder. Klik på linket for klubben for at få mere at vide. 

Diabetesnetværksgruppen

Har du type 2-diabetes eller er du i risiko for at få det?

Kom i gruppen og lær at overvinde det.

Henvendelse

Kontakt Stefanie på telefon 30 68 53 96 eller på diabetes@gladsaxe.dk

Læs mere her.

Seniorklub for 60+ Kvinder

Vi er et socialt mødested for kvinder med fokus på fællesskab og aktiviteter som samvær, hygge, snak, frokost, syning, strikning, håndarbejde, ture og udflugter, foredrag og ud at spise sammen på café og restaurant.

Henvendelse

Ashraf Tejani, tlf. 26 11 51 15
E-mail: ashraftejani@hotmail.com

Læs mere om Seniorklub for 60+ Kvinder her.

Mad & Mænd


Madklubben Mad & Mænd er et tilbud for dig, der er mand, enlig og pensionist eller efterlønner og har lyst til at lære at lave mad i hyggeligt fællesskab med andre mænd. Du behøver ikke kunne lave mad i forvejen, for frivillige kokke vil instruere og hjælpe til i køkkenet.

Henvendelse

Tilmeld dig hos Gunner Laursen på tlf. 61 71 48 42 - eller ring og hør nærmere om tilbuddet, inden du beslutter dig for at deltage. 

Læs mere om madklubben Mad & Mænd her.

Café Vera

Café Vera er en ny klub i Seniorklubberne, der startede onsdag den 11. oktober 2017 kl. 10-14, hvor der var Åbent Hus. 

Caféen er for seniorer i Gladsaxe Kommune i alderen 50+. Hvis du ønsker at møde andre mennesker, hygge dig og være med til snak, brød og kaffe eller te, så kom og mød os. 

Det besluttes fra gang til gang blandt de fremmødte, hvad vi skal bruge tiden til. Det kan være at tale sammen, lytte til hinanden, gå en tur eller lave mad sammen. 

Henvendelse

Kirsten Christensen
Tlf.nr. 25 85 13 43 (telefontid: mandag kl. 10-12)

Læs mere om Café Vera her.

Aktivitetskredsen i Høje Gladsaxe

Klubben har mange grupper, der hygger sig med kortspil – gåture – håndarbejde (strik, broderi, syning m.m.) – sang – litteratur – bankospil – skovture.

Mandag kl. 10-13 Litteratur
Tirsdag kl. 11-16 Håndarbejde
Torsdag kl. 10-16 Maling
Torsdag kl. 10 Gåture

Se også annoncer i Gladsaxebladet.

Henvendelse

Ulla Reitz, tlf. 30 59 05 48, e-mail: ulla.reitz@gmail.com

Læs om Aktivitetskredsen her.

Verdens Kvinder i Gladsaxe

Vi mødes:

Fredag kl. 10:30-14:00

Alle er meget velkomne. Vi laver mange spændende ting såsom syning, perlebroderi, smykker og meget andet kreativt.

Henvendelse

Zara Y. Jensen, tlf. 20 99 22 99.

Læs om Verdens Kvinder i Gladsaxe her.

Ældrestyrken i Gladsaxe

Ældrestyrken blev oprettet i 2011 for ældre over 60 år med interesse for sociale forhold, ældrepolitik, kulturelle og lokalhistoriske emner og international politik. Vi mødes i Seniorklubberne sidste torsdag i hver måned kl. 12:00-15:00, hvor vi spiser frokost sammen, hvorfor tilmelding er nødvendig mindst tre dage før.

Henvendelse

Vil du vide mere om vores aktiviteter eller tilmelde dig, kan du ringe og høre nærmere via Ole Nielsen på tlf. 20 47 68 90 eller på e-mail: odor@tdcadsl.dk eller gå ind på vores hjemmeside: aeldre.enhedslisten.dk

Læs om Ældrestyrken her.

Tirsdagsklubben

Tirsdagsklubben mødes hver tirsdag året rundt. Alle, der har lyst til at komme, er meget velkomne. Vi mødes kl. 11 til en let frokost, kaffe/the og kage – pris 30 kr. Vi hygger os i hinandens selskab. Der er skiftende arrangementer bl.a. foredrag, som vi beslutter i fællesskab. Får vi lyst, tager vi små ture ud af huset. Vi slutter kl. 14. Der kan søges kørsel med Harbirk.

Henvendelse

Lizi Backhausen, tlf. 30 59 07 66.
E-mail: l.backhausen24@gmail.com   

Læs mere om Tirsdagsklubben her.

Seniorfoto- og Videoklub

Kom til digital video- og fotobehandling samt socialt samvær. Vi holder med mellemrum foto-, video-, redigerings- og relaterede kurser, kærlig og konstruktiv billedkritik og fototure for medlemmerne.

Mandag kl. 10-14 Fotodag
Torsdag kl. 15-17 Videodag

Henvendelse

Lars Laursen, tlf. 24 83 16 96.
E-mail: lars.laursen1961@gmail.com
Klubbens egen hjemmeside: www.seniorfotovideo.dk 

Læs om Seniorfoto- og Videoklub her.

PC-mødestedet

Har du problemer med din pc? Er der noget, der driller? Behøver du hjælp til en opgave? Kom som du er og få hjælp fra flere dygtige frivillige. Medbring bare din bærbare pc, smartphone eller tablet-pc. Du kan også benytte de stationære pc’er på stedet. Der er trådløst og kablet Internet. Der er desuden socialt samvær med en kaffepause.

Alle onsdage kl. 13-16 undtagen helligdage.

Henvendelse

Poul Søgaard, tlf. 22 26 27 04
E-mail: poulksoegaard@gmail.com   

Læs mere om PC-mødestedet her

Filmklubbens Venner af 2012

Vi er en klub for folke-, førtidspensionister og efterlønsmodtagere i Gladsaxe Kommune og omegn. Hvis du har interesse for at arbejde med videofilm - optage og redigere - er vi måske noget for dig! 

Vi benytter også tid på filmforestillinger, som er åbne for både medlemmer og udefra kommende gæster. Vi viser film, som medlemmerne har optaget og redigeret. Det kan være fra de årlige skovture, som Gladsaxe Kommune arrangerer for de ældre på Sjælland og andre steder. Det kan også være optagelser af koncerter og foredrag rundt omkring. 

Når vi har filmvisningsdage, serverer vi kaffe, the og kage til en beskeden pris. 

Henvendelse

Du kan henvende dig til formand Johnny Bjørnestad på tlf. 24 85 20 92 eller e-mail bjornestadsol@gmail.com.  

Læs mere om Filmklubbens Venner af 2012 her. 

Filmen om Høje GladsaxeLiv

Der er blevet lavet en film på 6 minutter og 42 sekunder om Høje GladsaxeLiv-projektet, der fandt sted i maj/juni 2018 på Kirketorvet i Høje Gladsaxe. En af Seniorklubbernes klubber, Seniorfoto- og Videoklub og dens fotoudstilling om projektet, bliver nævnt i den. Fotoudstillingen er blevet vist på Gladsaxe Hovedbibliotek i august, Gladsaxe Rådhus i september 2018 og i Haraldskirken i Høje Gladsaxe i november 2018. Seniorklubbernes formand Ulla Reitz og Seniorfoto- og Videoklubbens formand Lars Laursen er med et par gange i løbet af filmen. Se om der er andre, du kender fra området, som er med. Den kommer ikke rundt om alt - f.eks. har den meget lidt om Haraldskirkens aktiviteter i løbet af projektet men derimod en hel del om Grønnemose Skoles projekter. Det er Oliver Benameur, der har lavet filmen. Tag et kig på den. Du kan også få den vist i fuldskærmstørrelse.

Omtale af Ældreprisen 2017 i seniorbladet 60+

Gladsaxe Kommunes seniorblad "60+" havde i marts 2018-nummeret en artikel om uddelingen af kommunens Ældrepris 2017 til Lars Laursen, der er sekretær for Seniorklubberne i Høje Gladsaxe, formand for Hjemmevideo- og Fotoklubben i Gladsaxe (nu Seniorfoto- og Videoklubben) og frivillig og med i ledelsen af PC-mødestedet - alt sammen i Seniorklubberne. Her kan du læse den. Klik på billedet for at få det vist stort. 

Lars Laursen, frivillig i Seniorklubberne, modtager Gladsaxe Kommunes Ældrepris 2017

Der var et diplom og en buket blomster og ikke mindst 10.000 kr. til prismodtageren, der takkede og sagde, at han var en stolt prismodtager, til borgmester Trine Græse, Seniorrådet og de mennesker der har indstillet ham til Ældreprisen. Videoen herover viser uddelingen onsdag den 13. december 2017 til en julefrokost i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe. Klik på videoen for at afspille den. Optagelse: Johnny Bjørnestad. Varighed: 12:35 minutter.

Gladsaxe Kommunes Ældrepris uddelt til en person i Seniorklubberne


Onsdag den 13. december 2017 blev Gladsaxe Kommunes Ældrepris uddelt endnu engang. 

Tidligere er den gået til Kirsten Christophersen, der var formand for Seniorklubberne og formand for OK-Klubben samme steds. Siden er den gået til den nuværende formand for Seniorklubberne, Ulla Reitz, der også er formand for Aktivitetskredsen, som er en af Seniorklubberne, og som har flere forskellige aktive grupper. 

I år er den gået til Lars Laursen fra Bagsværd, der er aktiv i Seniorklubberne. 

Ældreprisen gives til en ildsjæl, der har gjort sig særligt gældende inden for det frivillige arbejde for seniorer i kommunen. 

Ud over æren følger der et diplom og 10.000 kr. med som gave og tak for indsatsen. 

Mens Lars Laursen sad og spiste til PC-mødestedets julefrokost i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe (han er frivillig i datastuen dér), trådte Gladsaxe Kommunes borgmester Trine Græse sammen med flere medlemmer af Seniorudvalget, Seniorrådet inklusive den kommende formand for det, sundhedsdirektøren i kommunen, ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg, Johnny Bjørnestad med filmkamera fra Hjemmevideo- og Fotoklubben i Gladsaxe (nu Seniorfoto- og Videoklubben), en fotograf fra Gladsaxe Bladet og flere andre personer fra Seniorklubberne, ind i lokalet.

Borgmesteren nærmede sig, hvor Lars sad. Pludselig titulerede hun ham, "Kære Lars..." og holdt til hans store overraskelse en tale for ham. 
 
Lars var blevet indstillet til at modtage og havde fået Gladsaxe Kommunes Ældrepris 2017, som går til en ildsjæl for det frivillige arbejde for seniorer i kommunen. Han har udført frivilligt arbejde i en årrække som underviser på IT-kurser for pensionister; som sekretær for Seniorklubberne; som frivillig i datastuen PC-mødestedet, som er for pensionister; og endelig som formand og medstifter af Hjemmevideo- og Fotoklubben i Gladsaxe, der som bekendt også er for pensionister. 

Borgmester Trine Græses tale lød således:
 
Kære Lars,
 
Vi er samlet her i dag af én eneste grund. Og det er på grund af dig. For du skal have Gladsaxe Kommunes Ældrepris 2017. Det skal du, fordi du i en årrække har brugt rigtigt meget tid og energi til gavn og glæde for andre her i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe.
 
Gladsaxe Kommune giver Ældreprisen til borgere, der yder en ekstraordinær indsats til glæde for kommunens ældre. Og det er der mange, der er enige med os i, at det gør du. For hele 55 mennesker har indstillet dig til årets Ældrepris. Det er meget imponerende.
 
Det er 12 år siden, at Ældreprisen blev uddelt første gang. Og rent faktisk gik prisen dengang til en, som har betydet rigtigt meget for dig - nemlig Kirsten Christophersen - den tidligere formand for OK-Klubben, som desværre ikke er hos os mere.
 
Hun var den, der - om jeg så må sige - ”opdagede” dig. Hun opfordrede dig til at tage herned i Seniorklubberne for at se, om ikke det var noget for dig. Og det gjorde hun klogt i. For nu står vi så her 9 år senere og hædrer dig for din indsats.
 
Du har involveret dig i det meste her. Du kan slet ikke lade være. Og du gør det med stor indsigt, klogskab, dygtighed og rolighed.
 
Du er sekretær for husmødet, en styregruppe for alle brugerne i Seniorklubberne. Og du har lagt kræfter i bestyrelsen for PC-mødestedet.
 
Du har også været formand for Hjemmevideo- og Fotoklubben i Gladsaxe. Ja, rent faktisk var du med til at starte Fotoklubben i 2012. Og når Fotoklubben er så stor en succes, så er det fordi, du har en særlig evne til at sætte dig ind i - og hjælpe - med alle mulige foto- og videoprogrammer. Nye programmer bliver omhyggeligt studeret, inden du laver undervisningsmaterialer og selv underviser klubbens medlemmer.
 
Nu er det nok ikke en tilfældighed, at du er så god til alt det, du har kastet dig ud i. For du har studeret pædagogik og er IT-uddannet.
 
Og så er du jo også forfatter. For du har udgivet flere bøger bl.a.: ”Lær Digital Post at kende”, ”Bogen om Nem-ID” og mange flere - til gavn for ældre medborgere.
 
Du er også husets webmaster og redaktør for jeres velbesøgte hjemmeside. Her kan man få alt at vide om de 7 klubber, der holder til i huset. På grund af din indsats med hjemmesiden er Seniorklubberne i Høje Gladsaxe blevet kendt i vide kredse, og I tiltrækker stadig flere medlemmer til jeres aktiviteter.
 
Ja, man bliver helt forpustet, når man hører om alt det, du har haft fingrene i. Og når man så læser begrundelserne fra de mange medlemmer, der har indstillet dig, så bliver man glad. Glad og taknemmelig over, at der findes mennesker som dig. Derfor vil jeg også lige læse lidt op fra nogle af de mange indstillinger, som har gjort, at det blev dig, der står her i dag og skal modtage årets ældrepris.
 
”Hver uge, året rundt, yder han en utrættelig og aldrig svigtende indsats. Hvis Lars påtager sig en opgave i Seniorklubberne, kan man regne med, at den bliver udført til punkt og prikke - og selvfølgelig frivilligt og ulønnet.
 
Uanset hvem, der kommer til Lars, er han altid indstillet på at bruge sin viden og sin indsigt til at hjælpe. Ingen går forgæves til ham, hvis et PC-problem skal løses, en hjemmeside rettes, teksten på en plakat eller folder formuleres lidt fiksere, eller et fremvisningsudstyr volder kvaler midt under et møde.
 
Lars stiller sin viden og dygtighed til rådighed, altid med et venligt smil og en engleblid tålmodighed. Og ingen har nogensinde hørt ham udtale sig negativt om andre - en egenskab, der har stor værdi i et hus med så mange, forskelligartede mennesker og temperamenter.
 
En person, der yder en så værdifuld indsats for sine medmennesker og for sin kommune, fortjener at blive værdsat og synliggjort. Og derfor synes vi, at Gladsaxe Kommunes Ældrepris 2017 bør gives til Lars, som den ildsjæl han er, og som et inspirerende eksempel for andre.”
 
Jeg synes ikke, det kan siges meget bedre. Du har virkelig fortjent det.
 
Så på Byrådets vegne overrækker jeg dig hermed Gladsaxe Kommunes Ældrepris 2017 i anerkendelse af din fantastiske indsats for de ældre her i Gladsaxe. Hjertelig tillykke med prisen, Lars.
 
Prisen er på 10.000 kr., et diplom og blomster.   
 
Lars takkede selv mange gange for denne ære og pris over for borgmesteren og de fremmødte  og alle de 55, der havde indstillet ham.

På billedet herover ses Lars sammen med borgmester Trine Græse, der udover at overrække prisen også gav ham et kram. Foto: Ole Nielsen, Ældrestyrken.
 
 
 

Lars modtog et diplom af borgmesteren som bevis på tildelingen af Gladsaxe Kommunes Ældrepris 2017.

Gladsaxe Kommunes Ældrepris er nu gået til tre personer i Seniorklubberne

Ældreprisen er nu blevet uddelt til hele tre personer i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe: Formand Kirsten Christophersen fra OK-klubben i 1995. Kirsten er ikke mere iblandt os. Derefter fik formand Ulla Reitz den i 2014 og nu i 2017 fik sekretær, formand og frivillig Lars Laursen den. Godt gået!
Optaget og redigeret af Johnny Bjørnestad og Inger Schleicher fra Filmklubbens Venner af 2012. Varighed: 10 minutter.

Mere om Ældreprisen 2014 til Aktivitetskredsens Ulla Reitz

Side 6 i det kommunale seniorblad 60+ nr. 1 fra 2015.


Der blev skrevet på nettet om overrækkelsen af Ældreprisen 2014 til Ulla Reitz:

På Gladsaxe Kommunes hjemmeside: Gladsaxe Ældrepris 2014 til omsorgsfuld ildsjæl

På Gladsaxebladets hjemmeside: Prismodtager blev lokket til møde

På Gladsaxebladets hjemmeside: En ildsjæl fra Høje Gladsaxe

3B's (et af boligselskaberne i Høje Gladsaxe) beboerblad fra maj 2015 omtaler også Gladsaxe Kommunes overrækkelse af Ældreprisen 2014 til Aktivitetskredsens formand Ulla Reitz som en del af et tema om frivillighed.

Webmaster

Lars Laursen

E-mail: lars.laursen1961@gmail.com 
Tlf. 24 83 16 96.