11-11-2021

Digital Post er nede i fire dage - du får også en ny Digital Post-tjeneste

4,5 millioner borgere og 800.000 virksomheder har modtaget et brev fra Digitaliseringsstyrelsen om, at de i dagene 26.-29. november ikke vil kunne modtage eller besvare Digital Post fra staten, regionerne og kommunerne.

Det skyldes, at i de fire dage overflyttes din allerede modtagne Digitale Post fra det offentlige i den eksisterende løsning til det nye Digital Post hos it-firmaet Netcompany A/S. Der lanceres i den anledning også to nye apps til Digital Post fra den 30. november 2021.

Alle danskere fra 15 år og op efter har allerede modtaget et brev fra Digitaliseringsstyrelsen om de fire dages midlertidige standsning af post fra det offentlige, hvor dine data migreres til den nye tjeneste.

Se en 1-minut lang video om det nye Digital Post her.

I de fire dage kan du stadig logge på din tjeneste for Digital Post og se dine breve fra både offentlige myndigheder som kommuner og regioner samt fra private firmaer, du har tilmeldt til sikker digital post – men du vil ikke kunne besvare et brev, ej heller modtage ny post fra det offentlige. Den post, der blive overført til den nye tjeneste er kun din (og vores alle sammens) breve modtaget fra de offentlige – ikke fra private virksomheder. I de fire dage kan du stadig modtage breve fra private virksomheder i din Digital Post-tjeneste. Dine egne uploadede dokumenter kopieres heller ikke over den nye tjeneste. Hvis du derfor har gemt en digital kopi af din dåbsattest, vielsesattest, kvitteringer og garantibeviser og andre vigtige dokumenter, skal du vide, at de ikke kopieres med over.

At post fra private virksomheder (og dine egne uploadede dokumenter) ikke kopieres med skyldes dels, at virksomheder som følge af persondatabeskyttelsesloven fra 2018 (GDPR) skal indhente fornyet samtykke fra dig om, at dine data kan benyttes på nye måder, dels at de private virksomheder ikke er tilmeldt den nye posttjeneste.

Samtykke gælder ikke for offentlige myndigheder – de må ifølge GPDR-lovgivningen godt bruge dine data på nye måder, uden at du udtrykkeligt har givet dem lov. Derfor er det kun breve fra det offentlige, der flyttes over i denne omgang. Det betyder ikke, at du ikke vil kunne modtage post fra private virksomheder i den nye Digital Post-løsning, men den skal først tilmeldes der.

Du skal ikke selv gøre noget for, at din post fra offentlige myndigheder kopieres over i den nye tjeneste – og alt kører for så vidt videre, uden at du egentligt behøver at gøre noget bagefter.

Har vi ikke allerede Digital Post – hvorfor skal vi have nyt?

Ligesom der nu findes tre Digital Post-tjenester, e-Boks, Digital Post på borger.dk og Digital Post på virk.dk, vil der fra den 30. november findes yderligere to: mit.dk og Digital Post-appen, som det offentlige også vil benytte fremover.  

- Er det på grund af ønsket om valgfrihed?

Du undrer dig måske over, hvorfor vi danskere skal have hele fem indgange til Digital Post-løsninger med den samme post?

Man kan måske argumentere med, at det er et spørgsmål om frihed: f.eks. er frihed for partiet Venstre synonymt med valgfrihed: at man selv kan bestemme, hvor man vil lade sig betjene; at der findes flere muligheder at vælge imellem.

Én løsning passer måske ikke alle. ”Hvorfor skal vi alle presses ind i den samme model eller løsning?”, kan spørgsmålet lyde. Vi har valgfrihed på en række områder. F.eks. frit skolevalg til dine børn (offentlig eller privat eller en bestemt anden offentlig skole), så undervisningspengene følger barnet; frit sygehusvalg, så dine skattepenge til sundhed følger med til det offentlige eller private hospital, du måtte ønske; eller frit plejehjemsvalg.

Før i tiden i Danmark var det statslige postvæsen den eneste tjeneste, der bragte breve, tidsskrifter og pakker direkte til din dør. Sådan er det ikke længere. I dag findes der en lang række forskellige private udbydere af både post- og pakkeudbringningsservice, som kan levere enten til din dør (dyrt) eller til en postbutik nær dig (billigere). Så du har valgfrihed med hensyn til udbringningsservice, når du bestiller varer online.

Derfor kommer der også den nye tjeneste mit.dk, der udover at tilbyde tjenester svarende til det, du allerede kender fra de tre andre, vil tilbyde dig nye tjenester, der integrerer digital post med en række andre tjenester, så du vil kunne gøre visse lettere digitalt fremover end i dag. Du får altså nye muligheder, som du end ikke har drømt om eller tænkt på før, der kan gøre din hverdag lettere og enklere.

- Er det for at undgå monopol på landsdækkende service?

Den eksisterende løsning til Digital Post fra det offentlige (Digital Post hos borger.dk og virk.dk) erstattes også med nye for at imødekomme kravet om, at monopolistiske offentlige it-løsninger løbende skal i udbud.

Som en del af fremtidssikringen af Digital Post bliver den bagvedliggende it-løsning derfor udskiftet med et helt nyt system, som er blevet til i et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner.

Med flere tjenester for Digital Post introduceres også konkurrence på markedet for sikker digital post, hvilket forventeligt vil give bedre priser og services for de virksomheder, der gerne vil kommunikere sikkert til deres kunder. På den måde får danskerne bedre kommunikation og færre almindelige mails sendt over en ikke-krypteret forbindelse med vigtige eller fortrolige informationer.

Efter den seneste udbudsrunde har Digitaliseringsstyrelsen valgt det dansk softwarefirma Netcompany til at stå for den nye løsning mit.dk. Det er både en hjemmeside og app til din smartphone eller tablet.

Du spørger måske, hvorfor staten kan finde på at skifte udbyder af en service hver fjerde år? Du kender det sikkert allerede fra andre områder. F.eks. ønsker det offentlige at spare penge ved indkøb af materialer og udstyr, som det offentlige benytter i den daglige drift. Det kan være rengøringsmidler, IT-udstyr, fotokopimaskiner og papir, køkkenservice til kantiner, kontormøbler m.m.

For at det offentlige kan opnå de laveste priser – og dermed spare på skatteydernes hårdt tjente skattepenge – får et privat firma lov til at være eneleverandør til hele den offentlige sektor. Dermed opnår det offentlige større rabatter, end det ellers ville kunne opnå ved, at f.eks. en kommune køber ind hos lokale firmaer, som typisk er små og dermed har højere priser, fordi de ikke kan opnå fordelene ved stordrift.

Men det betyder også, at det offentlige dermed skaber et monopol, så ingen anden virksomhed kan sælge til det offentlige. Det er uholdbart for mange politikere. Monopoler er ikke godt i deres øjne. Så for at afbøde på dette sender myndighederne salg til det offentlige i udbud hvert fjerde år.

Det firma, som kan tilbyde den billigste leverance, og som myndighederne tror mest på, får entreprisen for salg til det offentlige. Dermed skiftes forskellige firmaer til at have monopol i en kort årrække, men det er i det mindste ikke varigt, og de kan ikke udnytte monopolet til at hæve priserne unødigt.

Til gengæld skal et firma, som opnår kontrakt med det offentlige, opskalere deres drift til at dække hele landet, med hvad det medfører af flere ansatte, varelagre rundt i landet og måske også vogne til transport. Hvis firmaet så ikke genvinder kontrakten fire år senere, skal det afhænde de fleste af sine ansatte, aktiviteter, lokaler og køretøjer.

Du har sikkert også hørt om tilsvarende offentlige udbud i forbindelse med den landsdækkende kommercielle taleradio. Radio 24syv havde sendetilladelse i fire år, men måtte afgive sin koncession til fordel for Radio Loud (som snart ændrer navn til 24syv), fordi de kunne levere radio til en helt anden målgruppe (de unge mellem 15 og 32, mens Radio 24syv leverede til de midaldrende), og så tilmed for nogle få millioner kroner mindre end, hvad Radio 24syv tilbød. Radio 24syv havde 600.000 ugentlige lyttere over hele landet, mens Radio Loud ofte har haft 0 (nul) ugentlige lyttere – ifølge målinger foretaget blandt en mindre udsnit af befolkningen.

Vi kender endvidere princippet fra både de fireårlige udbud af driften af NemID-systemet, hvor et nyt konsortium har taget opgaven på sig. Det betyder, at NemID i 2021/22 bliver til det lidt forskellige MitID, som alle borgere over 15 år kommer til at stifte bekendtskab med. Og ikke mindst kender vi det fra den sikre, digitale posttjeneste e-Boks, der efter fornyede udbud har fået sin kontrakt forlænget i et par omgange.

I det sidste tilfælde har statens Digitaliseringsstyrelse nu valgt hele to nye leverandører til konkurrerende tjenester:

 • et konsortium bestående af henholdsvis Digitaliseringsstyrelsen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner med den nye app Digital Post,

 • samt det kommercielle, danske softwareudviklings- og driftsfirma Netcompany med deres app og hjemmeside mit.dk til samme formål men med lovet ekstra funktionalitet og integration med andre tjenester.

Mens denne måde at udbyde landsdækkende offentlige opgaver på for den almindelige borger kan tage sig mærkelig ud, har valgte politikere et ganske andet synspunkt. De er helt vant med, at de selv vælges for en fireårig periode. Måske opnår de genvalg ved næste valg, eller også gør de ikke.

Hvis DE kan, så kan andre også. Skal en gruppe partier, der danner en samlingsregering eller har flertal i et byråd, da kunne sidde på regeringsmagten i årtier i Danmark og dermed reelt have lovgivningsmonopol, og hvis love, direktiver og reguleringer alle borgere og virksomheder skal efterleve?

Heldigvis har vi et pluralistisk, parlamentarisk demokrati, der giver politikere af alle slags og orienteringer mulighed for at gøre sig gældende på tinge i en tidsbegrænset periode. Dermed kan mange, der går med en politiker i maven, og har ønsker om at gøre en forskel i rigets tjeneste, med tiden opnå mulighed for at udøve sådan tjeneste over for befolkningen.

Skulle det virkeligt være anderledes med private firmaer, der tilbyder landsdækkende service?

Alle de digitale posttjenester

Fra den 30. november får alle mulighed for at tilgå Digital Post fra offentlige myndigheder via nedenstående platforme:

 • Det offentlige stiller følgende tre platforme til rådighed til Digital Post: borger.dk, Virk.dk og en ny Digital Post-app til smartphone og tablet. Appen er først tilgængelig fra den 30. november 2021. På de tre platforme kan du udelukkende læse Digital Post fra offentlige myndigheder.

 • Derudover har to private aktører meldt ud, at de stiller deres platforme til rådighed for Digital Post: e-Boks (som du allerede kender) og mit.dk. Her vil du både kunne læse offentlig Digital Post og få post fra virksomheder som f.eks. banker og forsikringsselskaber, der har indgået en privat aftale med selskaberne bag platformene. Det er selskabet e-Boks A/S, der står bag e-Boks, og Netcompany A/S er selskabet bag mit.dk.

Digitaliseringsstyrelsen afvikler i medierne en oplysningskampagne om de nye Digital Post-tjenester overfor borgerne fra den 30. november og frem til midten af januar 2022.

Den nye Digital Post-app

Denne app kan der desværre ikke skrives noget om på nuværende tidspunkt. Men læs herunder om den nye tjeneste mit.dk, der foreligger som både hjemmeside og smartphone-app.

Det nye mit.dk 

mit.dk lanceres den 30. november 2021. Du kan læse mere om den nye tjeneste her med Netcompany’s egne ord. Digitaliseringsstyrelsen meddeler sig også om tjenesten her

Se en video på ca. 2 minutter om den nye mit.dk-app og dens nye funktioner her

I mit.dk kan du se al din digitale post, når og hvor det passer dig. Du skal bare logge ind i mit.dk på din mobil eller computer. Til at begynde med kan du læse og gemme digital post, men allerede fra starten af 2022 kan du meget mere.

Fordele ved den nye app mit.dk:

 • I modsætning til den nuværende e-Boks-app kan du besvare post fra det offentlige direkte fra din mobile enhed. Tidligere var det kun muligt at besvare Digital Post via en PC.

 • Underskriv dokumenter.

 • Book aftaler.

 • Betal regninger.

 • Skal du i dialog med kundeservice, kan du også skrive og chatte via mit.dk.

Så behøver du kun logge ind ét sted – i mit.dk.

 • Det er valgfrit, om du vil bruge denne nye app og tjeneste, den nye Digital Post-app eller fortsætte med Digital Post på e-Boks eller borger.dk.

 • Du kan stadig forblive fritaget fra at modtage Digital Post, hvis du ønsker det!

Kilder

Du kan finde mere (kvalitets)materiale om Digital Post og det nye mit.dk her:

Med venlig hilsen

Lars Laursen, frivillig i PC-mødestedet i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe.

Mød os på Internettet:

PC-mødestedet er en datastue for alle seniorer, efterlønsmodtagere og førtidspensionister i Gladsaxe Kommune og omegn. Du kan komme lige ind fra gaden, når vi holder åbent om onsdagen mellem kl. 13 og 16. Det er gratis, og der er intet kontingent. Medbring din egen PC, Mac, smartphone eller tablet. Undertiden afholder vi også små seminarer.

PC-mødestedet holder til i et lokale om onsdagen kl. 13-16 i:

Seniorklubberne i Høje Gladsaxe
Høje Gladsaxe Torv 2G (Bagved centret)
2860 Søborg