Skærpede retningslinjer for klubberne i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe


Der er nye retningslinjer fra den 7. september fra Sundhedsministeriet for bl.a. klubber og selvorganiserede i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe. De er en følge af det stigende smittetal, som har medført, at der er skærpede forholdsregler for 18 kommuner, heriblandt Gladsaxe. Gladsaxe Kommunes medarbejdere er blevet sendt på hjemmearbejde. Mange restauranter aflyser festarrangementer. Private virksomheder sender også en del af deres medarbejdere på hjemmearbejde.

Det er op til den enkelte klub eller gruppe i Seniorklubberne at indrette sine skriftlige og mundtlige coronaforholdsregler til de nye forhold, der gælder frem til i hvert fald 22. september.

Der vil blive forsøgt lavet en samlet oversigt over forholdsregler, som kan gælde for alle klubbers forskelligartede aktiviteter, og som vil blive hængt op i alle lokaler. Den kommer senere.

Det indskærpes at overholde forholdsreglerne, så vi undgår, at gæster i Seniorklubberne bliver syge af COVID-19.

Der er kun et enkelt medlem af en af klubberne i Seniorklubberne, der har haft COVID-19. Han var ikke kommet i klubben i et halvt år op til hans sygdom. Han har været i klubben før, under eller efter sin sygdom. Jeg har mødt ham (med passende afstand imellem os) på Gentofte Hospital, hvor jeg spurgte til hans sygdomsforløb. Han havde et forholdsvis mildt forløb, men han har senfølger af sygdommen. Sygdommen er ikke bare en influenza. Det kan tage tid at komme sig helt over den, og nogle får varige mén.

Derfor: overhold forskrifterne i klubberne og det offentlige rum. Læs Sundhedsministeriets anbefalinger i PDF-dokumentet et stykke nede på siden.

Med venlig hilsen

Lars Laursen, sekretær for Seniorklubberne i Høje Gladsaxe.

Brev fra Gladsaxe Kommune til foreningerne

Kære foreninger i Gladsaxe Kommune,

Sundhedsmyndighederne har meddelt, at der i København og omegn (herunder Gladsaxe Kommune) er nye forholdsregler for at sikre en effektiv smitteinddæmning. De ekstraordinære tiltag gælder foreløbigt til 22. september 2020. Det er foreningens bestyrelse, der er ansvarlig for, at myndighedernes anbefalinger følges i forbindelse med foreningens aktiviteter.

Vær opmærksom på følgende ændringer:

 • Forsamlingsforbuddet på 100 personer sænkes til 50 personer
 • Opfordring til øget opmærksomhed på afstandsanbefalinger i det offentlige rum og i kultur- og fritidslivet
 • Opfordring til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs.

Vi vil løbende opdatere, når der kommer ændringer.

Læs mere her: Link til sundhedsministeriet eller download PDF-dokumentet med de skærpede retningslinjer herunder.

Venlig hilsen

Søren Nabe-Nielsen

Afdelingsleder, Gladsaxe Kommune.

Information pr. 7.9.2020, Sundhedsministeriet om skærpede coronaforholdsregler

Klik herunder og læs Sundhedsministeriets anbefalinger til skærpede coronaforholdsregler for bl.a. klubber fra 7. september 2020.

Start på 4. fase af genåbningen: benyt visir

De frivillige opfordres til at benytte visir.

 
Fra mandag den 10. august startede genåbningens 4. fase efter nedlukningen af Danmark - også for Seniorklubberne.
 
Ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg fra Gladsaxe Kommune har derfor meddelt mig, at de frivillige i Seniorklubberne, der er i kontakt med mange – f.eks. IT-frivillige, undervisere og dem, der tilbereder mad – kan få et såkaldt visir i stedet for at skulle benytte mundbind. Du kan se billeder af personer med visir herover. Du har muligvis allerede set personer med visir, f.eks. hvis du har fået foretaget blodprøver, været hos frisøren eller tandlægen.
 
Visir giver større frihed i forhold til at omgås andre. Hvis du har briller, har du muligvis allerede opdaget, at brug af mundbind kan føre til, at dine briller dugger, hvilket ikke er så rart. Det undgås ved brug af visir. Mundbind bruges én enkelt gang og kasseres derefter, hvorimod visir skal renses efter dagens brug og så bruges igen næste gang. Visirer er personlige – dvs. I skal ikke skiftes til at bruge dem, men have jeres eget hver især. Du kan som frivillig skrive dit navn på dit visir, så ikke andre kommer til at bruge det.
 
Visiret er af en slags, som også hjemmeplejen i kommunen benytter. Sekretær Lars Laursen har bedt kommunen om 4 styk visirer per klub eller selvorganiseret gruppe i Seniorklubberne. Hvis din klub har brug for flere, må I endelig henvende jer til Lars Laursen.
 
Desuden får Seniorklubberne også via Seniorklubbernes budget stillet antibakterielle renseservietter med 75 % alkohol til rådighed til brug på overflader som kontakter, tastatur og mus – og også renseservietter til hænder. Alle disse materialer leveres fra seniorcenter Egegården. Materialerne leveres hurtigst muligt.
 
Der gælder nye regler for social afstand fra den 10. august
Tidligere gjaldt, at der skal være 2 meter mellem hver deltager i jeres møder. Dette krav nedsættes til 1 meter. Det betyder, at I kan være flere i jeres lokale end før. I må også gerne sidde overfor hinanden.
 
I skal være klar over én ting: hvis det konstateres, at blot 1 person blandt jeres klubs fremmødte gæster er blevet smittet med coronavirus, skal det meddeles til den daglige leder Ulla Reitz (tlf. 30 59 05 48 og e-mail ulla.reitz@gmail.com) eller et andet bestyrelsesmedlem. Derefter vil Seniorklubberne blive lukket ned i 48 timer, hvor en desinfektion af lokalerne vil finde sted. Alle, der har været til stede sammen med den smittede den dag, skal lade sig coronavirusteste hurtigst muligt og gå i 14 dages isolation. I skal desuden give besked til Ulla Reitz om, hvem der har været til stede sammen med den smittede.
Herefter kan Seniorklubberne genåbnes efter nogle dage.
 
Jeg ved godt, at 4. fase tillader ned til 1 meter mellem hver deltager i jeres møder, men det er helt op til jer selv at beslutte om det kun er 1 meter frem for 2 meter – det er på eget ansvar. Husk på, at nogle af jeres medlemmer er udsatte og sårbare. Lige nu synes smittetallene at være i stigning – derfor bør I overveje jeres stilling til afstand alvorligt.
 
Coronaforholdsregler
Der gælder stadig coronaforholdsregler som at vaske sine hænder eller afspritte dem, når I kommer. Hvis nogen mærker forkølelse, skal vedkommende blive hjemme og lade sig teste for coronavirus. Er vedkommende smittet med coronavirus, skal det som sagt meddeles til Ulla Reitz.
 
Serverer I kaffe, kan I stille en bakke med kopper og kaffekande frem, men I skal også stille en flaske frem til afspritning af hænderne – for alle skal afspritte deres hænder, før de tager en kop kaffe.
 
En del mennesker rører sig ofte i ansigtet med hænderne. Det er en potentiel kilde til smitte. Undgå derfor at røre dig selv i ansigtet. Nogle forskere har iagttaget, at vi rører os i ansigtet helt op til en gang hvert andet minut.
 
Clear følelser for ualmindelig emotion. 

Visirer i Seniorklubberne


Ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg har i den forgangne uge afleveret et antal visirer til brug af frivillige i Seniorklubberne, som kommer i kontakt med flere i løbet af en mødedag. Det kan være IT-hjælpere eller frivillige, der laver eller serverer mad og drikke.

Visiret er personligt og genbruges. Det skal rengøres efter den daglige brug i husholdningssprit, som også findes i Seniorklubberne.
 
Hun har også givet os renseservietter til bl.a. tastatur, mus og kontakter samt til rensning af hænder.

Nye retningslinjer fra kommunen om coronaforholdsregler for foreninger


Se det vedhæftede PDF-dokument herunder med de nye retningslinjer, som jeres klub kan benytte som udgangspunkt.
 
Se også mailen fra kommunen herunder.

Kære foreninger i Gladsaxe Kommune

10. juni blev der åbnet for indendørs foreningsaktiviteter på Gladsaxe Idrætsanlæg, skoler, Gladsaxe Bibliotekerne, Telefonfabrikken m.m. På det tidspunkt var der få bookinger, som kunne overskues og Gladsaxe Kommune bestilte særligt rengøring til efter skoletid.
 
Den reelle opstart for indendørs foreningsaktiviteter finder derfor sted nu. Såfremt I som forening vælger at starte jeres aktiviteter nu er det derfor vigtigt, at I læser og efterlever Gladsaxe Kommunes retningslinjer vedr. afspritning og max. antal personer i lokaler og sale, som hænger ved indgangspartiet til lokalerne og salene.
 
I forbindelse med fase 4 i genåbningen af Danmark har Kulturministeriet pr. 08.08 2020 udsendt opdaterede retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter. Det betyder at foreninger i kommunale, egne og lejede lokaler kan afholde indendørs aktiviteter i Gladsaxe kommune.
 
I forhold til rengøring og afspritning, så skal I som forening sørge for at alle steder, som er berørt med hænder og krop, afsprittes når I er færdige med jeres aktivitet. Det vil derfor være en god idé at der afsættes 5-10 minutter før og efter af jeres aktivitet til afspritning.
Ved indgange eller på synlige steder vil der være sprit i flasker eller i spritdispensere og servietter, som skal bruges til afspritning.
 
For foreninger i egne huse skal I selv sørge for at indkøbe og opstille sprit og servietter til afspritning.
 
Husk det er foreningens bestyrelse som har ansvaret for at retningslinjerne overholdes.
 
Vi har samlet de mest centrale informationer, vejledninger og retningslinjer i det vedhæftede dokument ”Retningslinjer Gladsaxe Kommune af 21. august 2020 - genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter”. Se dem herunder i PDF-dokumentet. 
 
Venlig hilsen
 
Søren Nabe-Nielsen
Afdelingsleder
 
Kultur, Fritid og Unge
Rådhus Allé 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 42
Mobil: 21 32 77 04
 

Retningslinjer Gladsaxe Kommune af 21. august 2020 - genåbning af indend.._

Tryk eller klik herunder for at hente kommunens anbefalinger til coronaforholdsregler for foreninger fra den 21. august 2020.

Oversatte materialer om COVID-19 og coronavirus


Udlændinge- og integrationsministeren er gået sammen med boligministeren om en oplysningsindsats målrettet udlændinge, der ikke kan forstå myndighedernes dansksprogede retningslinjer om coronavirus/COVID-19.

Generelle anbefalinger

De centrale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet er derfor oversat til en lang række sprog. Du kan klikke dig ind på digitale materialer på forskellige sprog nedenfor.

Oplysningsindsatsen består af oversættelse af plakater, pjecer og film. Du kan finde links til de digitale materialer ved klik på de henvisende links. Websiderne med materialer opdateres løbende med links til nye oversatte materialer. Der bliver også trykt materialer, der bliver delt ud i de boligområder, hvor der bor mange udlændinge.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration er ansvarlig for indsatsen og arbejder tæt sammen med Sundhedsstyrelsen og Mino Danmark, som har stået for oversættelsen.

KL, foreningen BL Danmarks Almene Boliger, Fagbevægelsens Hovedorganisation og en række relevante civilsamfundsorganisationer understøtter indsatsen ved at distribuere og videreformidle materialet.

Vælg sprog for plakater, pjecer og film om coronaforholdsregler:

KUM Indendørs idræt og foreninger - 7. juni 2020 - fælles retningslinjer

Download, læs og print Kulturministeriets nye notat (7/6-2020) om coronaretningslinjer for genåbning af klubber. Benyt dem til at udarbejde din klubs egne retningslinjer for medlemmer og frivillige.

Gladsaxe Kommunes nye retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv

Download Gladsaxe Kommunes nye retningslinjer (10/6-2020) for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter - herunder tankesportsaktiviteter.

Retningslinjer for Telefonfabrikken

Download Telefonfabrikkens leder Betina Louise Kimergårds retningslinjer (10/6-2020) for genåbningen af Telefonfabrikken og dens lokaler og aktiviteter.

Referat af bestyrelsens møde om Bydelshuset den 26. maj 2020

Kommunen har forelagt Seniorklubbernes bestyrelse, hvordan vore klubber også kan få et lokale i det nye Bydelshus i Høje Gladsaxe Centret. Læs også om konkrete forholdsregler for åbning af jeres klub.

Seniorklubberne har en Facebook-gruppe

Du er velkommen til at blive medlem af Seniorklubbernes nye Facebook-gruppe kaldet Seniorklubberne i Høje Gladsaxe.

Den er åben for alle, men der kræves medlemskab (gratis) for at kunne lægge meddelelser, fotos, videoer og dokumenter ud i den.

Alle frivillige, medlemmer og gæster i Seniorklubberne kan her lægge opslag ud om aktiviteter, meddelelser, kommentarer, billeder og opslag, der er relevante.

Her findes også seneste nyt om genåbning af klubberne, generalforsamlinger og coronaforholdsregler m.m. i Seniorklubberne. 

Klik her for at åbne Facebook-gruppen.

Her ses medlemmer af klubberne under Seniorklubberne i Høje Gladsaxe udenfor lokalerne.

Seniorklubberne i Høje Gladsaxe

Seniorklubbernes folder 2019

Seniorklubberne er et tilbud til Gladsaxe Kommunes pensionister, unge som gamle uanset etnisk baggrund. Lokalerne er handicapvenlige og egnet til kørestolsbrugere. Der er bl.a. et handicaptoilet. 

Seniorklubberne er et brugerstyret sted, som de 11 grupper/foreninger/klubber og den daglige brugervalgte ledelse styrer i fællesskab.

Henvendelse kan ske til de enkelte klubber.

Der er mulighed for at søge kørsel med Harbirk.

Flere buslinjer standser ved Høje Gladsaxe Centret: 4A, 68 og 160. Der er desuden gode parkeringsmuligheder

Kom og se om vi er noget for dig! Du kan møde op i en af klubberne nogle få gange, få en kop kaffe eller the og tale med de frivillige og medlemmerne. Det er uforpligtende.

Hvis du synes om os, kan du blive medlem ved at betale kontingent til en af klubberne. Ikke alle aktiviteter kræver medlemskab eller kontingent. 

Seniorklubbernes fællesfolder 2019

Klik, download og læs folderen med beskrivelser af de 10 klubber. Måske er der også en eller flere klubber for dig! Tryk Ctrl og "+" samtidigt for at få vist den downloadede folder større.

Mimrekortet forsvinder - alligevel ikke!

Mange pensionister er bekymrede over, at offentlig transport bliver dyrere med udfasning af mimrekortet.

Opdateret: Pensionistkortet, der tillader fri rejse med offentlig transport for folke- og førtidspensionister, forsvinder alligevel ikke. Læs mere her:

TV2Lorry: Ældreorganisationer glæder sig over skrinlagt udfasning af mimrekortet

Dette er i januar 2020 det helt store samtaleemne blandt pensionister.

Fra juni 2020 udfaser DSB, Movia og Metroselskabet 3-måneders pensionistkortet, der også kaldes mimrekortet. Med pensionistkortets udfasning forsvinder de sidste analoge rejsedokumenter fra den offentlige transport. Det sker for at modernisere den offentlige trafik. Selskaberne har bemærket, at nogle pensionister benytter både pensionistkortet og rejsekortet. DOT vurderer, at 150.000 brugere af pensionistkortet ikke vil få stigninger i deres transportudgifter, mens 60.000 vil skulle betale 50 procent eller mere end nu.

Hvad koster rejsen?

For at sætte prisen på rejser i perspektiv, kan man beregne den således: hvis en 2-zoners rejse med køb af billet koster 24 kr., er der plads til 1 ugentlig tur ud og hjem i løbet af tre måneder – for prisen på 595 kr. for et pensionistkort.

Med de hidtidige priser på pensionistrejsekort er der råd til to rejser ud og hjem om ugen for den pris. Med den nye rabat bliver det til tre rejser frem og tilbage om ugen.

Til sammenligning kunne du med det gamle pensionistkort rejse ubegrænset alle ugens dage indtil flere gange om dagen – og det endda over mere end to zoner. Pensionistkortet kostede således 6,50 kr. om dagen – uanset hvor meget du rejste.

Pensionisterne skal i stedet benytte rejsekortet, som vil give 40 procent ekstra rabat på enkeltrejser og 25 procent på pendlerkort. I Hovedstadsområdet ophæves til gengæld også spærretiden i myldretiden, så pensionister frit kan rejse med rabat på alle tidspunkter.

Utilsigtede virkninger ved omlægning til rejsekortet

En del pensionister vil opleve virkninger ved omlægningen til rejsekortet, som måske ikke var tilsigtet.

 • De frivillige seniorers engagement kan blive ramt med færre frivillige til følge, da det hidtil ikke har kostet ekstra at lade sig transportere til aktiviteter med det offentlige. Nu er det pludselig en udgift.

 • De gangbesværede kan få deres livskvalitet forringet, da de kan blive tvunget til at begrænse antallet af rejser med offentlig transport til det absolut nødvendige – uden plads til det sjove og fornøjelserne.

 • Den følelse af frihed, som pensionistkortet gav ved, at der var en fast 3-måneders udgift uanset rejsernes antal og længde, kan mistes, fordi pensionisterne skal til at tænke på, at rejser koster.

 • Aktive pensionister med mange aktiviteter, som de rejser til indtil flere gange om dagen, vil få en flere gange højere transportudgift end hidtil – og en del pensionister har ikke så mange penge at rutte med.

 • En del pensionister skal vænne sig til, at der med rejsekortet skal checkes ud, når de forlader bus eller tog. Det har de ikke skullet med pensionistkortet. Resultatet kan være, at de ofte får en bøde på 25 kr. for manglende udcheckning. Glemmer man det tre gange i træk, kan rejsekortet blive lukket. En løsning på dette problem er at have en smartphone med appen Checkudvej, hvor man ved manglende udcheckning kan fortælle, hvor man skulle hen. Har man ikke en smartphone med appen, kan resultatet blive, at rejsekortet bliver lukket med, hvad deraf følger.

 • Der kan også siges noget godt om omlægningen:
  • De pensionister, der rejser meget lidt, får lavere rejseudgifter.
  • Dette er måske også en lejlighed til at ruske op i magelige pensionister, der måske tilmed er blevet overvægtige, så de fremover benytter cyklen eller gåben på kortere strækninger på kun få kilometer.

 • Alternativer til den almindelige offentlige transport:
  • Du kan benytte Flextrafik som giver dig årligt 2 x 52 rejser direkte mellem dit hjem og en anden destination til rimelige penge.
  • Du kan også benytte Flextur på tilsvarende måde, hvor du betaler for det antal kilometer, der køres. Det er billigere end taxa.

Hvad pensionisterne siger

Her er hvad brugerne af pensionistkortet har sagt i medierne om omlægning til udelukkende at benytte rejsekortet:

En af dem er 79-årige Dan Sterup fra Hillerød, der til Ekstrabladet har sagt:

- Jeg kommer til at komme mindre ud.

En gang om ugen underviser den tidligere folkeskolelærer andre ældre i it i en datastue i Emdrup.

Derfor tager han fire gange om måneden turen frem og tilbage fra hjemmet i Hillerød til datastuen i Emdrup med offentlig transport. Dan Sterup har et mimrekort, der gælder alle zoner i Movia Hovedstaden.

Kortet koster 595 kroner for tre måneder. For den pris kan han køre ni dobbelt ture mellem hjemmet og datastuen. Derfor mangler han med det nye system at finansiere tre dages transport frem og tilbage.

- Dertil kommer de private ture jeg også tager, siger Dan Sterup.

Han frygter, at han efter sommerferien ikke længere kan undervise sine medpensionister i Emdrup.

- Det virker fuldstændig uforståeligt, at man skal begynde at ændre på det her. Det er en katastrofe for os, siger han.

- I øjeblikket overvejer jeg overhovedet ikke, om jeg skal tage bus eller tog. Men det vil jeg nok komme til at skære ned på, og hvad med dem der ikke magter hele den her digitalisering? Det virker uigennemtænkt, siger en tydeligt frustreret Dan Sterup.

Frans Luja Madsen, 67, pensionist, København V, siger:

- Det er noget svineri. Jeg bruger kortet flere gange dagligt, men med den nye ordning bliver det alt for dyrt for mig. Jeg tager for eksempel ofte en spontan tur ud og går en tur ved vandet, men den frihed kommer jeg til at miste. Det betyder utroligt meget for mig. Desuden bliver det sværere at lægge et budget, når prisen per måned ikke længere er fast.

Christa Pedersen, 73, pensionist, Roskilde, siger:

- Det er rigtig ærgerligt, for det har givet mig en masse muligheder, som er nemmere og hurtigere, når man har kortet. Det kommer til at gå ud over mobiliteten. Jeg bruger det meget sammen med mine venner, til bare at "stikke af," på ture, som vi pludselig finder på kan være spændende. Det er simpelthen bare surt.

Jan Bendix, 72, pensionist, Frederikssund, siger:

- Det er synd for mange af pensionisterne. Der er jo mange af de ældre, som har problemer med de digitale løsninger. Det har jeg ikke selv, men jeg ved, at det gælder mange andre. Desuden er det uholdbart for en pensionist, at der kan komme uforudsete udgifter, når man skal til at betale for den enkelte tur. Hvorfor kan vi ikke få en fast pris, som vi kan forholde os til?

Ældre Sagen er bekymrede

TV2 Lorry fortæller, at hos Ældre Sagen har telefonerne været rødglødende på det seneste med opkald fra ængstelige borgere. Her er de blevet kontaktet af flere, der stiller spørgsmålstegn ved den kommende løsning.

- Folk er bekymrede for de her prisstigninger. De ser dem som en stor indskrænkning i deres muligheder for at tage rundt, siger Rikke Hamfeldt, der er seniorkonsulent hos ÆldreSagen.

For især de 12 procent af pensionisterne, der vil opleve en meget stor prisstigning, er det for dårligt, mener Ældre Sagen.

- Vi er bekymrede for den her gruppe pensionister, som vil opleve det her som et voldsomt indgreb i deres dagligdag.  Så lige nu er vi i gang med at kigge på, hvad det har af betydning for de her 12 procent, og kunne man finde en løsning, siger Rikke Hamfeldt.

Hvis du er villig til at reagere

Hvis du ønsker at diskutere emnet med nogen, er der oprettet en Facebook-gruppe med over 5.397 medlemmer, som bl.a. arbejder for at få et borgerforslag op i Folketinget, har iværksat en demonstration foran Christiansborg samt samler underskrifter ind.

Meld dig ind i Facebook-gruppen Fingrene væk fra mimrekortet 

TV2 Lorry: Minister i kovending: Transportselskaber skal forklare sig om mimrekort

TV2Lorry: Politikere kræver handling fra minister efter udfasning af pensionistkort

 
Med venlig hilsen
 
Lars Laursen, sekretær for Seniorklubberne i Høje Gladsaxe, 12. januar 2020.

Omlægningen af buslinjerne til Seniorklubberne fra den 13. oktober 2019

Åbningen af Cityringen omkring København har medført store forandringer i buslinjernes ruter i Hovedstadsområdet - og også i Gladsaxe Kommune. Se ændringerne, der gælder fra den 13. oktober 2019, for kommunen og busserne til Høje Gladsaxe Center, som er stoppestedet nærmest Seniorklubberne i Høje Gladsaxe. 

Der er fra den 23. oktober 2019 trykt flere eksemplarer af det 12-sidede hæfte Nyt Bynet om omlægningerne af buslinjerne i Gladsaxe Kommune tilgængelige på kontormøblet i Seniorklubberne. Det koster 10 kr. for et eksemplar. 

Nyt om PC-mødestedet - Kom til workshops om smartphones


PC-mødestedet
, der er en datastue for seniorer og førtidspensionister, er i oktober 2019 startet på en række workshops og ny undervisning i smartphones. Du kan læse mere om dette og undervisningen på deres blog


Opslag om Seniorklubberne på side 2 i beboerbladet Høje Gladsaxe Bladet for juni 2020. Der er flere klubber i Seniorklubberne, end de herover nævnte. Du kan se dem ved at klikke på Se klubberne her! i menulinjen øverst på denne webside.

Ellers få et hurtigt kig på dem herunder. Klik på linket for klubben for at få mere at vide. 

Diabetesnetværksgruppen

Har du type 2-diabetes eller er du i risiko for at få det?

Kom i gruppen og lær at overvinde det.

Henvendelse

Kontakt Stefanie på telefon 30 68 53 96 eller på diabetes@gladsaxe.dk

Læs mere her.

Seniorklub for 60+ Kvinder

Vi er et socialt mødested for kvinder med fokus på fællesskab og aktiviteter som samvær, hygge, snak, frokost, syning, strikning, håndarbejde, ture og udflugter, foredrag og ud at spise sammen på café og restaurant.

Henvendelse

Ashraf Tejani, tlf. 26 11 51 15
E-mail: ashraftejani@hotmail.com

Læs mere om Seniorklub for 60+ Kvinder her.

Mad & Mænd


Madklubben Mad & Mænd er et tilbud for dig, der er mand, enlig og pensionist eller efterlønner og har lyst til at lære at lave mad i hyggeligt fællesskab med andre mænd. Du behøver ikke kunne lave mad i forvejen, for frivillige kokke vil instruere og hjælpe til i køkkenet.

Henvendelse

Tilmeld dig hos Gunner Laursen på tlf. 61 71 48 42 - eller ring og hør nærmere om tilbuddet, inden du beslutter dig for at deltage. 

Læs mere om madklubben Mad & Mænd her.

Café Vera

Café Vera er en ny klub i Seniorklubberne, der startede onsdag den 11. oktober 2017 kl. 10-14, hvor der var Åbent Hus. 

Caféen er for seniorer i Gladsaxe Kommune i alderen 50+. Hvis du ønsker at møde andre mennesker, hygge dig og være med til snak, brød og kaffe eller te, så kom og mød os. 

Det besluttes fra gang til gang blandt de fremmødte, hvad vi skal bruge tiden til. Det kan være at tale sammen, lytte til hinanden, gå en tur eller lave mad sammen. 

Henvendelse

Kirsten Christensen
Tlf.nr. 25 85 13 43 (telefontid: mandag kl. 10-12)

Læs mere om Café Vera her.

Aktivitetskredsen i Høje Gladsaxe

Klubben har mange grupper, der hygger sig med kortspil – gåture – håndarbejde (strik, broderi, syning m.m.) – sang – litteratur – bankospil – skovture.

Mandag kl. 10-13 Litteratur
Tirsdag kl. 11-16 Håndarbejde
Torsdag kl. 10-16 Maling
Torsdag kl. 10 Gåture

Se også annoncer i Gladsaxebladet.

Henvendelse

Ulla Reitz, tlf. 30 59 05 48, e-mail: ulla.reitz@gmail.com

Læs om Aktivitetskredsen her.

Verdens Kvinder i Gladsaxe

Vi mødes:

Fredag kl. 10:30-14:00

Alle er meget velkomne. Vi laver mange spændende ting såsom syning, perlebroderi, smykker og meget andet kreativt.

Henvendelse

Zara Y. Jensen, tlf. 20 99 22 99.

Læs om Verdens Kvinder i Gladsaxe her.

Ældrestyrken i Gladsaxe

Ældrestyrken blev oprettet i 2011 for ældre over 60 år med interesse for sociale forhold, ældrepolitik, kulturelle og lokalhistoriske emner og international politik. Vi mødes i Seniorklubberne sidste torsdag i hver måned kl. 12:00-15:00, hvor vi spiser frokost sammen, hvorfor tilmelding er nødvendig mindst tre dage før.

Henvendelse

Vil du vide mere om vores aktiviteter eller tilmelde dig, kan du ringe og høre nærmere via Ole Nielsen på tlf. 20 47 68 90 eller på e-mail: odor@tdcadsl.dk eller gå ind på vores hjemmeside: aeldre.enhedslisten.dk

Læs om Ældrestyrken her.

Tirsdagsklubben

Tirsdagsklubben mødes hver tirsdag året rundt. Alle, der har lyst til at komme, er meget velkomne. Vi mødes kl. 11 til en let frokost, kaffe/the og kage – pris 30 kr. Vi hygger os i hinandens selskab. Der er skiftende arrangementer bl.a. foredrag, som vi beslutter i fællesskab. Får vi lyst, tager vi små ture ud af huset. Vi slutter kl. 14. Der kan søges kørsel med Harbirk.

Henvendelse

Lizi Backhausen, tlf. 30 59 07 66.
E-mail: l.backhausen24@gmail.com   

Læs mere om Tirsdagsklubben her.

Seniorfoto- og Videoklub

Kom til digital video- og fotobehandling samt socialt samvær. Vi holder med mellemrum foto-, video-, redigerings- og relaterede kurser, kærlig og konstruktiv billedkritik og fototure for medlemmerne.

Mandag kl. 10-14 Fotodag
Torsdag kl. 15-17 Videodag

Henvendelse

Lars Laursen, tlf. 24 83 16 96.
E-mail: lars.laursen1961@gmail.com
Klubbens egen hjemmeside: www.seniorfotovideo.dk 

Læs om Seniorfoto- og Videoklub her.

PC-mødestedet

Har du problemer med din pc? Er der noget, der driller? Behøver du hjælp til en opgave? Kom som du er og få hjælp fra flere dygtige frivillige. Medbring bare din bærbare pc, smartphone eller tablet-pc. Du kan også benytte de stationære pc’er på stedet. Der er trådløst og kablet Internet. Der er desuden socialt samvær med en kaffepause.

Alle onsdage kl. 13-16 undtagen helligdage.

Henvendelse

Poul Søgaard, tlf. 22 26 27 04
E-mail: poulksoegaard@gmail.com   

Læs mere om PC-mødestedet her

Filmklubbens Venner af 2012

Vi er en klub for folke-, førtidspensionister og efterlønsmodtagere i Gladsaxe Kommune og omegn. Hvis du har interesse for at arbejde med videofilm - optage og redigere - er vi måske noget for dig! 

Vi benytter også tid på filmforestillinger, som er åbne for både medlemmer og udefra kommende gæster. Vi viser film, som medlemmerne har optaget og redigeret. Det kan være fra de årlige skovture, som Gladsaxe Kommune arrangerer for de ældre på Sjælland og andre steder. Det kan også være optagelser af koncerter og foredrag rundt omkring. 

Når vi har filmvisningsdage, serverer vi kaffe, the og kage til en beskeden pris. 

Henvendelse

Du kan henvende dig til formand Johnny Bjørnestad på tlf. 24 85 20 92 eller e-mail bjornestadsol@gmail.com.  

Læs mere om Filmklubbens Venner af 2012 her. 

Filmen om Høje GladsaxeLiv

Der er blevet lavet en film på 6 minutter og 42 sekunder om Høje GladsaxeLiv-projektet, der fandt sted i maj/juni 2018 på Kirketorvet i Høje Gladsaxe. En af Seniorklubbernes klubber, Seniorfoto- og Videoklub og dens fotoudstilling om projektet, bliver nævnt i den. Fotoudstillingen er blevet vist på Gladsaxe Hovedbibliotek i august, Gladsaxe Rådhus i september 2018 og i Haraldskirken i Høje Gladsaxe i november 2018. Seniorklubbernes formand Ulla Reitz og Seniorfoto- og Videoklubbens formand Lars Laursen er med et par gange i løbet af filmen. Se om der er andre, du kender fra området, som er med. Den kommer ikke rundt om alt - f.eks. har den meget lidt om Haraldskirkens aktiviteter i løbet af projektet men derimod en hel del om Grønnemose Skoles projekter. Det er Oliver Benameur, der har lavet filmen. Tag et kig på den. Du kan også få den vist i fuldskærmstørrelse.

Omtale af Ældreprisen 2017 i seniorbladet 60+

Gladsaxe Kommunes seniorblad "60+" havde i marts 2018-nummeret en artikel om uddelingen af kommunens Ældrepris 2017 til Lars Laursen, der er sekretær for Seniorklubberne i Høje Gladsaxe, formand for Hjemmevideo- og Fotoklubben i Gladsaxe (nu Seniorfoto- og Videoklubben) og frivillig og med i ledelsen af PC-mødestedet - alt sammen i Seniorklubberne. Her kan du læse den. Klik på billedet for at få det vist stort. 

Lars Laursen, frivillig i Seniorklubberne, modtager Gladsaxe Kommunes Ældrepris 2017

Der var et diplom og en buket blomster og ikke mindst 10.000 kr. til prismodtageren, der takkede og sagde, at han var en stolt prismodtager, til borgmester Trine Græse, Seniorrådet og de mennesker der har indstillet ham til Ældreprisen. Videoen herover viser uddelingen onsdag den 13. december 2017 til en julefrokost i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe. Klik på videoen for at afspille den. Optagelse: Johnny Bjørnestad. Varighed: 12:35 minutter.

Gladsaxe Kommunes Ældrepris uddelt til en person i Seniorklubberne


Onsdag den 13. december 2017 blev Gladsaxe Kommunes Ældrepris uddelt endnu engang. 

Tidligere er den gået til Kirsten Christophersen, der var formand for Seniorklubberne og formand for OK-Klubben samme steds. Siden er den gået til den nuværende formand for Seniorklubberne, Ulla Reitz, der også er formand for Aktivitetskredsen, som er en af Seniorklubberne, og som har flere forskellige aktive grupper. 

I år er den gået til Lars Laursen fra Bagsværd, der er aktiv i Seniorklubberne. 

Ældreprisen gives til en ildsjæl, der har gjort sig særligt gældende inden for det frivillige arbejde for seniorer i kommunen. 

Ud over æren følger der et diplom og 10.000 kr. med som gave og tak for indsatsen. 

Mens Lars Laursen sad og spiste til PC-mødestedets julefrokost i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe (han er frivillig i datastuen dér), trådte Gladsaxe Kommunes borgmester Trine Græse sammen med flere medlemmer af Seniorudvalget, Seniorrådet inklusive den kommende formand for det, sundhedsdirektøren i kommunen, ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg, Johnny Bjørnestad med filmkamera fra Hjemmevideo- og Fotoklubben i Gladsaxe (nu Seniorfoto- og Videoklubben), en fotograf fra Gladsaxe Bladet og flere andre personer fra Seniorklubberne, ind i lokalet.

Borgmesteren nærmede sig, hvor Lars sad. Pludselig titulerede hun ham, "Kære Lars..." og holdt til hans store overraskelse en tale for ham. 
 
Lars var blevet indstillet til at modtage og havde fået Gladsaxe Kommunes Ældrepris 2017, som går til en ildsjæl for det frivillige arbejde for seniorer i kommunen. Han har udført frivilligt arbejde i en årrække som underviser på IT-kurser for pensionister; som sekretær for Seniorklubberne; som frivillig i datastuen PC-mødestedet, som er for pensionister; og endelig som formand og medstifter af Hjemmevideo- og Fotoklubben i Gladsaxe, der som bekendt også er for pensionister. 

Borgmester Trine Græses tale lød således:
 
Kære Lars,
 
Vi er samlet her i dag af én eneste grund. Og det er på grund af dig. For du skal have Gladsaxe Kommunes Ældrepris 2017. Det skal du, fordi du i en årrække har brugt rigtigt meget tid og energi til gavn og glæde for andre her i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe.
 
Gladsaxe Kommune giver Ældreprisen til borgere, der yder en ekstraordinær indsats til glæde for kommunens ældre. Og det er der mange, der er enige med os i, at det gør du. For hele 55 mennesker har indstillet dig til årets Ældrepris. Det er meget imponerende.
 
Det er 12 år siden, at Ældreprisen blev uddelt første gang. Og rent faktisk gik prisen dengang til en, som har betydet rigtigt meget for dig - nemlig Kirsten Christophersen - den tidligere formand for OK-Klubben, som desværre ikke er hos os mere.
 
Hun var den, der - om jeg så må sige - ”opdagede” dig. Hun opfordrede dig til at tage herned i Seniorklubberne for at se, om ikke det var noget for dig. Og det gjorde hun klogt i. For nu står vi så her 9 år senere og hædrer dig for din indsats.
 
Du har involveret dig i det meste her. Du kan slet ikke lade være. Og du gør det med stor indsigt, klogskab, dygtighed og rolighed.
 
Du er sekretær for husmødet, en styregruppe for alle brugerne i Seniorklubberne. Og du har lagt kræfter i bestyrelsen for PC-mødestedet.
 
Du har også været formand for Hjemmevideo- og Fotoklubben i Gladsaxe. Ja, rent faktisk var du med til at starte Fotoklubben i 2012. Og når Fotoklubben er så stor en succes, så er det fordi, du har en særlig evne til at sætte dig ind i - og hjælpe - med alle mulige foto- og videoprogrammer. Nye programmer bliver omhyggeligt studeret, inden du laver undervisningsmaterialer og selv underviser klubbens medlemmer.
 
Nu er det nok ikke en tilfældighed, at du er så god til alt det, du har kastet dig ud i. For du har studeret pædagogik og er IT-uddannet.
 
Og så er du jo også forfatter. For du har udgivet flere bøger bl.a.: ”Lær Digital Post at kende”, ”Bogen om Nem-ID” og mange flere - til gavn for ældre medborgere.
 
Du er også husets webmaster og redaktør for jeres velbesøgte hjemmeside. Her kan man få alt at vide om de 7 klubber, der holder til i huset. På grund af din indsats med hjemmesiden er Seniorklubberne i Høje Gladsaxe blevet kendt i vide kredse, og I tiltrækker stadig flere medlemmer til jeres aktiviteter.
 
Ja, man bliver helt forpustet, når man hører om alt det, du har haft fingrene i. Og når man så læser begrundelserne fra de mange medlemmer, der har indstillet dig, så bliver man glad. Glad og taknemmelig over, at der findes mennesker som dig. Derfor vil jeg også lige læse lidt op fra nogle af de mange indstillinger, som har gjort, at det blev dig, der står her i dag og skal modtage årets ældrepris.
 
”Hver uge, året rundt, yder han en utrættelig og aldrig svigtende indsats. Hvis Lars påtager sig en opgave i Seniorklubberne, kan man regne med, at den bliver udført til punkt og prikke - og selvfølgelig frivilligt og ulønnet.
 
Uanset hvem, der kommer til Lars, er han altid indstillet på at bruge sin viden og sin indsigt til at hjælpe. Ingen går forgæves til ham, hvis et PC-problem skal løses, en hjemmeside rettes, teksten på en plakat eller folder formuleres lidt fiksere, eller et fremvisningsudstyr volder kvaler midt under et møde.
 
Lars stiller sin viden og dygtighed til rådighed, altid med et venligt smil og en engleblid tålmodighed. Og ingen har nogensinde hørt ham udtale sig negativt om andre - en egenskab, der har stor værdi i et hus med så mange, forskelligartede mennesker og temperamenter.
 
En person, der yder en så værdifuld indsats for sine medmennesker og for sin kommune, fortjener at blive værdsat og synliggjort. Og derfor synes vi, at Gladsaxe Kommunes Ældrepris 2017 bør gives til Lars, som den ildsjæl han er, og som et inspirerende eksempel for andre.”
 
Jeg synes ikke, det kan siges meget bedre. Du har virkelig fortjent det.
 
Så på Byrådets vegne overrækker jeg dig hermed Gladsaxe Kommunes Ældrepris 2017 i anerkendelse af din fantastiske indsats for de ældre her i Gladsaxe. Hjertelig tillykke med prisen, Lars.
 
Prisen er på 10.000 kr., et diplom og blomster.   
 
Lars takkede selv mange gange for denne ære og pris over for borgmesteren og de fremmødte  og alle de 55, der havde indstillet ham.

På billedet herover ses Lars sammen med borgmester Trine Græse, der udover at overrække prisen også gav ham et kram. Foto: Ole Nielsen, Ældrestyrken.
 
 
 

Lars modtog et diplom af borgmesteren som bevis på tildelingen af Gladsaxe Kommunes Ældrepris 2017.

Gladsaxe Kommunes Ældrepris er nu gået til tre personer i Seniorklubberne

Ældreprisen er nu blevet uddelt til hele tre personer i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe: Formand Kirsten Christophersen fra OK-klubben i 1995. Kirsten er ikke mere iblandt os. Derefter fik formand Ulla Reitz den i 2014 og nu i 2017 fik sekretær, formand og frivillig Lars Laursen den. Godt gået!
Optaget og redigeret af Johnny Bjørnestad og Inger Schleicher fra Filmklubbens Venner af 2012. Varighed: 10 minutter.

Mere om Ældreprisen 2014 til Aktivitetskredsens Ulla Reitz

Side 6 i det kommunale seniorblad 60+ nr. 1 fra 2015.


Der blev skrevet på nettet om overrækkelsen af Ældreprisen 2014 til Ulla Reitz:

På Gladsaxe Kommunes hjemmeside: Gladsaxe Ældrepris 2014 til omsorgsfuld ildsjæl

På Gladsaxebladets hjemmeside: Prismodtager blev lokket til møde

På Gladsaxebladets hjemmeside: En ildsjæl fra Høje Gladsaxe

3B's (et af boligselskaberne i Høje Gladsaxe) beboerblad fra maj 2015 omtaler også Gladsaxe Kommunes overrækkelse af Ældreprisen 2014 til Aktivitetskredsens formand Ulla Reitz som en del af et tema om frivillighed.

Webmaster

Lars Laursen

E-mail: lars.laursen1961@gmail.com 
Tlf. 24 83 16 96.